اختصاص بیشترین مهر اصالت صنایع دستی کشور به فارس
اختصاص بیشترین مهر اصالت صنایع دستی کشور به فارس
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: امسال ۱۳۶ اثر فارس، مهر اصالت صنایع دستی گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شباویز به نقل از خبرگزاری فارس، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: فارس میزبان هفتمین مرحله داوری مهر اصالت صنایع دستی کشور بود.

احمدی با بیان این که ۳۷۳ اثر از استان‌های فار، اصفهان و یزد در این مرحله داوری شدند افزود: فارس با ۱۳۶ اثر بیشترین مهر اصالت صنایع دستی کشور را به خود اختصاص داد که یک رکورد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: استان‌های اصفهان و یزد به ترتیب ۷۲ و ۳۵ مهر اصالت دریافت کردند.

Visits: 3