افزایش اختیارات بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات
افزایش اختیارات بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات
وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیاتی از طرح قانون بانک مرکزی گفت: در دولت های گذشته و حتی این دولت بانک مرکزی از سران قوا اجازه می گرفت تا با بانک های ناتراز برخورد کند ولی این قانون برای اولین بار اختیار را به بانک مرکزی می دهد تا با بانک های ناتراز برخورد کند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به خبر تصویب طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مهم ترین اتفاقی که بعد از این مصوبه اتفاق افتاد این بود که اقتدار بانک مرکزی در اعلام فرایند حل و فصل بانکی افزایش پیدا کرد و می تواند با بانک‌های ناتراز برخورد کند. 

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در دولت های گذشته و حتی این دولت بانک مرکزی از سران قوا اجازه می گرفت تا با بانک های ناتراز برخورد کند ولی این قانون برای اولین بار اختیار را به بانک مرکزی می دهد تا با بانک های ناتراز برخورد کند. 

وی با بیان اینکه یک هیات عالی جایگزین شورای عالی پول و اعتبار خواهد شد، افزود: در حوزه ارکان تصمیم گیری بانک مرکزی هم هیات عالی در نظر گرفته شده که جایگزین شورای عالی پول و اعتبار خواهد شد. 

خاندوزی با بیان جزئیات این قانون در حوزه نظارتی بانک مرکزی، ادامه داد: در مسئله نظارت هم اختیارات نظارت بانک مرکزی در تعیین جرایم تخلفی در این حوزه، افزایش پیدا کرده است.

در جلسه ۲۲ مهر ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی و تصویب مواد ۲۲ و ۶۶ طرح قانون بانک مرکزی، بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به پایان رسید و این طرح به قانون تبدیل شد.

 با تصویب موارد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به پایان رسید و با تعیین تکلیف شدن این مواد، طرح بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی تبدیل شد.

بنابراین؛ این ۶۷ ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا ۱۷، بندهای ب و ج ماده ۱۸، مواد ۱۹ تا ۲۶، ۴۲ تا ۴۴ قانون پولی و بانکی خواهد شد.

Visits: 2