بازگشت یک میلیارد ریال اضافه دریافتی به زائران در مرز مهران
بازگشت یک میلیارد ریال اضافه دریافتی به زائران در مرز مهران
با استقرار شعبه ویژه تعزیرات حکومتی در پایانه برکت مرز مهران بیش از یک میلیارد ریال وجه اضافه دریافتی در 48 ساعت به مردم بازگردانده شد.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، احمد اصانلو در بازدیدی سر زده از مرز مهران و بررسی وضعیت ارائه خدمات تعزیرات حکومتی به زائران حسینی، گفت: خوشبختانه شعبه ویژه تعزیرات حکومتی از آغاز طرح نظارتی اربعین در مرز مستقر شده و با توجه به بررسی ها تغییری در نحوه مواجهه با تخلفات صورت گرفت تا مردم با مراجعه به این شعبه بتوانند در همان زمان مبلغ اضافه دریافت شده را پس بگیرند. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه ۵ شعبه سیار تعزیرات حکومتی در پایانه مسافربری، پارکینگ ها و‌ واحد های صنفی نظارت دارند، افزود: فعالیت شعبه ویژه مستقر در پایانه برکت مرز مهران باعث شده فقط در ۲۴ ساعت گذشته بیش از یک میلیارد ریال وجه اضافه دریافت شده از زائران به آنها بازگردانده شود.

اصانلو گفت: با پیگیری های انجام شده یک کانکس در اختیار شعبه ویژه تعزیرات حکومتی قرار گرفت تا مردم عزیز بتوانند با مراجعه به این محل شکایات خود را اعلام و پیگیری کنند. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اجرای این رویه در تمام کشور به ویژه استان های مرزی خبر داد و گفت: تلاشمان این است که زائران با کم ترین دغدغه به زیارت خود برسند و اگرچه با رویکرد پیشگیرانه در حال خدمت هستیم اما با مشاهده هرگونه اجحافی در حق مردم با افراد خاطی برخود جدی می کنیم.
نماینده ویژه اصانلو نیز هفته گذشته با سفر به مرز مهران  از اضافه دریافت پارکینگ اربعین جلوگیری کرد و اضافه دریافتی پارکینگ به زائران برگشت داده شد.

Visits: 1