اعلام نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد
اعلام نفرات برتر مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد
نفرات برتر چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در بخش برادران استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص و اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز ، سید رضا منصوری مهریان رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با پایان یافتن برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله شهرستانی در بخش برادران استان کهگیلویه و بویراحمد نفرات ذیل حائز رتبه شده و به مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل ، اذان و حفظ راه پیدا کردند.

سید رضا منصوری مهریان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری شباویز گفت در رشته حفظ ده جزء آقای گودرز خلفی و در رشته حفظ کل آقای سید مهدی علوی مطلق به مرحله استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله استانی بخش برادران راه پیدا کرده اند.

منصوری مهریان گفت: قرائت تحقیق آقایان حامد نجاتی ، محمد باقریان ، جواد دستخون ،مجتبی شعبانی ،سید افشین طباطبایی و سید بهنام ادیبی به مرحله استانی راه پیدا کرده اند.رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در رشته قرائت ترتیل آقایان مجتبی ضرغامی، ذبیح اله صادق زاده ، سید علی دژند ، ناصر جعفر زاده ، مجتبی خادمی،حسن عسکرزاده ، رضا خادمی، سید احمد اسدی زاده و امیر حصاری پور به مرحله استانی راه یافتند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز منصوری مهریان در پایان گفت: در رشته اذان آقایان احمد رضا اسفندیاری، عبدالرضا مرادی ، امین صالحی ، امین صفیان بلداجی، علی حیاتی مقدم ، روح اله کمالی و صابر آئین پرست به مرحله استانی پیدا کردند.

Visits: 9