افزونه جلالی را نصب کنید.
حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش به دلیل ایستادگی در مقابل متقلبین کنکور ۱۸ مرداد ۱۴۰۲

حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش به دلیل ایستادگی در مقابل متقلبین کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور حکم انفصال از خدمت گرفت.

رأی حساس دیوان عدالت اداری برای کنکوری‌های مشکوک به تقلب ۰۹ مرداد ۱۴۰۲

رأی حساس دیوان عدالت اداری برای کنکوری‌های مشکوک به تقلب

استفساریه قانون کنکور این روزها اما و اگرهایی ایجاد کرده است که اگر دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور توجه ویژه‌ای به آنها نداشته باشند، ممکن است نظام آموزش عالی کشور را دچار چالش کند.