داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شهرستان های کازرون و کوهچنار در یک نگاه
داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شهرستان های کازرون و کوهچنار در یک نگاه
آشنایی بیشتر شهروندان حوزه انتخابیه شهرستان های کازرون و کوهچنار، داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را به صورت اجمالی معرفی می نماید.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از پرتو جنوب، آشنایی بیشتر شهروندان حوزه انتخابیه شهرستان های کازرون و کوهچنار، داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را به صورت اجمالی معرفی می نماید.

(شایان ذکر است اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد)

۱- کرامت اله ایازی کد نامزد ۱۲۸ با شعار “فلسفه وجودم خدمت است”

۲- بهزاد پرنیان خوی کد نامزد ۱۳۷ با شعار “خدمت صادقانه”

۳- سیداسحاق جلالیان کد نامزد ۱۴۷ با شعار “وحدت، تحول، توسعه”

۴- ابوالقاسم داودی نژاد کد نامزد ۱۵۳ با شعار “همه با هم تا صبح روشن”

۵- غلامرضا دهقان ناصرآبادی کد نامزد ۱۵۸ با شعار “گذشته پربار، آینده ای روشن”

۶- زهرا راسخ  کد نامزد ۱۶۱ با شعار “همه با هم برای ایرانی سربلند”

۷- روح اله راوش  کد نامزد ۱۶۳ با شعار “فریادتان خواهم بود، مرا فریاد کنید”

۸- سعید ربانی  کد نامزد ۱۶۴ با شعار “بهبود معیشت، اشتغال و جوانگرایی”

۹- فریدون عباسی کد نامزد ۱۸۲ با شعار “فصل رویش”

۱۰- مسلم قزل بیگلو  کد نامزد ۱۸۴ با شعار “امید، آبادانی، اتحاد”

۱۱- شاهین محمدصادقی کد نامزد ۱۹۵

۱۲- سیدعباس موسوی کد نامزد ۲۱۴ با شعار “رأی تو، سعی من، شکوفایی شهر ما”

۱۳- محمدرضا نکویی بخش کد نامزد ۲۳۵ با شعار “همه با هم برای ایرانی سربلند”

۱۴- محمد نوشاد کد نامزد ۲۳۶ با شعار “جوانگرایی، پیشرفت، خدمت”

Visits: 199