افزونه جلالی را نصب کنید.
از بلیت پرواز اربعین ۱۴۰۲ چه خبر؟ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

از بلیت پرواز اربعین ۱۴۰۲ چه خبر؟

هزینه نهایی بلیت پرواز اربعین ۱۴۰۲ هنوز اعلام نشده است. مدیراجرایی ستاد اربعین می‌گوید: بلیت این پروازها، به افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام کنند، عرضه می‌شود.

اولویت قانون‌مند شدن پروازهای چارتر بر توقف ۵۰ روزه عرضه بلیت چارتری ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

اولویت قانون‌مند شدن پروازهای چارتر بر توقف ۵۰ روزه عرضه بلیت چارتری

مقرر شده است عرضه پروازهای چارتری در کشور تا پایان تابستان متوقف شود، در حالی که ضرورت دارد، ابتدا قوانین محکم‌ با ضمانت اجرایی برای چارتر تدوین شود تا با توقف سودجویی چارترکننده، منفعت مسافر و شرکت‌ها هم توامان در آن دیده شود.