افزونه جلالی را نصب کنید.
سوابق استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد ۰۱ مهر ۱۴۰۰

سوابق استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد

سیدعلی احمدزاده استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد از مدیران بومی این استان و دارای سوابق متعدد مدیریتی است.