تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۲۹ ۱۶:۰۵ |
کد خبر: ۳۹۵۶۵۵

سرمقاله روزنامه جهان صنعت/ بازنشستگي و بازنشستگان

« بازنشستگي و بازنشستگان » عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم ضيا مصباح(دبير کانون علوم اداري ايران) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« بازنشستگي و بازنشستگان » عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم ضيا مصباح(دبير کانون علوم اداري ايران) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

با توجه به وعده‌هاي اخير رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مورد ضرورت رسيدگي به بازنشستگان و در پيش بودن ارايه بودجه 95 که گويا با لايحه پيشنهادي برنامه پنج ساله (برنامه ششم توسعه) همراه و تا نيمه‌هاي آذر به مجلس داده مي‌شود.
عنايت به مسايل مختلف روزمره پيشکسوتان که مديريت و پيشبرد امور سازمان گسترده دولت را طي سنوات متمادي در شرايط مختلف عهده‌دار بوده‌اند.
تقدم عنايت به پيشينيان اداره مملکت که همه مشکلات رابه جان خريده، سخت‌ترين دوران‌ها را به دلايل جنگ، تحريم‌ها، ندانم‌کاري دولت قبل و از همه مهم‌تر در نبود سازمان مديريت و ... با تحمل مشکلات عديده گذرانده‌اند.
اولويت دادن به آنان که با تمهيداتي فراتر از تصور، مخصوصا از لحاظ تامين هزينه‌هاي روزمره و درمان وضعيت دروني زندگي را با مساعدت فرزندان‌شان سامان نسبي داده و کساني که مرکز ثقل خانواده‌ها و تصويري از آينده شاغلان هستند و با همه فشارها و ملاحظات، الگوي چگونه زيستن موفق در اجتماع را در حد نسبي نشان داده‌اند و....
شناخت و حل‌وفصل مسايل عديده اين گراميان در بودجه 95 و برنامه پنج ساله جديد، تحت هر شرايطي داراي اولويت کامل است و رابطه تنگاتنگي با اعتبار بازنشستگان در اجتماع و حتي ظاهر و پوشش و مصلحت‌ها دارد.
تعيين راهکارهاي اصولي جهت برون‌رفت و برون‌برد اين عزيزان صاحب تجربه از مشکلات شديد و متنوع پيش روي اين جامعه کلان و تامين رفاه، آسايش، آرامش و منافع بلندمدت صاحبان اصلي سرمايه، سازمان‌هاي متولي امور آنان تحت عنوان صندوق‌هاي بازنشستگي که از پرداخت‌هاي تدريجي کارکنان دولت تغذيه مي‌نمايند، بالاخره احساس مسووليت متوليان دولت مانده در اعمال تدبير و اميد و درگير هزاران معضل به ارث رسيده از دولت‌هاي گذشته . . . . در اين زمان که بودجه و برنامه همزمان ارايه مجلس مي‌شود به هيچ وجه نبايد مشابه گدشته از اولويت لازم برخوردار نباشد.
از آنجا که تاکيد مکرر توجه لازم به اين جامعه صبور را باعث مي‌گردد، در اين موقعيت موارد مورد اغماض برنامه‌ريزان در زمينه چگونگي بهبود امور روزمره ميليون‌ها انسان سالمند و شرافتمند و خانواده آنان را در حد امکان تشريح مي‌نمايد:
نگاهي گذرا به وضعيت بازنشستگان در مقايسه با هزينه‌هاي زندگي آشکارا نشان‌دهنده افت فاحش قدرت خريد حقوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي است. در زندگي سنتي بار نگهداري از سالمندان بر دوش فرزندان بود ولي يکي از فلسفه‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي برداشته شدن فشار نگهداري از سالمندان، از دوش نسل بعدي است.
در شرايطي که قدرت خريد حقوق‌هاي بازنشستگي در برابر حداقل هزينه زندگي سال به سال بلکه روز‌به‌روز رنگ مي‌بازد، بازنشستگي و تامين اجتماعي مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود تا حدودي متکي شده‌اند که اين يک پسرفت اجتماعي و در تناقض آشکار با فلسفه تامين اجتماعي است.
از سوي ديگر بيکاري خيل عظيم جواناني که در سنين کار و اشتغال قرار دارند و تحميل هزينه جاري زندگي آنان بر دوش والدين بازنشسته، تعادل درآمد و هزينه خانوارها را بيش از پيش نامتعادل مي‌سازد. يکي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي جوانان به ترک زادگاه خود و روي آوردن به زندگي در کشورهاي ديگر در همين نکته نهفته است. اکنون از خود مي‌پرسيم که آيا بازنشستگي به خودي خود مشکل است؟ آيا صندوق‌هاي بازنشستگي به اعضاي خود کم‌فروشي مي‌کنند؟ آيا دولت نسبت به وضعيت بازنشستگان بي‌تفاوت است؟ پاسخ اين پرسش‌ها را همه مي‌دانيم. بازنشستگي في‌نفسه مشکل نيست بلکه واقعيتي است که بايد به درستي مديريت شود.
