خسارت جزئی در حادثه حریق گاوداری بنیاد توسعه اوقاف اراک/ تقدیر سازمان اوقاف از اقدام به موقع آتشنشانی
خسارت جزئی در حادثه حریق گاوداری بنیاد توسعه اوقاف اراک/ تقدیر سازمان اوقاف از اقدام به موقع آتشنشانی
حادثه حریق گاوداری بنیاد توسعه اوقاف اراک با اقدام به موقع آتشنشانی باعث خسارات جزئی در انبار علوفه این مجموعه شد که سازمان اوقاف وظیقه خود می داند از شهرداری و آتشنشانی شهر اراک به خاطر جلوگیری از گسترش این حریق تقدیر و تشکر کند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه،انبار علوفه گاوداری بنیاد توسعه اوقاف و امور خیریه اراک ظهر امروز دچار حریق شد.

این آتش سوزی با حضور به موقع تیم های آتش نشانی اراک اطفا و از گسترش آن جلوگیری شد.

بر اساس اعلام مدیریت بحران حجم خسارتجزئی بوده اما به دام ها آسیبی وارد نشده است.

سازمان اوقاف و امور خیریه وظیقه خود می داند از شهرداری و آتشنشانی شهر به خاطر اقدام به موقع و جلوگیری از گسترش این حریق اراک تقدیر و تشکر کند.

Visits: 0