تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۲۰ ۰۰:۳۰ |
کد خبر: ۳۹۵۲۲۴

سرمقاله روزنامه فرهيختگان/ نقد در رسانه و توسعه دموکراسي

« نقد در رسانه و توسعه دموکراسي » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم مجيد رضاييان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد

« نقد در رسانه و توسعه دموکراسي » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم مجيد رضاييان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

آنچه در وهله اول حائز اهميت است اين است که بدانيم رسانه در دو کلمه معني مي‌شود : «آزادي بيان». واقعيت اين است که ما بايد بتوانيم در کشور نقد کنيم، چراکه نقد مبناي دموکراسي است؛ اما شروطي نيز دارد و آن اينکه موضوع به شيوه‌اي حرفه‌اي نقد شود. از گذشته تا امروز در روزنامه‌هاي مختلف گفته‌ايم و مي‌گوييم که بايد دخالت نهادهاي خاص را در امر رسانه کمتر کنيم؛ بگذاريد روزنامه‌نگار کار خودش را بکند. به عبارت ديگر، هر کسي جاي خودش باشد. اما سوال اين است که آيا رسانه جاي حرفه‌اي‌ها هست يا نه؟ اگر پذيرفتيم که جاي حرفه‌اي‌هاست، بايد لوازم حضور آنها را مهيا کنيم.
اما اين سوال هم هنوز بي‌جواب مانده. در مبناي حرفه‌اي خبرنگاري بايد نقد وجود داشته باشد؛ به اين معنا که مخالف و موافق نظرات خود را ابراز کنند. اما در فضاي دموکراتيک، اين همان نقد حرفه‌اي است. در چنين شرايطي که پذيرفته‌ايم روزنامه‌نگاري و رسانه،‌ کاري حرفه‌اي است، بايد اين را هم بپذيريم که رسانه توپخانه سياسي نيست. سخنان رياست‌جمهوري در نمايشگاه مطبوعات امسال نيز همين‌گونه است. رسانه، رسانه است؛ نه پليس علني است و نه توپخانه سياسي. در کار رسانه بايد کار حرفه‌اي و کارشناسي خود را انجام دهيد و در اين صورت، ممکن است دولت يا قوه قضائيه يا حتي لايحه‌اي در مجلس نقد شود. اگر نگاه به حوزه رسانه حرفه‌اي باشد، خواهيم ديد که اين حوزه جايگاهي براي اهداف سياسي ندارد و همه‌چيز بايد شفاف‌سازي شود. در قانون هم مسائل بايد شفاف باشد؛ يعني هر شخصي يا گروهي برداشت و تعبير خاص خود را از قوانين نداشته باشد. اگر توانستيم اين مساله را در قوانين خود اعمال کنيم، يعني توانسته‌ايم کارشناسانه مباحثه کنيم تا هم طرفين مخالف و هم موافق بتوانند اظهارنظر کنند و مصونيت بيشتري نيز داشته باشند.
آنچه در وهله اول حائز اهميت است اين است که بدانيم رسانه در دو کلمه معني مي‌شود : «آزادي بيان». واقعيت اين است که ما بايد بتوانيم در کشور نقد کنيم، چراکه نقد مبناي دموکراسي است؛ اما شروطي نيز دارد و آن اينکه موضوع به شيوه‌اي حرفه‌اي نقد شود. از گذشته تا امروز در روزنامه‌هاي مختلف گفته‌ايم و مي‌گوييم که بايد دخالت نهادهاي خاص را در امر رسانه کمتر کنيم؛ بگذاريد روزنامه‌نگار کار خودش را بکند. به عبارت ديگر، هر کسي جاي خودش باشد. اما سوال اين است که آيا رسانه جاي حرفه‌اي‌ها هست يا نه؟ اگر پذيرفتيم که جاي حرفه‌اي‌هاست، بايد لوازم حضور آنها را مهيا کنيم.
اما اين سوال هم هنوز بي‌جواب مانده. در مبناي حرفه‌اي خبرنگاري بايد نقد وجود داشته باشد؛ به اين معنا که مخالف و موافق نظرات خود را ابراز کنند. اما در فضاي دموکراتيک، اين همان نقد حرفه‌اي است. در چنين شرايطي که پذيرفته‌ايم روزنامه‌نگاري و رسانه،‌ کاري حرفه‌اي است، بايد اين را هم بپذيريم که رسانه توپخانه سياسي نيست. سخنان رياست‌جمهوري در نمايشگاه مطبوعات امسال نيز همين‌گونه است. رسانه، رسانه است؛ نه پليس علني است و نه توپخانه سياسي. در کار رسانه بايد کار حرفه‌اي و کارشناسي خود را انجام دهيد و در اين صورت، ممکن است دولت يا قوه قضائيه يا حتي لايحه‌اي در مجلس نقد شود. اگر نگاه به حوزه رسانه حرفه‌اي باشد، خواهيم ديد که اين حوزه جايگاهي براي اهداف سياسي ندارد و همه‌چيز بايد شفاف‌سازي شود. در قانون هم مسائل بايد شفاف باشد؛ يعني هر شخصي يا گروهي برداشت و تعبير خاص خود را از قوانين نداشته باشد. اگر توانستيم اين مساله را در قوانين خود اعمال کنيم، يعني توانسته‌ايم کارشناسانه مباحثه کنيم تا هم طرفين مخالف و هم موافق بتوانند اظهارنظر کنند و مصونيت بيشتري نيز داشته باشند.
تا به حال از «منافع ملي» تنها در مقام سخن، ياد کرده‌ايم؛ ولي مقام عمل، آنجاست که روزنامه بتواند سخن خود را به زبان بياورد.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۶ + ۱۰ ارسال
395224