از شایعه تا واقعیت اصابت خمپاره به مقر پلیس
از شایعه تا واقعیت اصابت خمپاره به مقر پلیس
در فضای مجازی فیلمی مبنی بر اصابت خمپاره به ستاد فرماندهی پایتخت منتشر شده است که حواشی را به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، فیلمی مبنی بر اصابت خمپاره به مقر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.

 پیگیری خبرنگار انتظامی از پلیس تهران حاکی از آن است که هیچ اتفاقی در فضای واقعی رخ نداده و معاندین با استفاده از عکس سردر مقر فرماندهی پایتخت و قراردادن در کنار تصاویر دیگر این القا را به وجود آوردند که تیراندازی به ستاد فرماندهی پایتخت شده است.

با آغاز هفته فراجا عده ای سعی دارند با انتشار شایعاتی این چنینی القای ناامنی کنند.

Visits: 1