افزونه جلالی را نصب کنید.
‌تامین نیاز مرغ کشور با ۱۳۰ میلیون قطعه‌ جوجه‌ریزی ‌ ۲۳ آبان ۱۴۰۲

‌تامین نیاز مرغ کشور با ۱۳۰ میلیون قطعه‌ جوجه‌ریزی ‌

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 130 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در 4 ماه اخیر انجام شده است، گفت: نیاز کشور به طور کامل در ماه‌های آتی هم تامین خواهد شد.

سرنوشت فناوری مهمی که مشکل «قیمت مرغ» را حل می‌کند ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

سرنوشت فناوری مهمی که مشکل «قیمت مرغ» را حل می‌کند

برای حل مشکلات مربوط به تأمین مرغ و افزایش قیمت آن، یک فناوری مهم و کلیدی وجود دارد که در سال‌های اخیر، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.