احسان ملک پور نارگ موسی؛ ریحان محمدپور آمده تا مرحمی بر آلام مردم درد دیده و خسته از سیاست‌های گذشته باشد
احسان ملک پور نارگ موسی؛ ریحان محمدپور آمده تا مرحمی بر آلام مردم درد دیده و خسته از سیاست‌های گذشته باشد
احسان ملک پور نارگ‌موسی فعال اجتماعی گفت: در میان کاندیدای محترم، تنها کسی که با تمام وجود محرومیت منطقه را لمس کرده و با توجه به سابقه ی طولانی در رده‌های بالای مدیریت کشوری و ارتباطات قوی، و با صداقت در رفتار و گفتارش ثابت کرده است آمده تا مرحمی بر آلام مردم درد دیده و خسته از سیاست‌های گذشته باشد؛ و آن شخص کسی نیست جز دکتر ریحان محمدپور ده‌بزرگی که با اعلام حمایت قاطع از ایشان تمام تلاش خود را عرضه می‌دارم تا بتوانم ‐ هر چند کوچک- مروج حمایت از درستی، پاکی و صداقت باشم.

به گزارش پایگاه خبری شباویز، متن پیام احسان ملک پور نارگ‌موسی فعال اجتماعی به شرح زیر است:

در اثنای روزهای پرشور انتخابات در شهرستان های باشت و گچساران، روزهایی که با اعلام صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی حال و هوای خاصی به خود گرفته و اشک‌ها، لبخندها و بهت ها در پی داشته است، نگرانی برای آینده دیارم، فرهنگ و صلابت‌ ش ، پیشرفت و اعتبارش تمام دغدغه روز و شبم شده است.

دغدغه‌ای ‌که با عرق به زادگاهم و مردم عزت‌مندش که چه در هیمنه‌ی جنگ تحمیلی و چه پس از آن در روزهای انتخابات، همواره پای ثابت انقلاب و آرمان‌های رهبری بوده‌اند؛ ولی محرومیت مهمان همیشگی دیارشان بوده است.

در میان کاندیدای محترم، تنها کسی که با تمام وجود محرومیت منطقه را لمس کرده و با توجه به سابقه‌ی طولانی در رده‌‌های بالای مدیریت کشوری و ارتباطات قوی، و با صداقت در رفتار و گفتارش ثابت کرده است آمده تا مرحمی بر آلام مردم درد دیده و خسته از سیاست‌های گذشته باشد؛ و آن شخص کسی نیست جز دکتر ریحان محمدپور ده‌بزرگی که با اعلام حمایت قاطع از ایشان تمام تلاش خود را عرضه می‌دارم تا بتوانم ‐ هر چند کوچک- مروج حمایت از درستی، پاکی و صداقت باشم.

🇮🇷ارادتمند هم ولایتی های غیرتمند🇮🇷

احسان ملک‌پور نارگ‌موسی

Visits: 49