تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۴ ۲۱:۲۵ |
کد خبر: ۳۹۳۹۴۸

دانلود رایگان/گزارش کارآموزی بیمه کارآفرین‎

در دو قرن اخیر فعالیتهای بیمه ای در سرتاسر جهان توسعه یافته است. در کشورهای صنعتی بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی میکند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمه ای به تدریج گسترش یافته است. بیمه حوادث با انواع مختلف آن در دو قرن اخیر متداول شده است. از جمله بیمه حوادث شخصی که زندگی فرد را در صورت نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه تأمین میکند و یا در صورت فوت ناشی از حادثه سرمایهای در اختیار خانواده او می گذارد

 پایگاه خبری شباویز/دانلود رایگان/گزارش کارآموزی بیمه کارآفرین‎  

دانشجو/ژاله نادری یکتا

 

فصل اول

کلیات / تاریخچه بیمه در جهان

 

گرچه به نظر می رسد عمر صنعت بیمه بیش از چند صد سال باشد اما هیچکس دقیقا نمی داند که اولین بیمه نامه مربوط به کدام ملت بوده است . بعضی افراد دریانوردان فینقی را مبتکر بیمه می­دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می­کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می­برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد.

در طی این مدت کالای دریانورد  در گرو بازرگان  بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی­شد،  می­ توانست کالا را حراج کند . ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می­شد و یا دزدان دریایی حمله ور می­شدند و کالا به غارت می­رفت،وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام نداشت.

بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می­کرد یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وامها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وامهای دریایی نامیده­اند.

با این همه به نظر بسیاری از محققان، بیمه به مفهوم واقعی در سده چهاردهم میلادی به وجود آمده است زیرا قبلا کلیسا با بیمه به صورت وامهای دریایی مخالفت کرده بود زیرا طبق قوانین مذهبی، بهره را حرام می­دانستند.از این رو تجار وام دهنده شکل آن را عوض کردند و به جای بهره، وام گیرنده جایزه­ای می­پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی­توانست با آن مخالفت کند.[1]

اولین قرارداد بیمه ای که بوجود آن پی برده اند قرارداد بیمه حمل و نقل است که  به  سال  هزار  و  سیصد  و چهل و هفت  میلادی  در  شهر  ژن ایتالیا منعقد شده است،  بنابراین  شاید شروع فعالیت بیمهای به معنی امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد.

پیدایش بیمه در قرن چهاردهم و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست که قبلاً بشر در صدد یافتن وسیله ای برای مقابله با آثار حوادث نبوده است.

آن طور که از تالمود نقل کرده اند در قرون قدیم بین  دریانوردان  حاشیه  خلیج فارس  مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می میرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه میشود تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند .

در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمانهای بیمه اجتماعی  یا  مددکاری  وجود  داشته که به کمک درماندگان می شتافته است و از جمله تأمین زندگانی افراد کهنسال از کار افتاده را به عهده داشته است در روم قدیم نیز نمونه هایی از  مستمری  مادام العمر  وجود  داشته است. بدیهی است محاسبات حق بیمه در این  نوع  عملیات که  با بیمه  امروزی  به  هر حال شباهتی دارد مبتنی بر آمار درستی نبوده و به  خصوص  در  مورد  مستمری  مادام العمر  از جدول مرگ و میر حساب شده ای استفاده نمی شد.

بیمه در جهان امروز

در دو قرن اخیر فعالیتهای بیمه ای در سرتاسر جهان توسعه یافته است. در کشورهای صنعتی بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی میکند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمه ای به تدریج گسترش یافته است. بیمه حوادث با انواع مختلف آن در دو قرن اخیر متداول شده است. از جمله بیمه حوادث شخصی که زندگی فرد را در صورت نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه تأمین میکند و یا در صورت فوت ناشی از حادثه سرمایهای در اختیار خانواده او می گذارد.

در یک قرن اخیر سازمانهای بیمه اجتماعی که توسط دولتها و یا زیر نظر آنها اداره میشوند نقش قابل ملاحظه ای در توسعه بیمه بازنشستگی، بیمه عمر و حادثه شخصی کارگران و کارمندان و سایر  حقوق بگیران به عهده گرفته اند .

در ابتدا  پیدایش  بیمه های اجتماعی موجب رکود نسبی این نوع  بیمه ها شد ولی به تدریج تعارض بین بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی منتقی گردید زیرا آشنایی با یک نوع بیمه موجب توجه افراد به سایر انواع آن شد. با اختراع اتومبیل یک نوع جدید بیمه در حد وسیعی متداول شد.

بیمه خسارات وارد بر اتومبیل بیمه شده و همچنین بیمه خسارات وارد به اشخاص ثالث که در معرض تصادف هستند در هر نقطه ای از جهان وجود دارد و به این ترتیب بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث رواج پیدا کرد و بیمه مسئولیتهای ناشی از اموال و فعالیتهای حرفه ای افراد معمول شد و حتی مسئولیت ناشی از نواقص تولیدات صنعتی و غذایی و دارویی متداول گردید.

از جمله انواع جدید بیمه، بیمه های تمام خطر مهندسی است که نقش قابل ملاحظهای در توسعه صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی کشورها دارد. در این بیمه کلیه خسارات وارد به کارفرما و مقاطعه کار حین ساخت بناهای بزرگ، سدها و جادهها و اجرای طرحهای لوله کشی، انتقال نیروی برق و همچنین نصب کارخانه ها و نیروگاهها اعم از آبی و حرارتی و یا اتمی مورد تأمین قرار میگیرد. بیمه های مربوط به وسایل نقلیه هوایی از جمله بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر، بیمه مسئولیتهای ناشی از مسافرت هوایی، بیمه سرنشین، بیمه مسئولیت فرودگاهها از جمله بیمه هایی است که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظهای یافته است.

با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهرها و تراکم داراییها و تأسیسات از یک طرف بیمه های اموال مانند بیمه آتش سوزی و انفجار و نظایر آن توسعه یافت و از طرف دیگر مسئولیت افراد در مقابل اشخاص دیگر به مناسبت خساراتی که در اثر فعالیتها و وسایل و تأسیسات خود به دیگران وارد میکنند رو به افزایش گذاشت و بیمه انواع مختلف مسئولیت متداول شد. بدیهی است قوانین و رویه دادگاهها در تعیین و تشخیص مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت اثر زیادی در رواج بیمه مسئولیت در هر کشور دارد. در کشورهای صنعتی حق بیمه انواع مختلف بیمه مسئولیت رقم قابل ملاحظهای از درآمد شرکتهای بیمه را تشکیل میدهد.

تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به مفهوم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال “۱۲۸۰هجری شمسی در دو مؤسسه روسی بنام “نادژدا” و “کافکازکوری” در ایران شروع به کار کردند که پس از انقلاب بلشویکی تعطیل شدند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی “آلیانس” نمایندگی خود را در ایران تأسیس کرد و شرکتهای دیگر انگلیسی و آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه دولتی شوروی بنام “اینگستراخ” نیز در ایران شعبهای تأسیس کرد و تعداد این شرکتها بتدریج افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ،  فعالیت شرکتهای بیمه خارجی در ایران که در بدو امر مفید به نظر میرسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصادی ملی به جار نفع، زیان آور بود از یک طرف این شرکتها با استفاده از عدم اطلاع بیمه گذاران در مقابل پوششهای محدود حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت میکردند و به بهانه های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج مینمودند.

بیمه قبل از انقلاب

بیمه در ایران قبل از سال “۱۳۱۴” که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس گردید، نمایندگی های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکتهای بیمه “اینگستراخ” روسیه و “یورکشایر” انگلیس را داشتند باقی ماندند و این شرکتها حتی تا بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ ۴/۴/۵۸که شورای انقلاب شرکتهای بیمه را ملی و نمایندگی های خارجی را منحل اعلام کرد به فعالیت خود در ایران ادامه میدادند.[2]

در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ثبت شرکت ها در ایران شرکتهای بیمه ای انگلیسی، آلمانی، اتریشی، سوئیسی و امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و نمایندگی کرده و به فعالیت بیمه ای پرداختند. ای انگلیسی، آلمانی، اتریشی، سوئیسی و امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و نمایندگی کرده و به فعالیت ای پرداختند.

در سال ۱۳۱۴ “شرکت سهامی بیمه ایران” با سرمایه صددرصد دولتی تأسیس شد و در سال ۱۳۱۶ “قانون بیمه” به تصویب رسید. ایران” با سرمایه صددرصد دولتی تأسیس شد و در سال ۱۳۱۶ “قانون ” به تصویب رسید.

در سال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی به نام “بیمه شرق” در ایران تأسیس شد و تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید ، ساختمان و کار تأسیس شده و به فعالیت پرداختند. خصوصی به نام ” شرق” در ایران تأسیس شد و تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید ، ساختمان و کار تأسیس شده و به فعالیت پرداختند.[3]

در سال ۱۳۴۷ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان و سایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث که به بیمه شخص ثالث اتومبیل معروف است به تصویب رسید. اجباری مسئولیت مدنی دارندگان و سایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث که به شخص ثالث اتومبیل معروف است به تصویب رسید.

