ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد دستگاه برگزیده استان و پایانی بر حاشیه‌ سازی‌ها
ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد دستگاه برگزیده استان و پایانی بر حاشیه‌ سازی‌ها
یکی از اقدامات خوب ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در طول دو سال اخیر به خصوص یک سال گذشته ساماندهی اماکن ورزشی بود.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، پس از یک سال فعالیت دستگاه‌های برتر استان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره شهید رجایی معرفی شدند.

یکی از اقدامات خوب ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در طول دو سال اخیر به خصوص یک سال گذشته ساماندهی اماکن ورزشی بوده که بر خلاف دوره‌های گذشته و دولت قبل واگذاری این اماکن ورزشی دیگر به صورت دل بخواهی و میلی نیست.

مدیریت کنونی ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد در دوره دولت سیزدهم واگذاری اماکن به بخش خصوصی را به صورت قانونی و طی یک فرایند و پروسه انجام می‌دهد و نظارت‌ها بر واگذاری این اماکن به گونه‌ای دیگر شده است.

هر چند به واسطه خلع ید برخی افراد در دوره کنونی حاشیه‌های زیادی برای ورزش و جوانان استان کهگیلویه و به وجود آمد اما این دستگاه توانست در جشنواره شهید رجایی عنوان دستگاه برگزیده را به خود اختصاص دهد.

Visits: 2