حضور شش کهگیلویه و بویراحمدی در آزمون شبیه سازی طرح ارزشیابی و سامان دهی داوران مسابقات قرآن کریم
حضور شش کهگیلویه و بویراحمدی در آزمون شبیه سازی طرح ارزشیابی و سامان دهی داوران مسابقات قرآن کریم
سید رضا منصوری مهریان رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: شش کهگیلویه و بویراحمدی در آزمون شبیه سازی طرح ارزشیابی و سامان دهی داوران مسابقات قرآن کریم حضور خواهند داشت.

به گزارش پایگاه خبری شباویز ، سید رضا منصوری مهریان رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوره سوم طرح ارزشیابی و سامان دهی داوران کل کشور با ثبت نام ۲۹ نفر متقاضی از استان کهگیلویه و بویراحمد، از طرف مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور آغاز گردید که پس از چندین مرحله آزمون‌های کتبی ، ۶ نفر از استان کهگیلویه و بویر احمد وارد مرحله شبیه سازی شده اند که اسامی راه یافتگان بدین شرح است:

۱-جناب آقای ذبیح اله صادق زاده رشته وقف و ابتدا
۲-جناب آقای حسین پورحسینی رشته تجوید
۳-جناب آقای سید مجید هاشمی رشته صوت
۴-سرکار خانم محمودی رشته صحت حفظ
۵-سرکار خانم طیب زاده رشته صحت حفظ
۶-سرکار خانم نامی عنا رشته صحت حفظ

رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مرحله شبیه سازی روز پنجشنبه ۱۵ دیماه در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد.

سید رضا منصوری مهریان رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تبریک به نفرات برتر برای نامبردگان آرزوی توفیق و سلامتی کرد.

Visits: 9