با افزایش فعالیت بیمه ای در کشور در سال ۱۳۵۰ “بیمه مرکزی ایران” تأسیس شد و وظایفی مانند تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات؛ توسعه و تعمیم بیمهبیمه و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت های شرکت های بیمه ای به نمایندگی از دولت در بازار بیمه و انجام دادن بیمه اتکائی اجباری برای مؤسسات بیمهبیمه خصوصی به نام های ، تهران، حافظ، توانا و دانا تاسیس شدند. ای در کشور در سال ۱۳۵۰ ” مرکزی ایران” تأسیس شد و وظایفی مانند تنظیم بازار کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین نامه ها و مقررات؛ توسعه و تعمیم بازرگانی؛ اعطای مجوز تأسیس شرکت های و شبکه کارگزاری و نظارت بر فعالیت های شرکت های ای به نمایندگی از دولت در بازار و انجام دادن اتکائی اجباری برای مؤسسات ای را به عهده گرفت.

در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ چهار شرکت خصوصی به نام های ، تهران، حافظ، توانا و دانا تاسیس شدند. ای را به عهده گرفت. در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ چهار شرکت بازرگانی؛ اعطای مجوز تأسیس شرکت های بعد از انقلاب ۱۲ شرکت خصوصی ملی اعلام شدند و ۱۰ شرکت از اینها در بیمه دانا ادغام شدند. تا سال ۱۳۷۳ چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به فعالیت مشغول بودند که در سال ۱۳۷۳ شرکت بیمه تخصصی به نام بیمه صادرات و سرمایه گذاری با سرمایه بانک ها و بیمه ها تأسیس شد.

در سال ۱۳۸۱ قانون تأسیس شرکت بیمه غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لذا در سال ۱۳۸۱ شرکت بیمه خصوصی حافظ در منطقه آزاد کیش و در سال ۱۳۸۲ نه شرکت بیمه ای خصوصی به نام های پارسیان، رازی، کارآفرین، توسعه، ملت، سینا، امید، حافظ و امین تأسیس شدند. دانا ادغام شدند. تا سال ۱۳۷۳ چهار شرکت ایران، آسیا، البرز و دانا به فعالیت مشغول بودند که در سال ۱۳۷۳ شرکت تخصصی به نام صادرات و سرمایه گذاری با سرمایه بانک ها و ها تأسیس شد. در سال ۱۳۸۱ قانون تأسیس شرکت غیردولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لذا در سال ۱۳۸۱ شرکت خصوصی حافظ در منطقه آزاد کیش و در سال ۱۳۸۲ نه شرکت ای خصوصی به نام های پارسیان، رازی، کارآفرین، توسعه، ملت، سینا، امید، حافظ و امین تأسیس شدند.

قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی خارجی (شرکتهای بیمه: ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و شرکتهای نمایندگی اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت میکردند و از سال “۱۳۵۱” بیمه مرکزی ایران جهت هدایت امر بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیل گردید.

بعد از انقلاب ابتدا در سال “۱۳۵۸” با مصوبه شورای انقلاب شرکتهای بیمه خصوصی ملی شده و نمایندگیهای خارجی تعطیل گردید و از شهریور ماه “۱۳۶۰” به جز شرکتهای بیمه “آسیا” و “البرز” فعالیت سایر شرکتهای ملی شده متوقف گردید.

از سال “۱۳۶۷” براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی علاوه بر شرکت سهامی بیمه ایران که یک شرکت بیمه دولتی بود، شرکتهای بیمه “البرز” و “آسیا” هم دولتی شد و یک شرکت بیمه دولتی دیگر که فقط اجازه فعالیت در بخش بیمه اشخاص به آن داده شد به نام شرکت بیمه “دانا” تشکیل گردید. در حال حاضر پنج شرکت بیمه دولتی علاوه بر تهران که مرکز اصلی آنان است با ایجاد شبکه نمایندگی و تأسیس شعب در اغلب شهرهای کشور به امر بیمه گری می پردازد.

جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران:

مؤسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت میکردند. در چهارم تیر ۱۳۵۸ بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی نیز لغو گردید.

بدین ترتیب براساس مقررات قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید،

صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت.

شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصراً میبایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت میکرد تأسیس گردید.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، در حال حاضر چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا به امر بیمه گری اشتغال دارند. اخیراً ماده واحدهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب آن بیمه دانا نیز همانند سایر شرکتهای بیمه در هر دو بخش بیمه های اموال و اشخاص فعالیت خواهد کرد. شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری نیز با مشارکت بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه و بانکها در سال ۱۳۷۳ تأسیس و در زمینه بیمه های اعتباری و تضمینی در چارچوب اساسنامه مصوب فعالیت می نماید.[4]

عملیات بیمه ای به معنای امروزی با فعالیت دو مؤسسه روسی بنام “نادیژدا” و قفقازمرکوری” در سالهای آغازین قرن بیستم در ایران شروع شد. ای به معنای امروزی با فعالیت دو مؤسسه روسی بنام “نادیژدا” و “قفقازمرکوری” در سالهای آغازین قرن بیستم در ایران شروع شد.

بیمه، ریسک پذیری را که لازمه بروز خلاقیت انسانی است محاسبه و با انجام عملیاتی، عواقب ناگوار مالی آن را توزیع و آلام و آسیب های مردم را به حداقل کاهش می دهد.

همچنین با استفاده از منابع مالی اندوخته شده، در رونق اقتصادی جامعه مشارکت می کند. عمر بیمه در ایران کوتاه است و عملیات آن حدود یکصد سال پیش با تاسیس چند دفتر نمایندگی به وسیله شرکت های بیمه اروپایی آغاز شد. ادامه فعالیت آنها در بازار بیمه ایران با اقبال بخشی از جامعه شهری به سودآوری رسید، به این دلیل سالانه مقداری ارز از کشور خارج می شد.

دکتر آقایان اولین مدیرعامل بیمه ایران که پیش از آن به عنوان وکیل دعاوی و کارمند یکی از دفاتر بیمه خارجی در تهران خدمت می کرد، می گوید: «در سنه ۱۳۱۰ فکر کردم اگر یک شرکت بیمه تشکیل بشود تا حدی از خروج ارز جلوگیری می شود و برای عده ای هم کار پیدا می شود.» ایده تاسیس بیمه دولتی در ایران با مخالفت موسسه بین المللی سندیکای بیمه گران و موسسه معتبر لویدز مواجه شد.

آنها استدلال می کردند، نمی توان به کاردانی بیمه دولتی که دارای دولتی مقتدر است و همچنین سابقه بیمه ندارد، اعتماد کرد. اما ما ایرانیان پرشور و شوق، برای جبران عقب ماندگی سیصد ساله که با شروع انقلاب صنعتی از کشورهای غربی فاصله بیشتری گرفته بودیم، با هدف انجام یکباره کارهای انباشته شده از قبل دچار توهم شدیم و راه عاقلانه «مشارکت» با شرکت های بیمه خارجی به منظور کسب دانش، اطلاعات و مهارت های آنها را «مداخله» معنی کردیم.

آن زمان در کشورهای شرق نزدیک، شرکت بیمه بدون اشتراک غربی ها وجود نداشت و کسب مقام اولین بیمه محلی که بدون مشارکت خارجی در یک کشور فعالیت می کند را «افتخار» نامیدیم. به این ترتیب در دوران نونهالی بیمه که بال و پری نحیف و ناپیدا داشت، با استخدام ده نفر کارمند ناآشنا به علم بیمه، همچنین یک نفر کارشناس از کشور سوئیس اولین بیمه دولتی را تاسیس، سپس امر بیمه اتکایی و نظارت بر بازار بیمه کشور را نیز به او سپرده «خطرآفرینی» را «ریسک پذیری» معنی کردیم. آنگاه با نام حمایت از بیمه ملی، قوانینی غیرعقلانی و الزام هایی غیراقتصادی به تصویب رسید که کار دفاتر بیمه خرجی در تهران تعطیل و مفهوم واژه «رقابت» در بند «انحصار دولتی» زندانی مبارزه طلبی ناشی از بی تجربگی شد.

وقتی هدف از تشکیل شرکت بیمه ایرانی را تنزل نرخ های بیمه، جلوگیری از خروج مقدار قابل ملاحظه ای ارز و پرداخت مستمری قابل توجهی به خزانه دولت در نظر گرفتیم، از معنا و مفهوم واژه بیمه که یکصد و بیست سال پیش محمدحسین خان اعتمادالسلطنه (صنیع الدوله) آن را «اطمینان مال و جان» معنی کرد، فاصله گرفتیم. مفهوم واژه «بیمه»، بیش و پیش از نتایج و بازده مالی، به حفظ آرامش انسان وابسته است.

