شناسایی ۸۸۰ هکتار تخلف و زمین خواری با ماهواره خیام و هوش‌مصنوعی
شناسایی ۸۸۰ هکتار تخلف و زمین خواری با ماهواره خیام و هوش‌مصنوعی
در حال حاضر تصاویر با کیفیت ماهواره خیام در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته می شود و تا کنون بیش از ۲۸۰۰ تخلف که در ۸۸۰ هکتار صورت گرفته بود، شناسایی و به نهادهای مسئول ارجاع شده است.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات، دولت هوشمند را راهکاری اثربخش در مقابله با تخلفات و مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای فناوری روزآمد دانست و اظهار داشت: یکپارچگی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از فناوری های نوین، پیشگیری و مقابله با جرائم و تخلفات را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد اما نیل به این مهم، منوط به ارائه و بارگذاری اطلاعات صحیح و معتبر و بروزرسانی مستمر آن توسط نهادهای متولی تولید داده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان الگویی موفق در حوزه کاهش عناوین مجرمانه یاد کرد و گفت: با توجه به این که تمامی دستگاه‌های ذینفع و تاثیرگذار در صدور مجوزهای مرتبط با کاربری اراضی اعم از ملی و کشاورزی در پلتفرم هوشمند پنجره واحد مدیریت زمین به صورت یکپارچه فعالیت می‌کنند، تغییرات حوزه اراضی نیز به صورت شفاف قابل بررسی است.

وی با بیان این مطلب که زمین خوارها، روزهای سخت تری را نیز پیش رو خواهند داشت، گفت: کیفیت تصاویر برای تشخیص تخلفات مبتنی بر هوش مصنوعی جهش داشته و در حال حاضر تصاویر با کیفیت ماهواره خیام جهت استفاده در سامانه مدیریت زمین در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته می شود تا از طریق پلتفرم زمین و پس از پردازش با ابزارهای هوش مصنوعی مورد استفاده دستگاه های متولی حفاظت از اراضی کشور قرار گیرد.

خوانساری ادامه داد: با تلاش همه دست اندرکاران حوزه مدیریت زمین و در جهت مبارزه با فساد و زمین خواری، بیش از ۲۸۰۰ تخلف که در ۸۸۰ هکتار صورت گرفته بود، شناسایی شده است و به نهادهای مسوول ارجاع شده است. 

Visits: 2