برگزاری مسابقه ترجمه نهج البلاغه در قالب چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
برگزاری مسابقه ترجمه نهج البلاغه در قالب چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
سید رضا منصوری مهریان رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسابقه ترجمه نهج‌البلاغه در قالب چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری شباویز ، سید رضا منصوری مهریان رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: آزمون ترجمه نهج‌البلاغه دارای چهار مرحله شهرستانی، استانی، مقدماتی سراسری و نهایی سراسری است.

منصوری مهریان در رابطه با برگزاری مسابقه ترجمه نهج‌البلاغه، گفت: مرحله شهرستانی و استانی این رشته صرفاً به‌ صورت کتبی با رعایت استاندارد آزمون‌های عمومی برگزار می شود.

رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: رشته ترجمه نهج‌البلاغه در مرحله شهرستانی و استانی بخش شفاهی ندارد.

منصوری مهریان گفت: مرحله شهرستانی پنجاه حکمت و مرحله استانی از هفتاد و پنج حکمت نخست نهج‌البلاغه برگزار می شود

Visits: 18