بنابراین با معنایی انسانی، تلاش و مشارکت علمی برای زدودن احساس دردی است که هم نوعی به علت حادثه، حاصل سال ها کار و کوشش یا فرصت ادامه کاری را از دست می دهد. حس درماندگی، ماتم و مصیبت محکومی است که به علت ناتوانی در جبران خسارت کنج زندان به سر می برد. درد تامین رزق و روزی خانواده ای است که سرپرست و نان آور خود را از دست داده است

 

 

 

فصل دوم : انواع بیمه

 

شركت بيمه كارآفرين يكي از نخستين شركت هاي بيمه خصوصي است كه پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي و قانون تجارت در تاريخ 27/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسيده و با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران فعاليت خود را در سطح كشور آغاز نموده است .

فلسفه تاسيس :گروهي از كارآفرينان فرهيخته و صاحب نام صنعت بيمه و بانك با شركت گروهي از كارآفرينان مهندسي صنايع ساختمان و معماران اقتصادي كشور دست به دست يكديگر داده با هدف تغيير ريشه اي ساختار سنتي در حال سكون صنعت بيمه و استقرار توسعه پايدار و خلاق در اين صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهاي نوين با به كارگيري ابزارهاي فني مديريتي وسيستماتيك قابل بهره برداري از ساختار متحول بازار بين المللي بيمه ، بيمه كارآفرين را بنا نهادند.

اهداف شركت:

1-حاكميت شركتي

2-مشتري محوري و تكريم ارباب رجوع

3-بيمه گري با بكارگيري ابزارهاي حرفه اي

4-خلاقيت و ابداع طرح هاي نو مطابق با نياز هاي يك جامعه پيشرفته

5- آموزش مداوم كاركنان در كليه سطوح

توان مالي شركت :

سرمايه شركت بالغ بر 400ميلياردريال و ذخاير فني آن در پايان سال 1389 بالغ بر 1138 ميليارد ريال بوده است. سهامداران شركت،بانك كارآفرين،گروههاي ساختماني، صنعتي و خدماتي و تعدادي از برجسته ترين كارشناسان صنعت بيمه مي باشند كه 65 درصد از سهام متعلق به اين گروهها و 35 درصد از طريق پذيره نويسي عام تامين شده است .

دارائيهاي شركت درپايان سال 1389 بالغ بر 3261 ميليارد ريال بوده است.

موضوع فعاليت شركت :

*انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع بيمه هاي زندگي و غير زندگي .

*سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه .

*قبول ريسك بصورت اتكائي از شركتهاي بيمه داخلي

 

 توان فني و تخصصي:

اين شركت با بهره گيري از مديران و  كارشناسان كارآمد و متخصص و مجرب كه بين 20 تا 40 سال پيشينه فعاليت در سطوح بالاي مديريتي در صنعت بيمه كشور داشته و در برنامه ريزيهاي كلان اين صنعت مشاركت داشته اند ، آمادگي دارد كاملترين پوششهاي بيمه اي و مناسب ترين شرايط و مطلوب ترين خدمات را در كليه رشته هاي بيمه از جمله بيمه هاي باربري ( صادراتي ، وارداتي ، داخلي ) آتش سوزي ( صنعتي ، تجاري ، خدماتي و مسكوني ) اتومبيل ( بدنه ، شخص ثالث و سرنشين ) اشخاص ( عمر گروهي ،  عمر و سرمايه گذاري ، حوادث و درمان ) ، مهندسي ، مسئوليت ، اعتباري و بيمه هاي نفت و انرژي ارائه نمايد.

شركت بيمه كارآفرين نخستين شركت بيمه بخش خصوصي است كه توانسته است پوششهاي اتكايي خود را از معتبرترين بيمه گران جهان اخذ نمايد و با تحصيل پوشش هاي اتكايي قادر است انواع ريسك هاي صنعتي و غير صنعتي را با هر ميزان سرمايه تحت پوشش قرار دهد.

پرسنل و كارشناسان:

با علم به اين واقعيت كه رسالت خطير حساس و پر مسئوليتي را به عهده گرفته ايم از ابتدا سعي نموديم در زمينه استخدام كاركنان ،بهترين هاي موجود را در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد مرتبط با اين حرفه دعوت نماييم ،تحت آموزش قرار دهيم و بعد در كنار نخبگان صنعت كه سرمايه معنوي اين شركت مي باشند به كار گماريم.اينك به تدريج هدف ما به بار نشسته است .

در حال حاضر تعداد كاركنان به 483 نفر رسيده كه از اين تعداد 176 نفر در تهران و بقيه در شعب و واحدهاي صدور شركت در سراسر كشور در خدمت مشتريان گرامي ميباشند.  

شعب فعال :

بيمه كارآفرين علاوه بر واحدهاي ستادي و شعبه مركزي تهران در25 مركز استان و شهرستان داراي شعبه مي باشد :

شعب شركت در مراكز استانهاي اصفهان - آذربايجان شرقي - آذربايجان غربي - فارس - مازندران- اردبيل - چهار محال و بختياري - همدان - خراسان رضوي- قزوين - يزد - كرمان - هرمزگان- خوزستان - سمنان - مركزي - خراسان شمالي- كرمانشاه - كردستان -  البرز- قم - بوشهر گرگان- زنجان و شهرستان كاشان فعاليت دارند .

تعداد نمايندگيها:

در حال حاضر تعداد نمايندگيهاي حقيقي و حقوقي شركت در تهران و شهرستانها 1466  مي باشد كه از اين تعداد 180 نمايندگي در تهران و 1020 نمايندگي در شهرستانها فعاليت دارند .

همچنين شركت از خدمات كارگزاران بيمه در سراسر كشور برخوردار مي باشد.

 

 

انواع بيمه

بيمه را بصورتهاي مختلف تعريف كرده‌اند، در قانون بيمه ايران در ماده اول تعريف ذيل از بيمه بيان شده است:

"بيمه عقديست كه بموجب آن يكطرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارات وارد بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد."

اين تعريف رابطه بين دو طرف قرارداد بيمه و تنها جنبه حقوقي آنرا بيان ميكند، در حالي كه بيمه داراي جنبه‌هاي فني نيز مي‌باشد. عمل بيمه‌اي احتياج به تشكيلات معيني دارد، زماني مي‌توان گفت كه در مقابل خطر معيني بيمه شده‌ايم، كه از نظر فني شرايطي وجود داشته باشد. بعبارت ديگر سازمان و تشكيلات منظمي لازم است تا از لحاظ فني و محاسبات دقيق متكي به آمار و احتمالات، خطر مورد نظر را بعهده گرفته، قادر به تحمل آثار آن باشد.

تشكيلات منظم بيمه وقتي بوجود مي‌آيد كه:

اولاً : شمار بيمه گذاران به اندازه كافي زياد باشد.

ثانياً : خطرها پراكنده باشند.

 ماده 1- اساس قرارداد:

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 و به پيشنهاد كتبي بيمه گذار(كه جزء لاينفك بيمه نامه است) تنظیم شده ومورد توافق طرفين است. بخشی از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نيست وهمزمان يا قبل از صدور بيمه نامه بصورت كتبی به بيمه گذار اعلام شده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

ماده 2- تعاريف و اصطلاحات:

تعاريف واصطلاحات مذكور در اين بيمه نامه صرفنظر از هر مفهوم ديگري كه داشته باشد، با این مفاهيم استفاده شده اند:

 1-2- بيمه گر: شركت بيمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران كه مشخصـات آن دراين بيمه نامه درج شده است و جبران هزينه هاي بيمارستاني ،جراحي ناشي از بيماري و حوادث و ساير هزينه هاي تحت پوشش را طبق شرايط مقرر در اين بيمه نامه به عهده مي گيرد.

 2-2- بيمه گر پايه : سازمانهایي ازقبيل سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان تامين اجتماعي و... كه طبق قانون بيمه درمان همگاني،موظف به ارائه خدمات درمان پايه اند.

3-2- بيمه گذار : شخصي است كه مشخصات وي دراين بيمه نامه ذكرشده ومتعهد به پرداخت حق بيمه است .

4-2- گروه بيمه شدگان :

   1-4-2- كاركنان رسمي، پيماني يا قراردادي بيمه گذار که با ارائه رضایت نامه مبنی بر موافقت با پوشش بیمه ای به اتفاق كليه اعضای خانواده شان از طرف بيمه گذار به عنوان بيمه شده معرفي شده اند و حداقل 50% آنان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. تبصره : بيمه گر ميتواند كاركنان بازنشسته بيمه گذار را صرفاً‌ در ابتداي قرارداد و يا در زمان تمديد قرارداد به اتفاق كليه افراد خانواده تحت تكفل آنان بیمه کند.

   2-4-2- ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه ها(از قبیل اصناف،اتحادیه ها و انجمن ها) به این شرط مجاز است که با هدفی غیراز اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه نامه تشکیل شده باشند ، پرداخت حق بیمه سالیانه توسط بیمه گذار تضمین شده باشد و بیش از 50% بیمه شدگان به طور هم زمان بیمه شوند.

   3-4-2- منظور از اعضای خانواده ،شامل همسر، فرزندان ،پدر ، مادر وافراد تحت تكفل بيمه شدگان است.

5-2- موضوع بيمه : جبران بخشی ازهزينه هاي بيمارستاني وجراحي ناشي از بيماري، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان است که در تعهد بیمه گر پایه نیست و طی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرار گرفته است.

