جیغ متخلفان و ضرب و شتم یک مدیر در کهگیلویه و بویراحمد
جیغ متخلفان و ضرب و شتم یک مدیر در کهگیلویه و بویراحمد
متخلفان و مجرمین می‌دانند که در جمهوری اسلامی فرار از چنگ قانون تقریباً محال و در حد صفر است و در این موضوع نیز قطعاً زوایای پرونده به زودی مشخص خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، در خبرها شنیدیم که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد توسط عده‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که قطع به یقین دستگاه نیروهای امنیتی با اشراف کاملی که بر اوضاع و احوال استان دارند ضمن پیگیری موضوع این افراد را شناسایی خواهند کرد.

متخلفان و مجرمین می‌دانند که در جمهوری اسلامی فرار از چنگ قانون تقریباً محال و در حد صفر است و در این موضوع نیز قطعاً زوایای پرونده به زودی مشخص خواهد شد.

حال دلیل این ضرب و شتم هر چه هست و تا روشن شدن کامل قضیه باید اذعان کرد طی مدتی که مدیریت تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد بر عهده حمزه لقمانی گذاشته شده هر روزه اخبار متعددی از برخوردهای این دستگاه با متخلفین و مجرمین در بازار شنیده می‌شود و تقریباً هیچ رسانه و سایت و خبرگزاری نیست که روزانه اخبار مربوط به این دستگاه را نداشته باشد.

برخوردها با مجرمین و متخلفین مانند گذشته‌ها تنها مربوط به تخلفات کوچک بازار نیست بلکه تخلف ۲۰۰ میلیارد تومانی و گردن کلفت‌ها بیشتر در تیررس تعزیرات هستند.

با این تفاسیر معلوم است که جیغ دانه درشت‌های مفسد درآمده باشد و دست به چنین رفتارهای غیر انسانی می‌زنند.

به هر حال خوشبختانه حمزه لقمانی مدیر خوب تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد طیق شنیده‌ها از بیمارستان ترخیص شده و اکنون همه به دنبال پیگیری و برخورد قاطعانه نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی با چنین افرادی هستند که با بستن مسیر تخلف آن‌ها دیگر شاهد تخلفات آنچنانی در استان نخواهیم بود.

Visits: 8