تسویه ۲۰۱ همت اوراق بدهی دولتی از ابتدای امسال تاکنون
تسویه ۲۰۱ همت اوراق بدهی دولتی از ابتدای امسال تاکنون
آمارهای خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد دولت از ابتدای امسال تا ۲۵ بهمن، حدود ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بابت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل پرداخت کرده و در مقابل فقط ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق تامین مالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از ایرنا،خزانه‌داری کل کشور گزارشی از آمار فروش و تسویه اوراق مالی اسلامی از ابتدای امسال تا ۲۵ بهمن را منتشر کرد؛ طبق این گزارش، از مجموع ۱۷۲ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان (همت) اوراق منتشر شده در این مدت، ۱۱۵ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان مربوط به اوراق مرابحه عام (اوراق نقدی) و ۵۷ همت مربوط به اسناد خزانه اسلامی (اوراق غیرنقدی) بوده است.

آمارهای خزانه‌داری همچنین نشان می‌دهد هزینه دولت بابت تسویه اوراق بدهی، به مراتب بیش از درآمد دولت از محل انتشار اوراق بوده است. طبق این آمارها، در حالی که دولت تنها حدود ۱۱۵ همت از محل انتشار اوراق، آورده نقدی بدست آورده، بیش از ۲۰۰ همت برای تسویه اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های قبل هزینه کرده است.

به بیان دیگر دولت دو برابر عایدی از محل انتشار اوراق، برای تسویه اوراق سال‌های قبل هزینه کرده و خالص بهره‌مندی دولت از اوراق مالی اسلامی حدود ۸۵ همت منفی بوده است. جدول زیر جزئیات دخل و خرج دولت از محل اوراق مالی را از ابتدای امسال تا کنون نشان می‌دهد.

Visits: 2