وزیر دفاع: جمهوری اسلامی ایران اشراف کاملی بر منطقه دارد
وزیر دفاع: جمهوری اسلامی ایران اشراف کاملی بر منطقه دارد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: اینکه آمریکایی‌ها هر اتفاقی که رخ می‌دهد را با دروغ‌پردازی به ما نسبت می‌دهند، برای این است که می‌دانند ایران اشراف دارد و جمهوری اسلامی ایران است که در سطح منطقه حرف اول را می‌زند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اینکه پس از پایان رسمی تحریم‌های تسلیحاتی، غرب اعلام کرد تحریم‌های تسلیحاتی دیگری علیه ایران وضع خواهد کرد، گفت: ما در زمینه تسلیحات پیشرفت‌های بسیار بزرگی داشتیم و تمام این پیشرفت‌ها هم در دوران تحریم بوده است. در حال حاضر هم که فضای بازتری وجود دارد، قطعاً به این پیشرفت‌ها اضافه خواهد شد. 

امیر آشتیانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف حوزه صنایع دفاعی مانند صادرات، ارتباط  و تعاملات با کشورهای دیگر درخصوص مباحث نظامی قطعا توفیقات بیشتری به دست خواهیم آورد و مطالبی که این کشورها عنوان می‌کنند غالباً شعار و فرافکنی است و هیچ کدام اعتبار ندارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه از اشراف کاملی برخوردار است، افزود: اینکه آمریکایی‌ها هر اتفاقی را که رخ می‌دهد با دروغ‌پردازی به ما نسبت می‌دهند، برای این است که می‌دانند ایران اشراف دارد و  جمهوری اسلامی ایران است که در سطح منطقه حرف اول را می‌زند.

Visits: 1