   1-5-2- حادثه : هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده اتفاق افتاده ومنجربه جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.

   2-5-2- بيماري: هرگونه عارضه جسمي و اختلال در اعمال طبيعي و جهاز مختلف بدن طبق تشخيص پزشك است.

6-2- حق بيمه : وجهي است كه بيمه گذار باید در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد. انجام تعهدات بيمه گر موكول به پرداخت حق بيمه به نحوي است كه در شرايط خصوصي بيمه نامه توافق شده باشد.

7-2- دوره انتظار: مدت زماني است كه درطول آن بيمه گرتعهدي به جبران خسارت ندارد.

8-2- فرانشيز: سهم بيمه شده يا بيمه گذار از خسارت است كه ميزان آن درشرايط خصوصی بیمه نامه تعیین می شود.

 9-2- مدت: مدت بيمه نامه يك سال تمام شمسي است . تاريخ شروع وانقضای آن با توافق طرفين درشرايط بيمه نامه درج مي شود.

فصل دوم – هزینه های درمانی قابل پرداخت

ماده 3- هزینه های درمانی قابل پرداخت موضوع این آئین نامه عبارت است از:

الف – تعهدات اصلی

 1- جبران هزینه های بستر ی، جراحی ، شیمی درمانی ، رادیوتراپی ، آنژیوگرافی قلب ، گامانایف و انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care تبصره : اعمال جراحی Day Care به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مراکز درمانی ، کمتر از یک روز باشد.

 2- هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از 70 سال ( در بیمارستان ها (

 3- هزینه آمبولانس و سایر فوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی – درمانی طبق دستور پزشک معالج .

ب - هزینه های مربوط به پوشش های اضافی ذیل که در قرارداد یا شرایط بیمه نامه درج شده باشد :

 1- افزایش سقف تعهد برای اعمال جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع ( به استثنای دیسک ستون فقرات ) ، گامانایف ، قلب ، پیوند ریه ، پیوند کبد ، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان .

 2- هزینه های زایمان اعمال از طبیعی و سزارین ، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه مندرج در بند الف – 1 فوق .

سقف تعهد بیمه گر در این پوشش نباید از بالاترین هزینه توافق شده با بیمارستان های طرف قرارداد بیمه گر تجاوز کند .

    1-2- در صورت اخذ پوشش زایمان ، ارائه پوشش هزینه های مربوط به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط ، GIFT- ZIFT- ITSC - IUI میکرواینجکشن و IVF حداکثر معادل سقف تعهد زایمان و به صورت یک پوشش مستقل از آن مجاز است .

    2-2- مدت انتظار جهت استفاده از پوشش این بند برای گروه های زیر250 نفر ، 9 ماه و از250 نفر الی1000 نفر ، 6 ماه و برای گروه های بالای 1000 نفر فاقد دوره انتظار است . 3- هزینه های پاراکلینیکی به این ترتیب قابل پوشش است :

    1-3- جبران هزینه های سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ، اکو کاردیوگرافی ، استرس اکو ، دانسیتومتری تا حداکثر 20 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر ببیمه شده .

    2-3- جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ، تست آلرژی ، تست تنفسی ، نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، نوار مثانه ، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، هولترمانیتورینگ قلب ، آنژیوگرافی چشم ( علاوه بر موارد فوق ) با سقف تعهد 10 درصد تعهد پایه برای هر بیمه شده .

    3-3- جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی ، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ، نوار قلب ، فیزیوتراپی با سقف تعهد 10 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده .

    4-3- جبران هزینه های ویزیت ، دارو ( براساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول ) و خدمات اورژانس در موارد غیر بستری تا سقف 5 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده . ( حداقل 500.000ریال و حداکثر 2.500.000ریال )

    5-3- جبران هزینه های دندانپزشکی حداکثر تا میزان 10درصد سقف تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده . تبصره 1: چنانچه هزینه های دندانپزشکی صرفاً محدود به خدمات کشیدن ، جرم گیری ، بروساژ ، ترمیم ، پرکردن ، درمان ریشه ، و روکش شود ، مشروط به انتخاب سقف تعهد سالیانه بیش از 1.000.000 ریال ، مشمول تخفیف در حق بیمه می شود . تبصره 2: هزینه های دندانپزشکی براساس تعرفه خدمات دندان پزشکی ای محاسبه و پرداخت می شود که سالیانه سندیکای بیمه گران ایران با هماهنگی شرکت های بیمه ، تنظیم و به شرکت های بیمه ابلاغ می کند.

    6-3- جبران هزینه های مربوط به خرید عینک طبی و لنز تماس طبی تا سقف 2 درصد تعهد پایه برای هر بیمه شده .

    7-3- جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک تا سقف 5.000.000ریال برای هر بیمه شده .

4- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر ، جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم ( درجه نزدیک بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات ) 4 دیوپتر یا بیشتر باشد ، حداکثر تا مبلغ 10.000.000ریال( 5.000.000ریال برای هر چشم) برای هر بیمه شده .

5- جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکسته بندی ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف 10درصد تعهدات پایه برای هر بیمه شده .

    1-5- فهرست اعمال غیر مجاز سرپایی ( در مطب) به شرح جدول پیوست ذکر می شود.

 6- جبران هزینه های تهیه اعضای طبیعی بدن ( صرفاً برای گروه های بالای 1000نفر) حداکثر به میزان تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده .

 7- ارائه پوشش بیمه ای جهت خطرات طبیعی ( به استثنای زلزله) مشروط به دریافت حق بیمه اضافی . تبصره 1: هزینه هایی که در اجرای بند ب پرداخت می شود ، مازاد بر سقف تعهدات سالیانه است . تبصره 2 : ارائه پوشش هزینه های درمانی به جزمواردی که دراین آیین نامه ذکرشده است،مجاز نمی باشدمگر آنکه قبلاً توافق بیمه مرکزی ج .ا.ا در مورد نوع پوشش و حدود تعهدات کسب شده باشد.

 

ماده 4- اصل حسن نيت:

بيمه گذار و بيمه شده مكلف اند در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر با رعايت دقت وصداقت، كليه اطلاعاتشان را دراختيار بيمه گر قرار دهند. اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري کند و يا عمداً برخلاف واقع مطلبی را اظهارکند و مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد ، بیمه نامه فسخ خواهد شد. تبصره: چنانچه معلوم شود هر يك از بيمه شدگان در پاسخ به پرسش بيمه گر یا بیمه گذار عمدا ً از اظهار مطلبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع نموده است نام وي وافراد خانواده او از ليست بيمه شدگان حذف گرديده و متعهد استرداد خساراتي خواهد بود كه از ابتداي قرارداد دريافت کرده است.

ماده 5-فرانشيز:

ماده 5-فرانشيز:

   1-5 فرانشیز هزينه هاي بيمارستاني، جراحي، زايمان وسايرهزينه هاي تحت پوشش درصورت عدم استفاده از دفترچه درماني بيمه گر پايه حداقل 30 درصد كل هزينه هاي درماني مربوط و در غير اين صورت معادل سهم بيمه گر پايه و حداقل 30 درصد خواهدبود.

   2-5- بيمه گر مي تواند صرفاً فرانشيز هزينه هاي بيمارستاني ، جراحي عمومی و تخصصی و زایمان را با دریافت حق بیمه اضافی پوشش دهد. در هر صورت حداقل فرانشیز 10 درصد خواهد بود که قابل بیمه شدن نیست

ماده 6- پرداخت حق بيمه :

بيمه گذار باید حق بيمه تعيين شده در شرايط بيمه نامه را به نحوی که در قرارداد بیمه توافق شده است به بيمه گر پرداخت کند . درصورت عدم پرداخت به موقع حق بيمه درسررسيدهاي مشخص شده بيمه گرمي تواند از پرداخت خسارت خودداري نمايد0

 ماده 7- استثنائات :

هزینه های این موارد از شمول تعهدات بيمه گر خارج است :

 1-7- اعمال جراحي كه به منظور زيبایي انجام مي شود، مگراينكه ناشي از وقوع حادثه در طي مدت بيمه باشد.

 2-7- عيوب مادرزادي مگر اينكه طبق تشخيص پزشك معالج و تائيد پزشك معتمد بيمه گر، رفع اين عيوب جنبه درماني داشته باشد.

 3-7- سقط جنين مگر در موارد قانوني با تشخیص پزشك معالج .

 4-7- ترك اعتياد.

 5-7- خودكشي و اعمال مجرمانه.

 6-7- حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله وآتشفشان .

 7-7- جنگ ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قيام ، آشوب، كودتا و اقدامات احتياطي مقامات نظامي و انتظامي وعمليات خرابكارانه بنا به تائيد مقامات ذي صلاح.

 8-7- فعل وانفعالات هسته اي.

 9-7- هزينه اتاق خصوصي مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج و تائيد پزشك معتمد بيمه گر.

 10-7- هزينه همراه بیماران بین 7 سال تا 70 سال مگر در موارد ضروري به تشخيص پزشك معالج وتائيد پزشك معتمد بيمه گر.

 11-7 - جنون.

 12-7- جراحي لثه.

