عواید وقف به نحو مطلوب و در راستای نیت واقف بهره برداری شود
عواید وقف به نحو مطلوب و در راستای نیت واقف بهره برداری شود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: وقتی در جامعه به عنوان سرمایه عظیم به وقف نگاه می شود، اموال وقف حفاظت می شود و از عواید وقفی که انجام شده به نحو مطلوب و در راستای نیت واقف بهره برداری می شود، افراد بیشتری انگیزه پیدا می کنند تا اموال خود را وقف کنند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز،محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقف یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاری است که در فرهنگ دینی ما بسیار سفارش شده است،‌ گفت: مطالعه تاریخ وقف این حقیقت را روشن می کند که نخستین انگیزه خیران برای مبادرت به انجام اقدامات عام المنفعه، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمانان بوده که یکی از مهم ترین آنها وقف است.

وی اظهار کرد: در جامعه وقفیات زیادی داریم که از گذشته در جامعه ما توسعه پیدا کرده و مصادیق زیادی در این زمینه وجود دارد و قاعدتا توجه واقف بر این بوده که یک موضوع عام المنفعه را دربرگرفته و وقف خود را انجام داده که این موضوع نشان از توجه فرهنگ دینی به مسائل عمومی مردم دارد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس افزود: وقف از یک طرف اثرات اقتصادی مانند رفع فقر و محرومیت از جامعه و تعدیل ثروت و امثال اینها را داراست، ولی از طرف دیگر از ابعاد مختلف باعث رشد و کمال انسانها و جامعه مسلمانان شده است به عنوان مثال در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که افراد چگونه برای اهدافی که داشتند از جان خود گذشتند و ایثارگری کردند. درواقع بخشی از هویت جامعه ایرانی از خودگذشتگی و توجه به دیگران است.

وی ضمن تاکید بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه عنوان کرد: در تاریخ اسلامی، اولین واقف، پیامبر اکرم(ص) بودند و مسجد قبا و مسجد النبی از اولین موقوفات ایشان به شمار می آید.مردم هم به تبعیت از این الگوها به عنوان الگوهای مرجع در این مسیر حرکت می کنند و پس از پیامبر(ص) نیز هزاران مورد برای وقف به نیت کمک به نیازمندان اختصاص داده شده است.

جوکار با بیان این که امروز بحث تبدیل به احسن کردن موقوفات یکی از نکات بسیار مهمی است که مورد توجه قرار گرفته، گفت: باید نیازهایی که امروز جامعه برای حرکت به سمت پیشرفت در عرصه های مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دارد، تشخیص داده شود، آنجا که ممکن است چالش ها و نواقصی وجود داشته باشد، باید بر اساس آنها وقف صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: وقتی در جامعه به عنوان سرمایه عظیم به وقف نگاه می شود، اموال وقف حفاظت می شود و از عواید وقفی که انجام شده به نحو مطلوب و در راستای نیت واقف بهره برداری می شود، افراد بیشتری انگیزه پیدا می کنند تا اموال خود را وقف کنند.

Visits: 1