صندوق‌هاي بازنشستگي هم به خاطر نداشتن استقلال کافي مديريت امور از دست‌شان در رفته است. دولت نيز نه آنکه امروز به وضعيت بازنشستگان بي‌تفاوت باشد بلکه با سياست‌هاي نادرست خود در گذشته‌هاي نه‌چندان دور و مداخلات ناخواسته در دخل و خرج صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي آنها را در آستانه ورشکستگي قرار داده است.
البته عوامل بيروني همچون افزايش جمعيت بازنشسته و نرخ بالاي تورم اقتصادي نيز به‌طور طبيعي تعادل دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق بازنشستگي و تامين اجتماعي را بر هم زده و ضعف و ناتواني را بر آنها مستولي کرده است.
اين عوامل از نگاه مديريت بازنشستگي بيروني است زيرا رشد جمعيت بازنشسته و نرخ تورم اقتصادي هيچ‌کدام در کنترل مديريت بازنشستگي نيست ولي بررسي تعادل دريافت‌ها و پرداخت‌ها بايد در دستور کار هميشگي مديران و مسوولان صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي باشد.
دريافت‌هاي صندوق همان کسور بازنشستگي است که از حقوق کارمند يا دستمزد کارگر برداشت مي‌شود، به‌علاوه سهم کارفرما که اگر دولتي باشد غالبا به تعويق مي‌افتد.
به هر حال دولت وظايف گوناگوني دارد که در اولويت به آنها مي‌پردازد ولي در چند دهه گذشته پرداخت بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي يا در اولويت آخر قرار گرفته يا به جاي آن سهام شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده واگذار شده است.
از اين بدتر اتخاذ سياست‌هاي نادرست در نيروي انساني از سوي دولت است که دودش به چشم صندوق و اعضاي صندوق رفته است، براي نمونه با بازنشستگي‌هاي زودرس و پيش از موعد دريافتي صندوق کاهش و پرداختي آن افزايش مي‌يابد که در دهه‌هاي گذشته فراوان شاهد آن بوده‌ايم.
قدر مسلم اگر صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي هيات‌هاي امناي مستقل و با اختيارات کافي داشتند، مي‌توانستند در برابر بخشي از تصميمات نادرست و مداخله‌گرانه دولت در چگونگي موضوع بازنشستگي نيروي انساني نقش بازدارنده و تصحيح‌کننده‌اي داشته باشند، اکنون هم اگرچه شايد دير شده باشد! ولي بازهم بازنگري در مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي مي‌تواند از وخيم‌تر شدن اوضاع جلوگيري نمايد.
علاوه بر جلوگيري از بازنشستگي زودرس، افزايش سال‌هاي خدمت نيز از سياست‌هايي است که به تعادل دريافت و پرداخت صندوق‌ها کمک مي‌کند و بيشتر کشورها آن را تجربه کرده‌اند، چنان که در برخي کشورها سال‌هاي خدمت رسما به 40 سال رسيده است. ولي اين سياست هم شرايطي دارد که در کشور ما کمتر مراعات مي‌شود. افزايش ساليان خدمت مستلزم بهبود فضاي کار، انگيزش کارکنان به ادامه خدمت، کاهش ساعات کار در سنوات بالاي خدمت و بها دادن به تجربه کارکنان توانمند، شايسته و پرسابقه است، از همه اينها گذشته، کمک دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، دست‌کم در جبران بخشي از کم‌لطفي‌هاي گذشته مي‌تواند آنها را سر پا نگه دارد.
در کشورهايي که درآمد دولت به طور عمده از ماليات مردم تامين مي‌شود، دولت‌ها به سختي مي‌توانند به صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي يا تامين اجتماعي کمک کنند از اين رو براي حفظ تعادل صندوق‌ها همان سياست سختگيرانه افزايش سن بازنشستگي و سال‌هاي خدمت را در پيش مي‌گيرند، ولي دولت‌هايي که راسا درآمدهايي از محل فروش منابع طبيعي يا انحصارات خاص تحصيل مي‌کنند براي اين کمک‌ها دست‌شان بازتر است.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۱ + ۶ ارسال
395655