گفتگو با فریدون عباسی کاندید یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی
گفتگو با فریدون عباسی کاندید یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی
فریدون عباسی دوانی در دهم آذرماه با حضور در فرمانداری شهرستان کازرون نام خود را برای نامزدی یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کازرون و کوه‌چنار اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از چنار نیوز،فریدون عباسی دوانی با اشاره به رزومه کاری خود درگذشته وحال اظهار داشت : اکنون عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران هستم ودر گذشته عضو جهادسازندگی فارس و مسوول پشتیبانی جنگ فارس، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین تهران وبه مدت دوسال ونیم معاون رئیس جمهوردر دولت دهم و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده‌ام.

عباسی هدف ازشرکت در انتخابات را عشق وعلاقه به مردم شهر خود دانست وگفت: هدف کلی من برای شرکت در انتخابات مجلس، اهمیتی است که مجلس شورای اسلامی در بحث قانون گذاری ونظات بر قانون دارد.

وی با بیان اینکه مجلس در راس امور کشور است وبدون قانون، کشور قابل اداره نیست گفت: ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی باید قوانینی در کشور داشته باشیم که این قوانین در سطح جهانی هم قابل استفاده باشد، باید قوانین گذشته را تا حد امکان بازنگری و نواقص را برطرف و قوانینی را آماده کنیم که مردم کشورهای دیگر نیز بپسنند که بتوانیم این تمدن نوین را پایه‌ریزی کنیم.

این نامزد انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی دلیل انتخاب شهرستان کازرون و کوه‌چنار برای حوزه انتخابیه خود را اصالت خود عنوان کرد و افزود: از نظر خانوادگی وقومی اصالتم به روستای دوان برمی‌گردد و عشق وعلاقه ای که به مردم این شهرستان دارم باعث شده این دوشهرستان را برای نمایندگی مجلس انتخاب، تا از این فرصت برای خدمت استفاده کنم.

عباسی با اشاره به برنامه های خود برای این دوشهرستان اظهارداشت: نماینده نمی‌تواند بگوید که چه برنامه هایی دارد؛ برنامه مخصوص سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به دنبال آن شهرستان و فرمانداری است و برنامه هایی که برای خدمت رسانی به مردم هستند مخصوص دولت است.


این نامزد انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان مجلس، قانون گذارند ولی چون درکشور ما تصمیم گیری به صورت مرکزی است وبودجه بیشتر در پایتخت است نیاز می‌شود فردی که نماینده مجلس می‌شود یک بار اضافی راقبول که امور مربوط به شهرستان هارا پیگیری کند.

وی در ادامه تاکید کرد: نماینده مجلس بایدبه انسجام مدیریت در حوزه شهرستان بپردازد وکمک کاری برای فرماندار وسایر روسا ودستگاه های دولتی باشد.

عباسی با اشاره به دوشهرستان کازرون وکوه‌چنار ونیازمندی‌های آنان اظهارداشت: در این دو شهرستان نیازمند اتاق های فکر در زمینه های تخصصی مختلف هستیم؛ اتاق های فکررا ایجاد کنیم وازاندوخته فکری مردم منطقه استفاده کنیم.

وی افزود:نماینده باید نظرات مردم را بداند ودر مجلس مطرح کند وباتلفیق نظرات اتاق فکر ونماینده،بتواند در هر حوزه تخصصی اظهار نظر کند.

فریدون عباسی تاکیدکرد: مسائل رفاهی،عمرانی خصوصا امور بهداشتی واحداث بیمارستان‌های تخصصی دراین دوشهرستان باید پیگیری شود.

این نامزد انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی مسئله آب در شهرستان کازرون و کوه‌چنار را مهم دانست و گفت: بحث آبخیز داری در نقاط مختلف این دوشهرستان و همچنین پیگیری احداث سد‌ها و تکمیل آنها از وظایف نماینده است.

وی در پایان گفت: تمامی مردم منطقه را باهرقومیت وگویشی دوست دارم وتلاش می‌کنم که در خدمت این عزیزان باشم وازتجارب گذشته خود که انقلاب به من داده برای بهترشدن وضعیت این دوشهرستان استفاده کنم.

Views: 104