تأثیر رسانه و فناوری های نوین در توسعه گردشگری مذهبی
تأثیر رسانه و فناوری های نوین در توسعه گردشگری مذهبی
حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: رسانه و فنآوری های نوین، نقش بی بدیلی در جهت تحقق اقتصادی در حوزه گردشگری مذهبی دارند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز ، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: رسانه و فنآوری های نوین، نقش بی بدیلی در جهت تحقق اقتصادی در حوزه گردشگری مذهبی دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد پتانسیل های بالقوه‌ای در گردشگری مذهبی دارد.

نصیرالاسلامی ادامه داد: وجود بقعه متبرکه ی دختر امام هفتم شیعیان حضرت بی بی حکیمه بنت امام موسی کاظم علیه السلام در این دیار، پتانسیل فوق العاده ای برای توسعه صنعت گردشگری به ویژه توسعه و تقویت گردشگری مذهبی است.

عباس نصیرالاسلامی گفت: استفاده به جا و مناسب از رسانه و فنآوری های نوین، تاثیر بسیار مثبتی در توسعه پایدار گردشگری مذهبی دارد. چنانچه رسانه ها و فنآوری های نوین و ابزارهای تکنولوژیک، کارکردهای خود را به درستی ایفا نمایند می توانند از نقش واسطه ای خویش، قدم فراتر نهاده و و در تمامی فرآیندهای توسعه استراتژی های گردشگری مذهبی نقش داشته باشند.

حجت‌الاسلام نصیرالاسلامی گفت: سازمان ها و ادارات متولی گردشگری مذهبی نظیر اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل میراث فرهنگی و سایر دوایر خصوصی و NGO های فعال در این حوزه، با ارتباط با رسانه ها و نیز به کارگیری فن‌آوری نوین و به روز، در تقویت و توسعه فرهنگ گردشگری مذهبی، برنامه های مدون خود را عملیاتی نمایند. در این صورت، رسانه ها و فنآوری های نوین، تنها به عنوان وسیله و ابزار، کاربرد محدودی نخواهند داشت؛ بلکه، به لحاظ اهمیت، یکی از رکن های بسیار مهم توسعه استراتژی های گردشگری مذهبی این سامان از ایران اسلامی قابل احصا هستند و به شمار می آیند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این سرزمین کمتر برخوردار از امکانات توسعه می توان با بکارگیری رسانه ها دیجیتال و الکترونیکی و فنآوری های نوین، ابتدا گردشگری مذهبی و پتانسیل های این خطه در جنوب غرب ایران زمین را به شکل اصولی، علمی و منطقی معرفی نمود.

نصیرالاسلامی گفت: با اطلاع رسانی بر مبنای فن‌آوری های نو و بهره گیری از ابزارهای نوین تکنولوژی در مقیاس جهانی، می توان به برنامه ریزی برای ایجاد بسترهای مناسب توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی داشت.

حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی گفت: امروزه، درآمد حاصل از گردشگری مذهبی می تواند بر پایه ی فنآوری های نوین، به سطحی برسد که این دیار را به قطب جدیدی از گردشگری فرهنگی و مذهبی بدل نماید. برای توسعه و ارتباط قوی با رسانه ها و بهره وری از فن‌آوری تکنولوژی و اطلاعات به روز، ایجاد توسعه در دو حوزه نرم افزاری و سخت افزاری شکل خواهد گرفت و از جمله شبکه های اجتماعی برای این موضوع میتوان از ایتا ، روبیکا ، سروش و آیگپ نام برد.

عباس نصیرالاسلامی گفت: بنابراین بایست با پراهمیت شمردن نقش رسانه ها اعم از الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی، فنآوری و ابزارهای کارآمد و نوین، به توسعه گردشگری مذهبی کمک نمود. به طوری که توسعه گردشگری مذهبی، به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیانجامد.

Visits: 6