 13-7- زايمان براي فرزند چهارم وبيشتر.

 14-7- لوازم بهداشتي وآرايشي كه جنبه دارویي ندارد

ثالثاً : خطرات مشابه باشند.

بنابراين با توجه به مطالب بالا مي‌توان بيمه را بصورت زير تعريف كرد:

"بيمه عملي است كه بموجب آن يك طرف (بيمه‌گر) با متشكل‌ كردن گروهي (بيمه‌گذاران) در يك سازمان منظم بنام مؤسسه بيمه، تعهد مي‌كند در ازاء وجه يا وجوهي (حق بيمه) كه هر يك از آنان به اين سازمان مي‌پردازد، در صورت وقوع و يا بروز حادثه يا حوادث معيني براي هر يك از آنها، خسارت هاي وارده را جبران نموده يا وجوه معيني را بپردازد."

اين تعريف كه در حقيقت به وجود سازمان و تشكيلاتي منظم و مبتني بر قوانين آمار تكيه مي‌كند، مي‌تواند تمام انواع بيمه‌هاي بازرگاني را در بر گيرد.

تعريف واژه بيمه

واژه بيمه كه در زبان فرانسه"ASSURANCE"  و در زبان انگليسي"INSURANCE"  ناميده مي‌شود، ظاهراً به كلام فارسي شباهت دارد، ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. در حالي كه تصور نمي‌رود واژه "بيمه‌" از ريشه‌هاي عربي، تركي، عبراني يا لاتين باشد، به نظر مي‌رسد كه ريشه اصلي همان "بيم" است، زيرا عامل اساسي انعقاد عقد بيمه، ترس و گريز از خطر است و به سبب همين ترس و به منظور حصول تامين عقد بيمه وقوع مي‌يابد.

تقسيم‌بندي انواع بيمه

با توجه به تعدد انواع خطر، قراردادهاي بيمه نيز انواع متعددي دارد. براي تقسيم‌بندي انواع بيمه‌ها روشهاي مختلفي ارائه شده است. بطور كلي در اغلب كشورها، بيمه به دو صورتبيمه‌هاي اجتماعيو بيمه‌هايبازرگاني ارائه مي‌شود.

تامين اجتماعي از وظائف دولت‌هاست و معمولاً اين تامين از طريق بيمه‌هاي اجتماعي ميسر است. از آنجائيكه پوشش‌هاي محدود نظام بيمه‌هاي اجتماعي براي تامين خسارات كافي نيست، بيمه‌هاي بازرگاني توسط شركتهاي بيمه عرضه مي‌شود. بيمه‌هاي بازرگاني انواع مختلف دارد و قلمرو آن بسيار وسيع است. بيمه‌هاي بازرگاني كه موضوع فعاليت شركتهاي بيمه مي‌باشد، بطوركلي از نظر موضوع به بيمه اشياء، بيمه مسئوليت و بيمه اشخاص تقسيم مي‌گردد.

بيمه‌هاي بازرگاني در ايران بسيار متنوعند، تعدادي از بيمه‌ها با شرح مختصري از تاريخچه و پوشش‌هاي آن بشرح ذيل ارائه مي‌گردد:

a)   بيمه‌هاي اموال:

·        بيمه‌هاي اتومبيل

·        بيمه آتش‌سوزي

·        بيمه‌هاي مهندسي

·        بيمه حمل و نقل (بيمه باربري)

·        بيمه پول

b)   بيمه‌هاي اشخاص:

·        حوادث

·        درمان

·        عمر

c)   بيمه‌هاي مسئوليت:

·        بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي مشاغل مختلف

·        بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران

·        بيمه مسئوليت مؤسسه حمل و نقل

·        بيمه مسئوليت در مقابل همسايگان مجاور

·        بيمه مسئوليت توليد

 

بيمه‌هاي اتومبيل

1- بيمه‌ بدنه اتومبيل

امروزه در بسياري از جوامع، بيمه اتومبيل يكي از رشته‌هاي اصلي بيمه است. اين نوع بيمه به عنوان يكي از جديدترين انواع بيمه با عمري بيش از يكصد سال، بعد از اختراع اتومبيل و مواجه شدن مردم با مشكلات و خطرات اتومبيل به وجود آمده است، كه به مرور در طي زمان شاهد توسعه و پيشرفت آن هستيم. بهره‌مندي از اتومبيل در جامعه، نيازهاي بيمه‌اي را بوجود آورد، كه هر يك در قالب خاصي و به عنوان بخشي از بيمه اتوميبل متداول و موجب فعاليت بيمه‌گران شد و همچنين مورد استفاده صاحبان اتومبيل قرار گرفت.

بيمه اتومبيل به دو شاخه اصلي بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث و بيمه بدنه اتومبيل تقسيم مي‌‌شود. در اين نوع بيمه‌نامه، اتومبيل بيمه شده در مقابل خطرات سرقت، آتش‌سوزي، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار مي‌گيرد و خسارت جزئي و كلي وارد به اتومبيل بيمه شده، اعم از دستمزد تعميرات و ارزش لوازم، به قيمت روز حادثه پرداخت مي‌شود.

2- بيمه مسئوليت مدني اتومبيل (شخص ثالث)

تعهد بيمه‌گر در بيمه‌هاي مسئوليت مدني اتومبيل، جبران زيان وارده به اشخاص ثالثي است كه به تناسب تقصير راننده اتومبيل بيمه شده، زيان ديده واقع مي‌شوند. بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني، كليه حوادث مندرج در قانون بيمه شخص ثالث اجباري را كه موجب زيان مالي و جاني به اشخاص ثالث گردد تحت پوشش قرار ميدهد و به صورت اجباري (قانوني) و مازاد اختياري به بيمه گذاران ارائه مي‌گردد. [5]

[6]اين بيمه‌نامه خسارات مالي زيان ديده را تحت پوشش قرار داده و صدمات بدني (ديه) فوت و نقص عضو ناشي از حادثه وسيله نقليه را به موجب آراء صادره توسط محاكم ذيصلاح قضائي و هزينه‌هاي پزشكي را طبق صورتحسابهاي بيمارستان تامين مي‌نمايد.

3- بيمه حوادث سرنشين

يكي ديگر از پوششهاي بيمه‌هاي اتومبيل است، كه در آن بيمه‌گر تعهد مي‌نمايد، غرامت صدمات بدني (فوت، نقص عضو و هزينه معالجات پزشكي) سرنشينان وسيله نقليه بيمه شده، اعم از راننده و مسافر را كه به علت حادثه اتومبيل بيمه شده ايجاد مي‌گردد، جبران مي‌نمايد.

در سالDescription: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/1666.gifميلادي آتش‌سوزي بسيار بزرگي در شهر لندن رخ داد كه به وجود آمدن اولين بيمه آتش‌سوزي را در پي داشت. با اطلاعات به دست آمده مشخص نيست كه اولين بيمه‌نامه آتش‌سوزي به صورت امروزي در چه تاريخي صادر شده است، اما نخستين شركت بيمه آتش‌‌سوزي به نام اداره آتش‌سوزي در لندن و در سالDescription: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/1680.gifميلادي تاسيس و بعدها بنام شركت فونيكس تغيير نام يافت.

بیمه آتش سوزی

بعد از حادثه آتش‌سوزي لندن، افراد و شركتهاي خصوصي توانستند عمليات آتش‌نشاني را سازمان دهي نمايند و به موازات آن، بيمه گران رشته آتش‌سوزي، نشانهاي فلزي را طراحي مي‌نمودند و بر ساختمانهائي كه تحت پوشش بيمه آتش‌سوزي بودند، نصب مي‌كردند. اين علامت نشانگر اين بود كه ساختمان نزد كدام شركت، بيمه آتش‌سوزي دارد. آتش‌سوزي سالDescription: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/1861.gifميلادي شهر لندن باعث شد، تا شيوه‌هاي فني تعيين نرخ حق بيمه مورد توجه قرار گيرد. ضمناً مالكين ساختمانها تشويق شدند تا با اقدام‌هاي پيش گيرانه از آتش‌‌سوزي، حق بيمه كمتري پرداخت كنند.

در بيمه آتش‌سوزي خسارات وارده به اموال و دارائيهائي كه به علت وقوع يا شروع آتش‌سوزي ايجاد مي‌گردد، توسط بيمه‌گر جبران مي‌‌شود. با در نظر گرفتن اينكه همواره وقوع آتش‌سوزي محتمل مي‌باشد، لذا هر نوع مالي از قبيل: ساختمان و اثاثيه منازل مسكوني و ساختمان و موجودي و محتويات كارخانجات و انبارها و ساختمان و اثاثيه واحدهاي تجاري و غيره … مي‌‌بايست در مقابل خطر آتش‌سوزي تحت پوشش بيمه‌اي قرار گيرند. در بيمه آتش‌سوزي چنانچه موارد بيمه شده به قيمت واقعي تحت پوشش قرار نگيرند، بيمه‌گر به نسبت مبلغ بيمه شده و قيمت واقعي مال، مسئول جبران خسارات خواهد بود. به همراه خطر آتش‌سوزي تعدادي از خطرات تبعي از قبيل: سيل، زلزله، طوفان و ضايعات ناشي از آب و برف، سقوط هواپيما و … همچنين شورش و بلوا و اعتصاب در مقابل دريافت حق بيمه جزئي، پوشش داده مي‌شود. علاوه بر اين خطرات، انفجار و صاعقه به همراه بيمه آتش‌سوزي تحت پوشش قرار مي‌گيرد. اين نوع بيمه‌نامه به بيمه آتش‌سوزي و خطرات تبعي معروف است.

