کد خبر :388346
دخترهایی كه با عدد ۴ فرهاد مجیدی را در پمپ بنزین خنداندند
فرهاد مجیدی در جدیدترین ورژن كری خوانی اش برای پرسپولیسی ها به طور غیرمستقیم به عدد ۴ اشاره كرده است.