افزونه جلالی را نصب کنید.
«آمیراحمد تقوی» به هیچ جریان و گروهی وابسته نبود ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

«آمیراحمد تقوی» به هیچ جریان و گروهی وابسته نبود

دبیر حزب مؤتلفه کهگیلویه و بویراحمد گفت: عالم ربانی مرحوم «آمیراحمد تقوی» به هیچ جریان و گروهی وابسته نبود.