اعلام نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد
اعلام نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد
نفرات برتر چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در بخش خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص و اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد، سید رضا منصوری مهریان رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با پایان یافتن برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در بخش خواهران استان کهگیلویه و بویراحمد نفرات ذیل حائز رتبه شده و به مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ راه پیدا کردند.

سید رضا منصوری مهریان گفت: در رشته قرائت تحقیق خانم ها نرگس گلستانی – سکینه دستیاران – سیده فاطمه موحد و سحر تجاره در مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت خواهند کرد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در رشته قرائت ترتیل خانم ها مبارکه دست افکن – ثریا الهی – فاطمه نویدی اصل – مریم شیخی و زهرا جعفر زاده در مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت خواهند کرد.

منصوری مهریان گفت: در رشته حفظ کل قرآن کریم خانم ها فاطمه محمودی – ناهید اژدری و حفظ بیست جزء قرآن کریم خانم ها صدیقه دیو رخش – کلثوم رضایی – زینب امیله و در حفظ ده جزء قرآن کریم خانم ها مریم کهزادی – سیده مریم زکی پور – کبری پیشرو و در حفظ پنج جزء قرآن کریم خانم مریم شریفی پور در مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت خواهند کرد.

Visits: 3