استقرار عدالت آموزشی و پرورشی هدف اصلی سند بنیادین تحول در کهگیلویه و بویراحمد
استقرار عدالت آموزشی و پرورشی هدف اصلی سند بنیادین تحول در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:سند تحول بنیادین یک ریل گذاری برای تربیت و پرورش انسان های متعهد و صالح در تراز انقلاب اسلامی است.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، حسنعلی عزت خواه افزود: با تصویب سند تحول بنیادین توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۰ نقطه عطفی برای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور شکل گرفت. 

وی گفت:آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی اجرای سند تحول بنیادین نیازمند بهره گیری از توان و ظرفیت دیگر وزارتخانه ها، نهادها،سازمان ها و ادارات است.

عزت خواه اولویت کاری و جدی آموزش و پرورش را اجرا و تحقق هر چه مطلوبتر این سند برشمرد و افزود:یکی از اهداف مهم اجرا و تحقق سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش در کنار تربیت انسان‌های سالم، صالح و انقلابی استقرار هر چه بیشتر عدالت آموزشی و پرورشی در نقاط مختلف استان است. 

وی گفت:ایجاد تحول در نیروهای انسانی، توانمندسازی علمی معلمان، توجه به شأن، منزلت و کرامت معلمان، ایجاد تحول کمی و کیفی در محتواهای آموزشی و پرورشی، ایجاد تحول در فضاها، زیرساخت ها و امکانات آموزشی و پویاتر شدن مدارس با جدیت در دستور کار آموزش و پرورش است.   

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به اهمیت چشمگیر آموزش و پرورش و دشواری کار تعلیم و تربیت ،افزود: نهاد فرهنگی آموزش و پرورش تربیت کننده آینده سازان و نسل فرداها بوده و همگان باید برای تحقق این رسالت سنگین آموزش و پرورش را کمک و همراهی کنند.

عزت خواه گفت: تمامی فعالیت ها و برنامه های مورد نظر آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت استان بر اساس سند تحول بنیادین است. 

Visits: 2