کرامت الله ایازی کیست
کرامت الله ایازی کیست
ایازی روز های خوشی را سپری می کند و باید دید او و هوادارانش در روز شنبه شاد ترین های کازرون خواهند بود ؟

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از میلاتی نیوز،کرامت الله ایازی از ایل بزرگ قشقایی طایفه شش بلوکی تیره دوقزلو ،قاضی دادگستری شیراز است.

 وی متولد۱۳۵۵ و از دانش اموختگان مکتب استادمحمدبهمن بیگی و فوق لیسانس حقوق خصوصی است و یک دهه قضاوت در دادگاههای حقوقی و جزایی و شوراهای حل اختلاف و قاضی کمسیون های شهرداری و ثبت احوال در این حوزه انتخابیه از سوابق ایشان است.

اکثر مردم این مناطق او را با نام نیک و مردمداری و فروتنی میشناسند.
در سال۱۳۹۵ باحکم رییس قوه قضاییه به عنوان قاضی دادگستری شیرازمنصوب شده و از قضات محبوب دادگستری فارس می باشند.


Views: 594