بيمه‌هاي مهندسي

صنعتي شدن اروپا در قرن نوزدهم ضرورت ارائه انواع ديگر بيمه، از جمله بيمه‌هاي مهندسي را فراهم آورد. اولين بيمه‌هاي مهندسي، در نيمه دوم قرن آغاز شد. بطور مثال در سالDescription: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/1900.gifميلادي در انگلستان بيمه موسوم به "ديگ بخار" و در سالDescription: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/1959.gifميلادي بيمه‌نامهDescription: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/mv.gifدر آلمان پديد آمد. بيمه‌نامه‌هاي "تمام خطر نصب" و "تمام خطر مقاطعه كاري" كه موضوع اصلي بيمه‌هاي مهندسي مي‌باشند، از سالهايDescription: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/1920.gifتا Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/1925.gifميلادي رايج گرديد و هم‌اكنون به صورت گسترده در تمام بازارهاي بيمه‌اي جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

قبل از طراحي اين نوع بيمه‌نامه‌ها، هر يك از اشخاصي كه به نحوي در اجراي يك پروژه صنعتي ذينفع بودند، براي تهيه تامين خود اقدام به انعقاد قراردادهاي مختلف در مقابل خطرات اصلي مانند آتش‌سوزي، صاعقه، انفجار، سرقت، سيل، زلزله و مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث مي‌نمودند، كه اين امر در بيشتر موارد بيمه گذاران را هنگام خسارت با مشكلات عديده‌اي از قبيل بيمه مضاعف و مراحل مربوط به اصل قائم مقامي مواجه مي‌نمود. از سوي ديگر گاهي خطر واقع شده تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌نامه‌ها نبود و بيمه‌گران الزامي به جبران خسارت نداشتند. ضمن آنكه كل هزينه‌هاي پرداختي بابت حق بيمه به مراتب بيش از حق بيمه معقول براي يك پروژه محاسبه مي‌شد.

1- بيمه تمام خطر نصب (EAR)

در بيمه تمام خطر نصب، كليه خطرات محتمل در زمان راه‌اندازي، نصب و راه‌اندازي ماشين‌آلات و لوازم و همچنين نصب هر نوع بناي اسكلت فلزي قابل تامين است و خسارات وارده جبران مي‌گردد. در بيمه تمام خطر نصب خسارات وارده به پروژه و خسارات مالي و صدمات جسماني وارده به اشخاص ثالث تواماً تحت پوشش قرار مي‌گيرد. بعنوان مثال پروژه‌هاي نصب ماشين‌آلات انواع كارخانجات، عمليات لوله‌‌گذاري خطوط لوله، پالايشگاهها، نيروگاهها، توربين‌ها، ژنراتورها و ديگهاي بخار را مي‌توان نام برد

2- بيمه تمام خطر مقاطعه‌ كاري (CAR)

اين نوع بيمه رشته نسبتاً جديدي از بيمه مهندسي است، كه در آن خسارات وارد به عمليات مورد مقاطعه، لوازم و تجهيزات ساختماني يا ماشين‌آلات ساختماني، همچنين خسارات مادي و صدمات جسماني وارد به اشخاص ثالث به واسطه اجراي يك پروژه ساختماني تحت تامين جامع و كافي قرار مي‌گيرند. براي مثال مي‌توان احداث ساختمان مسكوني و اداري، بيمارستانها، مدارس، كارخانجات، نيروگاهها، فرودگاهها و تاسيسات راه‌آهن، پل‌ها و سدها و يا هر نوع كار ساختماني ديگر را نام برد.

بيمه حمل و نقل (بيمه باربري)

اولين بيمه‌هاي حمل و نقل، در حمل و نقل دريائي مورد استفاده قرار گرفته است. بيمه دريائي كه امروزه وجود دارد احتمالاً در قرون 11 و 12 ميلادي در منطقه‌اي در شمال ايتاليا به وجود آمده است. فردي بنام لومباردز در قرون 14 و 15 ميلادي موفق شد تا انگليسي‌ها را با بيمه دريائي آشنا نمايد. مفاهيم بيمه گر و بيمه‌گري اولين بار در بيمه دريائي مطرح شد

انواع بيمه‌هاي باربري كالا، بر حسب وسعت خطرهائي كه تحت پوشش قرار مي‌گيرند عبارتند از:

1- بيمه باربري با شرايط C  

پوشش مذكور كالاي بيمه گذار را در مقابل آتش‌سوزي، حادثه وسيله نقليه، عدم تحويل يك بسته كامل، خسارت ناشي از زيان همگاني يا هزينه نجات و تلف شدن يك بسته كامل هنگام بارگيري، انتقال و يا تخليه از كشتي بيمه مي‌نمايد.

2- بيمه باربري با شرايط B  

خطرات تحت پوشش شرايط مذكور عبارتست از: خطرات تحت پوشش شرايط C به اضافه خطرات دزدي، دله‌دزدي، آبديدگي، شكست، ريزش، چنگك‌زدگي، روغن‌زدگي و خسارات ناشي از كالاي مجاور و خسارت جزئي طوفان دريا.

بيمه پول

1- پول در صندوق

در اين بيمه، پول (اسكناس يا وجوه رايج مملكتي)، سكه (به استثناي مسكوكات گرانبها)، چك بانكي و تمبرهاي مالياتي موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شركتها و بانكها، مادامي كه در صندوق يا خزانه مذكور نگهداري مي‌شود، در مقابل خطر سرقت، شكستن و حرز، تحت پوشش بيمه‌اي مي‌باشد. ضمناً چنانچه محل استقرار صندوق يا خزانه متعلق به بيمه‌گذار باشد، خسارات وارده به محل مورد بيمه در نتيجه سرقت يا اقدام به سرقت، تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

2- پول در گردش

در اين نوع بيمه، كليه وجوه در حين نقل و انتقال بيمه‌گذار از يك نقطه به نقطه ديگر، در مقابل خطرات آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه يا غير مسلحانه و توام با جبر و عنف) تحت پوشش بيمه‌اي مي‌باشد

 

 

بيمه‌هاي حوادث شخصی

همانطوريكه اموال و دارائي افراد را خطر و پيشامدهاي گوناگون تهديد مي‌نمايد، مخاطرات بيشماري متوجه سلامتي و حيات خود انسان نيز مي‌باشد، كه جهت حمايت اقتصادي افراد در مقابل خسارات ناشي از حوادث گوناگون و بمنظور جبران و تامين بخشي از خسارات حاصله از حوادث، كه منجر به جرح و صدمه بدني و نقص عضو و از كارافتادگي و فوت مي‌گردد، بيمه‌نامه‌اي تحت عنوان بيمه‌نامه حوادث تنظيم و برقرار گرديده است كه، حق بيمه قليل آن و تشديد خطرات احتمالي روزمره ضرورت برخورداري از چنين تاميني را توجيه مي‌نمايد.

پوششهاي اين بيمه‌نامه عبارتند از:

  • فوت و نقص  عضو دائم و جزئي
  • هزينه‌هاي  پزشكي ناشي از حادثه
  • غرامت  روزانه

اين بيمه‌نامه به دو صورت انفرادي و گروهي صادر مي‌شود.

بيمه درمان

از انواع بسيار مهم بيمه، بيمه‌هاي درمان است كه، قسمتي از آن بعهده بيمه‌هاي اجتماعي و معمولاً بخش تكميلي آن به بيمه‌هاي بازرگاني واگذار شده است. از بيمه‌هاي درمان مي‌توان بيمه هزينه‌هاي بيمارستاني را نام برد.

بيمه‌هاي عمر

حصول آرامش و اطمينان خاطر از تامين آتيه افراد مورد علاقه و اعضاء خانواده هر شخص از نيازهاي فطري و ديرين بشمار مي‌آيد و ايجاد امنيت مالي براي اينگونه وابستگان حاكي از عاقبت‌انديشي و دوربيني فرد مي‌باشد. بر مبناي اين نظريه و جهت رفع بخشي از تشويش خاطر موجود، بيمه‌هاي عمر متداول و رايج گرديده كه بر اساس آن، شخص خود را براي مدت معين و سرمايه معين بيمه مي‌نمايد. سرمايه مشخص شده در بيمه نامه به استفاده كنندگان مندرج در آن پرداخت مي‌گردد

حق بيمه بيمه‌هاي عمر متناسب با سن بيمه شده و مدت بيمه و سرمايه بيمه تعيين و پرداخت آن غالباً به شيوه اقساطي است. بيمه‌هاي عمر تحت عناوين خاص بطور كلي به دو دسته زماني و سرمايه (پس‌انداز) و بلحاظ بيمه‌شدگان به دو بخش انفرادي و گروهي تقسيم مي‌شوند:[7]

بيمه‌هاي مسئوليت:

1- بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي مشاغل مختلف

بيمه مسئوليت مدني حرفه‌اي پزشكان:

در اين بيمه‌نامه جبران مسئوليت مدني بيمه‌گذار ناشي از قصور و تقصير وي، در انجام امور پزشكي كه منجر به ورود صدمات جسمي، رواني يا فوت اشخاص ثالث گردد، تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

2- بيمه مسئوليت مؤسسه حمل و نقل

3- بيمه مسئوليت كارفرما در مقابل كارگران

4- بيمه مسئوليت در مقابل همسايگان مجاور

5- بيمه مسئوليت توليد براي انواع فعاليت‌هاي توليدي

فرهنگ نامه بيمه

الف : ب : پ : ت : ث : ج : چ : ح : خ : د : ذ

ر : ز : ژ :س :ش: ص : ض : ط : ظ : ع : غ

ف : ق : ک :گ : ل : م : ن : و: ه : ي

الف :

ادعاي خسارت (Claim)

وقوع خطر يا پيشامدي که موجب انجام تعهد مالي يا تعهد اساسي بيمه گر شود.

