توزیع سی بسته معیشتی بین نیازمندان توسط مرکز افق و هیأت امنا بقعه متبرکه امامزاده مختار علیه السلام
توزیع سی بسته معیشتی بین نیازمندان توسط مرکز افق و هیأت امنا بقعه متبرکه امامزاده مختار علیه السلام
سی بسته معیشتی به مبلغ نود میلیون ریال توسط مرکز افق و هیأت امنا بقعه متبرکه امامزاده مختار علیه السلام شهرستان بویراحمد تهیه و در میان نیازمندان توزیع گردید.

به گزارش پایگاه خبری شباویز ، سید داریوش عدالت‌خواه مدیر مرکز افق بقعه متبرکه امامزاده مختار علیه السلام شهرستان بویراحمد گفت: سی بسته معیشتی به ارزش ریالی هر بسته سه میلیون ریال و جمعا نود میلیون ریال توسط مرکز افق و هیأت امنا بقعه متبرکه امامزاده مختار علیه السلام شهرستان بویراحمد تهیه و در بین نیازمندان توزیع گردید.

Visits: 6