توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب
توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب
حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با تأكيد بر اينكه عفت عمومي مختص زنان نيست به مردان نيز بايد در زمينه عفاف تذكر داد، گفت: همه جامعه بايد مدافع و مراعات‌كننده عفت عمومی باشند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد، پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه حجاب را در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع کرده است.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه عفت عمومی مختص زنان نیست به مردان نیز باید در زمینه عفاف تذکر داد، گفت: همه جامعه باید مدافع و مراعات‌کننده عفت عمومی باشند.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: حجاب یکی از عوامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی است.

حجت‌الاسلام نصیرالاسلامی گفت:حیا و حجاب موضوع مبهمی نیست، پوششی است که به زنان و دختران وقار می‌بخشد و پادزهری در مقابل تهاجم فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

عباس نصیرالاسلامی گفت: عفاف و حجاب را اگرچه زینت بخش انسانیت می‌دانند اما حجاب زیبا و مناسب زنان و دختران علاوه بر اینکه حریم پاکی‌هاست و به آن‌ها وقار می‌بخشد، صفای ظاهر و باطنش دوچندان می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حجاب فقط در پوشش نیست و در کلام، نگاه، رفتار و کردار ساری و جاری است، وقتی توصیه به حجاب می شود همه ی این موضوعات مد نظر قرار می گیرد و با این تعریف فقط شامل بانوان نمی شود.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع پوستر نمایشگاهی سیمای عفاف در آیینه‌ی حجاب در بقاع متبرکه شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد

Visits: 1240