پایگاه خبری «شباویز» سعی دارد بر مبنای سرعت، درستی و صحت ، بی طرفی و شفافیت اخبار و گزارش‌های خود را منتشر کند. در این بین یادداشت‌های منتشر شده عقیده و نظر نویسنده یادداشت بوده و بیانگر دیدگاه گردانندگان پایگاه خبری «شباویز» نمی باشد.

ما از شنیدن نظر و دیدگاه مخاطبان خود خرسند می شویم .لذا شما می توانید علاوه به ارسال نظر خود در همین صفحه از راه‌هایی که در زیر معرفی می‌شود ما را نسبت به نظر خود آگاه سازید.

آدرس: استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان بویراحمد – شهر یاسوج – بلوار شهید رجایی

ایمیل : shabaveiz@gmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رامین چرومی

Views: 304