افزونه جلالی را نصب کنید.
تزریق بیش از ۹۷۰۰ دز واکسن در شهرستان لنده ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

تزریق بیش از ۹۷۰۰ دز واکسن در شهرستان لنده

تاکنون بیش از ۹ هزار و هفتصد دُز واکسن کرونا در شهرستان لنده به جامعه هدف تزریق شده است.

اصلاح الگوهای مصرف یکی از مهم ترین نیازهای کشور/ضرورت اقتدار بیشتر دولت در بحث تنظیم بازار ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

اصلاح الگوهای مصرف یکی از مهم ترین نیازهای کشور/ضرورت اقتدار بیشتر دولت در بحث تنظیم بازار

محمودی اصل کشورمان را پر مصرف دانست و گفت: اصلاح الگوهای مصرف یکی از مهم ترین نیازهای کشور بوده تا در حوزه های مختلف نیازهای داخلی تامین شود.