مهارت‌محور شدن دانشگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
مهارت‌محور شدن دانشگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برنامه‌های وزارت علوم برای توسعه مهارت‌محوری در دانشگاه‌ها را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر مهارت‌محور شدن دانشگاه‌ها، گفت: مهارت‌محور شدن دانشگاه‌ها و آموزش نیازمحور براساس آمایش یکی از برنامه‌های مهم وزارت علوم است که اتفاقا در قالب برنامه توسعه هفتم کشور در مجلس نیز در حال تصویب و بررسی است.

وی در این باره توضیح داد: در یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است که با گذشت ۶ ماه از تصویب این برنامه، دانشگاه‌ها اعم از دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مسیر خود را در راستای آموزش نیازمحور و مهارت محور مدیریت کنند.

وزیر علوم ادامه داد: البته برای اجرای کامل طرح مهارت‌محوری در دانشگاه‌ها باید دستگاه‌های دیگر نیز با ما همکاری کنند تا بتوانیم دانشجویان را برای دوره‌های کارورزی، کاربینی و کارآموزی در دستگاه‌ها به کار بگیریم.

زلفی‌گل عنوان کرد: البته طرح بورسیه‌های صنعتی نیز در زمینه توسعه مهارت‌محوری دانشجویان بسیار مؤثر است، از طریق این طرح که اتفاقا در برنامه هفتم توسعه هم پیشنهاد شده است، صنعت خصوصی و دولتی و وزارتخانه ها رتبه‌های برتر کنکور را بورس کرده و به جای کار به آن‌ها حقوق پرداخت می‌کنند، در عوض معافیت مالیاتی برای آن صنعت ثبت می شود.

Visits: 2