اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان های کازرون وکوهچنار
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان های کازرون وکوهچنار
با پایان یافتن فرصت انصراف داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ چهارده داوطلب در رقابت انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان های کازرون وکوهچنار باقی ماندند.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از پایگاه خبری پرتو جنوب،در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه شهرستان های کازرون وکوهچنار به ترتیب حروف الفبا بدین شرح اعلام می گردد:

۱- کرامت اله ایازی فرزند ساری کد نامزد ۱۲۸

۲- بهزاد پرنیان خوی فرزند خداکرم کد نامزد ۱۳۷

۳- سیداسحاق جلالیان فرزند علی کاظم کد نامزد ۱۴۷

۴- ابوالقاسم داودی نژاد فرزند محمدباقر  کد نامزد ۱۵۳

۵- غلامرضا دهقان ناصرآبادی فرزند رضا کد نامزد ۱۵۸

۶- زهرا راسخ فرزند میرزاجان  کد نامزد ۱۶۱

۷- روح اله راوش فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۳

۸- سعید ربانی فرزند فرهاد کد نامزد ۱۶۴

۹- فریدون عباسی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸۲

۱٠- مسلم قزل بیگلو فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۸۴

۱۱- شاهین محمدصادقی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۹۵

۱۲- سیدعباس موسوی فرزند سیدحبیب کد نامزد ۲۱۴

۱۳- محمدرضا نکویی بخش فرزند خداخواست کد نامزد ۲۳۵

۱۴- محمد نوشاد فرزند مهدی کد نامزد ۲۳۶

Views: 1195