خروج ۴۰۰ قلم دارو از شمول بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحت ندارد
خروج ۴۰۰ قلم دارو از شمول بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحت ندارد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: خروج 400 قلم دارو از شمول بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «۴۰۰ داروی مورد نیاز بازنشستگان از شمول بیمه خارج شده‌اند» توضیحاتی ارائه داد:

خروج ۴۰۰ قلم دارو از شمول بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحت ندارد

با تأکید بر این نکته که بیمه‌های پایه تکمیلی از جمله سازمان تأمین اجتماعی ذیل دبیرخانه شورای عالی بیمه فعالیت می‌کنند و هر آنچه این دبیرخانه تصویب کند، همه بیمه‌های پایه آن را به طور یکسان اجرا می‌کنند، و بر همین اساس از سال ۱۳۹۷ به این سو نه تنها دبیرخانه شورای عالی بیمه هیچ دارویی را از فهرست داروهای مورد تعهد بیمه‌های پایه خارج نکرده بلکه در این فاصله و به تدریج علاوه بر تعهدات دارویی قبلی بیش از ۱۲۰ قلم داروی جدید نیز به لیست داروهای مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی اضافه شده است.

بر این اساس خروج ۴۰۰ قلم دارو از شمول بیمه سازمان تأمین اجتماعی صحت ندارد و تکذیب می‌گردد.

Visits: 1