افزونه جلالی را نصب کنید.
شیوه نامه نرخ‌گذاری محصولات در بازارهای میوه و تره بار شهرداری‌ها تدوین می‌شود ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

شیوه نامه نرخ‌گذاری محصولات در بازارهای میوه و تره بار شهرداری‌ها تدوین می‌شود

نخستین جلسه تدوین پیش نویس شیوه‌نامه نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی قابل عرضه درمیادین و بازارهای میوه وتره بار شهرداری‌ها با حضور مدیران عامل و کارشناسان سازمان‌های میادین میوه و تره بار شهرداری‌های تهران، تبریز، قم، شیراز،کرج، قزوین و مدیرکل، معاون و کارشناسان دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تشکیل شد.