ارزش باز خريدي (Surrender Value)

در نوع ويژه اي از بيمه زندگي، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزايا، بيمه نامه به عللي تداوم نيابد، کمتر از سرمايه اي که در بيمه نامه نوشته شده به بيمه گذار پرداخت مي شود، که به آن سرمايه مخفف مي گويند. سرمايه مخفف شامل همه بيمه هاي زندگي نمي شود.

استثنائات (Exclusions)

وقايعي که مشمول بيمه نمي شوند يا از تعهد بيمه گر خارج اند در اصطلاح بيمه، استثنائات بيمه اي ناميده مي شوند.

الحاقيه (Endorsement)

نوشته اي است که به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزو جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع تغييراتي که بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام مي پذيرد.

ب :

بازرس خسارت (Loss Adjuster)

شخص مستقلي است که از شرکت بيمه دستمزد دريافت مي کند و براي پاسخ به اين پرسشها به بررسي مي پردازد: آيا خسارت ادعا شده تحت پوشش بيمه است و مربوط به بيمه گذار شرکت بيمه؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چقدر است؟[8]

بيمه (Insurance)

بيمه عملي است که بموجب آن يک طرف (بيمه گذار) متعهد پرداخت مبلغي به نام حق بيمه مي شود و طرف ديگر بيمه گر با قبول مجموعه خطرهايي طبق موازين آماري پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده مي گيرد.

بيمه آتش سوزي (Fire Insurance)

تامين و جبران زيانهايي که بر اثر وقوع آتش سوزي به اموال و دارايي مورد بيمه وارد مي شود.

بيمه اتکايي (Reinsurance)

عبارت است از قرارداد واگذاري که بموجب آن شرکت بيمه درصد يا قسمتي از خطرات مورد تعهد خود را بر اساس يک قرارداد اتکايي نزد يک يا چند شرکت بيمه اتکايي، بيمه کند.

بيمه اجباري (Compulsory Insurance)

هر يک از انواع بيمه که به حکم قانون لازم الاجرا باشد.

بيمه از کار افتادگي دايم (Permanent Health Insurance)

در اين بيمه نامه، تا زمانيکه بيمه گذار بعلت حادثه يا بيماري قادر به کارکردن نباشد، به وي حقوق پرداخت مي شود. اين پرداخت معمولا تا هنگام بازنشستگي ادامه مي يابد.

بيمه اموال (Property Insurance)

اين نوع بيمه ها، اموال مشخصي را که ممکن است بر اثر حوادثي همچون آتش سوزي، طوفان يا دزدي زيان ببينند يا خراب شوند، تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه باربري دريايي (Marine Insurance)

خسارت وارد شده به محموله وسايل حمل و نقل در هنگام بار گيري و تخليه، با اين بيمه تحت پوشش قرار مي گيرد.

بيمه باسرمايه افزايشي (Increasing Term Insurance)

در اين نوع بيمه نامه زندگي، سرمايه بيمه نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معيني از سرمايه اوليه افزايش مي يابد. اين بيمه نامه براي افرادي طراحي شده است که به دليل افزايش ساليانه حقوق، توانايي پرداخت حق بيمه بيشتري دارند و ارزش زندگي آنان هم رو به افزايش است.

بيمه بدنه کشتي و هواپيما (Aviation and Marine Transport)

اين بيمه خسارت وارد شده به کشتي و هواپيما را تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه تمام خطر (All Risk Insurance)

در اين نوع بيمه، تمامي موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بيمه قرار مي گيرد، بغير از مواردي که در بيمه نامه استثنا تلقي شده است.

بيمه جامع (Comprehensive Insurance)

بيمه نامه اي است که مجموعه اي از خطرهاي مشخص را تحت پوشش مي گيرد.

بيمه جايگزيني کهنه با نو (New-for-old)

اين پوشش براي مواردي است که شي صدمه ديده با شي نو جايگزين شود و بيمه گر هزينه استهلاک و استفاده از شي کهنه را از خسارت پرداختي کسر نکند.

بيمه حوادث شخصي (Personal Accident Insurance)

در اين بيمه نامه چنانچه بيمه شده در حادثه اي مجروح شود، بيمه گر مبلغ مشخصي را به وي پرداخت مي کند. همچنين اگر حادثه به معلوليت منجر شود بر اساس نوع آن، پرداختها بصورت هفتگي، دوره اي يا يکجا انجام مي گيرد.

بيمه درمان خصوصي (Private Medical Insurance)

هزينه هاي معالجات پزشکي با اين بيمه نامه قابل پرداخت است.

بيمه درماني گروهي (Group Permanent Health Insurance)

بيمه اي است که کارفرمايان اخذ مي کنند، تا کارگران يا کارکنان را در قبال هزينه درمان بيماريها تحت پوشش قرار دهند.

بيمه زيان پولي (Pecuniary Loss)

اين نوع بيمه هر نوع زيان مالي را که ممکن است به علت اختلال در فعاليت اقتصادي و وامهاي رهني اتفاق افتد تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه ساختمان (Building Insurance)

بيمه نامه اي است که بناي خانه يا ديگر ساختمانها را در قبال خطرهاي متعدد تحت پوشش قرار ميدهد.

بيمه شده (Insured)

شخصي است که حيات يا سلامت او موضوع بيمه قرار ميگيرد.

بيمه شکست ماشين آلات (Mechanical Breakdown Insurance)

پوشش هزينه خراب شدن ماشين آلات، اتومبيل و لوازم منزل، با اين بيمه انجام ميگيرد.

بيمه گذار (Policyholder)

شخصي که قرارداد بيمه را منعقد و پرداخت حق بيمه را تعهد ميکند. در بيمه هاي اموال و مسئوليت بيمه گذار مشخص است، اما در بيمه هاي اشخاص گاهي بيمه گذار يک شخص يا يک موسسه است و بيمه شدگان، اشخاص ديگري ميباشند.

بيمه گر (Insurer)

شرکت يا موسسه مجازي است که طبق قانون و مقررات مملکتي و ضوابط فني به عمليات بيمه گري، يعني قبول ريسک و تعهد جبران خسارت يا پرداخت سرمايه بيمه، اشتغال مي ورزد.

بيمه عمر زماني نزولي (Decreasing Term Insurance)

طبق شرطي که در برخي از بيمه نامه هاي زندگي قيد مي شود، سرمايه بيمه نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصي کم مي شود، تا در نهايت به صفر برسد. اين شرط براي کساني مفيد است که با گذشت زمان نياز آنان به پوشش بيمه اي کم مي شود.

بيمه عمر گروهي (Group Life Insurance)

بيمه نامه اي است که همزمان تعدادي از کارکنان يا کارگران يک ساختمان را تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه معمولا در گروههاي کارفرمايي و کارگري رايج است و کارفرما، کارگران را به ميزان چند برابر حقوق آنان، بيمه عمر به شرط فوت مي کند.

بيمه مسئوليت (Liability Insurance)

در اين نوع بيمه، شخص مي تواند متناسب با حرفه و شغل خود مسئوليت خود را با خريد بيمه نامه مسئوليت تحت پوشش قرار دهد.

بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري (Motor Insurance)

اين بيمه مسئوليتهاي قانوني ناشي از استفاده از اتومبيل را که بر اثر زيان و خسارت به ديگر افراد وارد مي شود، تحت پوشش قرار مي دهد.

بيمه مسئوليت مدني کارفرمايان (Employers Liability Insurance)

پوشش کارفرمايان در مقابل خسارتهايي که از طرف کارکنان اداري يا کارگران آنان در حين يا به مناسبت آن به اشخاص ثالث وارد شود.

بيمه مستمري عمر (Annuity)

نوعي بيمه عمر که بموجب آن بيمه گر با دريافت حق بيمه (بطور يکجا يا با اسقاط) متعهد پرداخت مستمري تمام عمر يا مستمري تا مدت معين مي شود.

