تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۲۳ ۰۱:۴۲ |
کد خبر: ۳۹۴۹۰۷

مسجد راچ دیل در کشور انگلیس+عکس

پایگاه خبری شباویز/مسجد راچ دیل در کشور انگلیس+عکس

مسجد راچ دیل در کشور انگلیس+عکس

 

یک داستان زیبا در مورد رفتن به مسجد

مردی صبح زود از خواب بیدار شدتا نمازش را در خانه خدا(مسجد)بخواند ، لباس پوشید راهی خانه خدا شد در راه مسجد مرد زمین خورد ولباس هایش کثیف شد. او بلند شد خودش را پاک کرد وبه خانه برگشت، مرد لباس هایش را عوض کرد ودوباره راهی خانه خدا شد. در راه مسجد ودر همان نقطه مجددا زمین خورد! اودوباره بلند شدخودش را پاک کردوبه خانه برگشت ، یک بار دیگر لباس هایش را عوض کرد وراهی خانه خدا شد ، در راه مسجدبا مردی که چراغ دردست داشت برخورد کرد ونامش را پرسید ، مرد پاسخ داد: من دیدم شما در راه مسجد دوباربه زمین افتادید از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم. مرد اول از او به طور فراوان تشکرمی کند وهردو راهشان رابه طرف مسجد ادامه می دهند. همین که به مسجد رسیدند مرد اول از مرد چراغ به دست درخواست کرد تا به مسجد وارد شود ، وبا اونماز بخواند.
مرد دوم از رفتن به مسجد خودداری میکندمرد اول درخواستش را دوبار دیگر تکرار می کندومجددا همان جواب را می شنود. مرد اول سوال می کند چرا او نمی خواهد وارد مسجد شودونماز بخواند مرد دوم پاسخ داد: (من شیطان هستم)
مرد ابتدا با شنیدن این جواب جا خورد شیطان در ادامه توضیح می دهد: من شما را در راه مسجد دیدم واین من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم وقتی شمابه خانه رفتید
خودتان را تمیز کردید وبه راهمان به مسجد برگشتیم،خدا همه گناهان شما را بخشید. من برای بار دوم باعث زمین خوردن شماشدم وحتی آن شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد
بلکه بیشتر ازپیش به راه مسجد برگشتید.به خاطر آن،خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید. من ترسیدم اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردنتان شوم خداوند گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید  بنابر این من سالم رسیدن شمارابه خانه خدا مطمئن ساختم.

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۵ + ۷ ارسال
394907