بيمه مشترک (Co-insurance)

عبارت است از اجتماعي بين بيمه گر و بيمه گذار که بمنظور پوشش مورد بيمه، هر يک به نسبت معيني پس از احتساب کاستني ها،  تقسيم ريسک مي نمايند.

بيمه نامه (Policy)

سندي است که به امضاي بيمه گر و بيمه گذار ميرسد و تجلي و تظاهر قرارداد بيمه مي باشد.

بيمه نامه انفرادي زندگي (Individual Policy)

بيمه نامه اي که فرد با آن زندگي خود و بستگان را تحت پوشش قرار دهد.

بيمه نامه تمام عمر (Whole Life Policy)

بيمه نامه اي است که در آن حق بيمه در تمام عمر يا تا زمان مشخصي پرداخت مي شود و مزاياي بيمه هر زمان که شخص بيمه شده فوت کند به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

بيمه نامه جبران خسارت حرفه اي (Professional Indemnity Insurance)

اين بيمه نامه، متخصصان رشته هاي مختلف را در قبال خسارتهاي ناشي از اشتباهات و غفلتهاي هنگام کار تحت پوشش قرار مي دهد.[9]

بيمه نامه مازاد (Loss of Excess Policy)

در اين بيمه نامه، براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي بيمه گر حداقلي از خسارت را بيمه گذار پرداخت مي کند براي مثال، خسارتهاي تا ده هزار تومان را بيمه گذار پرداخت مي کند، ولي چنانچه خسارت بيشتر از اين مقدار باشد، همه آن را بيمه گر پرداخت خواهد کرد.

بيمه نامه مانده بدهکار(Mortgage Protection Policy)

بر اساس اين نوع بيمه نامه عمر در مواردي که وام گيرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بيمه پرداخت بقيه اقساط را بر عهده مي گيرد.

بيمه نامه مسئوليت عمومي (Public Liability Policy)

مسئوليتهاي قانوني که براثر وارد آمدن صدمه يا زيان غير عمدي به ديگران ايجاد مي شود، با اين بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرد.

بيمه هاي بلند مدت (Long Term Insurances)

بيمه خطرهايي است که دامنه پوشش آنها در يک دوره بيشتر از يکسال است و حق بيمه آنها از ابتدا بر اساس دوره بلند مدت محاسبه مي شود. اين نوع قرار دادهاي بيمه اي همانند بيمه هاي زندگي و پس انداز، منبع سرمايه گذاري ارائه مي کنند.

بيمه وثيقه (رهن) (Mortgage Insurance Policy)

تضمين طلب يا وثيقه طلب يا سپرده براي اطمينان از وصول طلب. بيمه خود نوعي وثيقه است و بدهکار مي تواند در برخي موارد بجاي وثيقه ملکي بيمه نامه اي تهيه کند و به طلبکار خود بدهد.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

پ :

پرداخت مشترک (Co-payment)

پرداخت قسمتي از هزينه هاي پزشکي، خدمات اورژانسي مورد نياز افرادي که تحت پوشش بيمه درماني گروهي مي باشند.

پوشش بيمه اي (Cover)

تضمين و تاميني که بيمه گران در مقابل دريافت حق بيمه با صدور بيمه نامه در اختيار بيمه گذاران قرار مي دهند.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ت :

تشديد خطر (Hazard)

به چيزي گفته مي شود که شانس وقوع خسارت ناشي از بروز يک خطر معين را افزايش مي دهد.

تخفيف عدم خسارت (No Claim Discount)

هنگامي که در يک دوره پوشش (بويژه در بيمه هاي اتومبيل) بيمه گذار خسارتي از بيمه گر نگرفته باشد، براي تجديد بيمه نامه در دوره بعد مقداري از حق بيمه بصورت تخفيف کاسته مي شود.

تعهدات(Warranties)

اصول اساسي در قرارداد بيمه که در صورت تخلف يکي از طرفين، به زيان ديده اين اجازه را مي دهد که قرارداد مذکور را فسخ نمايد.

تقصير (Negligence)

تخلف از تعهدات قراردادي يا الزامات قانوني يا انجام ندادن تکليفي که انسان در مقابل ديگران دارد و بايد آن را با مراقبت و درستي انجام دهد.

تواتر خسارت (Frequency)

رابطه يا نسبت تعداد خسارتهاي اعلام شده در يک مدت معين به تعداد خطرهاي بيمه شده در همان مدت در يک رشته معين بيمه اي.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ج :

جانشيني (Subrogation)

در زمان تصفيه خسارت، بيمه گران با دريافت رسيد خسارت از بيمه گذار جانشين او ميشوند و بيمه گذار با امضاي رسيد خسارت، کليه حقوق و دعاوي خود را عليه مقصر حادثه يا مسئول خسارت تا ميزان خسارت دريافتي به بيمه گر واگذار مي کند.[10]Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ح :

حادثه (Accident)

عبارت است از پيشامد ناگهاني و به نسبت شديدي که در اثر عوامل خارجي بدون دخالت اراده بيمه گذار يا بيمه شده رخ دهد و موجب زيان بدني يا مالي شود.

حادثه قهري، بلاهاي آسماني (Act of God)

حوادثي که ناشي از بلاياي طبيعي بوده و کسي در وقوع آن دخيل نيست (مانند زلزله، سيل و طوفان).

حد (Limit)

حداکثر ميزاني که در بيمه نامه براي تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده است.

حد اعلاي حسن نيت (Utmost Good Faith)

قرارداد بيمه مبتني بر حسن نيت است بدين معني که بيمه گران صداقت و حسن نيت بيمه گذاران را اساس کار خود قرار مي دهند. به همين جهت شرکتهاي بيمه بر اساس اظهار و اطلاعي که، بيمه گذاران در پيشنهادهاي بيمه قيد مي کنند، اهميت خطر و تعهد خود را تخمين ميزنند.

حقايق مهم بازگوکردني (Material Fact)

هر نوع اظهار و اطلاعي که بتواند در تعيين نرخ حق بيمه و تعهد خسارت توسط بيمه گر تاثير گذار باشد.

حق بيمه (Premium)

مبلغي که بيمه گذار در مقابل تحصيل تامين بيمه اي يا تعهد جبران خسارت توسط بيمه گر، به او ميپردازد.

حق بيمه ساليانه (Yearly Premium)

حق بيمه اي است که در پايان هر دوره بر اساس شرايطي که در بيمه نامه مشخص مي شود پرداخت آن تکرار مي شود.

حق بيمه مازاد (Loading)

بمعناي آن است که از بيمه گذار بعلت موقعيت ويژه بيشتر از (ميانگين) رشته بيمه مربوط، حق بيمه دريافت شود.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

خ :

خسارت بدني (Bodily Injury)

زيانهاي وارد به سلامتي يا حيات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافتادگي دائم يا موقت - فوت بر اثر حادثه يا بيماري.

خسارت کلي (Write-off)

اتومبيل صدمه ديده اي که با تعمير درست نشود يا هزينه تعمير آن از ارزش قبل از تصادف بيشتر باشد.

خسارت مادي (Physical Damage)

اصطلاحي کلي که به خسارات عيني بر اشيا اطلاق مي شود.   

خطر (Peril)

عبارت است از واقعه اي که در زمان کم و بيش دور و نزديک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را پيش بيني کرد. 

خطر (Risk)

خطر عبارت است از اتفاق يا پيشامد احتمالي که زمان وقوع آن نامعلوم بوده، تحقق آن بستگي به ميل و اراده طرفهاي قرارداد بيمه نداشته باشد.

خطرات اخلاقي (Moral Hazards)

شرايط روحي و خصوصيات افراد که احتمال وقوع خطر را بالا ميبرد.

خطرهاي بيمه ناپذير (Uninsurable Risks)

وقايعي که از نظر فني و قانوني نمي توان آنها را بيمه کرد و در جاييکه وقوع آنها اجتناب ناپذير است مانند جنايت، خسارت عمدي و جريمه ها.

خود بيمه گي (Self Insurance)

موسسه اي که با تجمع و گردآوري سرمايه و منابع مالي خود کار مقابله با عواقب خطر ها يا جبران خسارتهاي خود را به دوش مي گيرد.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

د:

درآمد سرمايه گذاري (Investment Income)

درآمدي است که بيمه گر از محل سرمايه گذاري حق بيمه هايي بدست مياورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است.

دلال رسمي بيمه (Broker)

شخصي که به حرفه عرضه و فروش بيمه اشتغال دارد و به وکالت از طرف مشتريان خود ريسکهاي قابل بيمه را نزديک يک يا چند بيمه گر بيمه مي کند.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ذ:

ذينفع (Beneficiary)

شخص يا اشخاصي که بعنوان ذينفع از سرمايه بيمه يا مستمري يا غرامت بيمه توسط بيمه گذار در زمان حيات او تعيين ميشوند و بيمه گر متعهد به اجراي اين ترتيب است.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ر:

راهن (Mortgagor)

شخص وام گيرنده که بيمه نامه اي بعنوان وثيقه نزد مرتهن مي گذارد.

ريسکهاي خاص (Particular Risks)

متضمن خسارتهايي است که از وقايع انفرادي بوجود مي آيند و بيشتر، افراد را تحت تاثير قرار ميدهند.

ريسکهاي خالص (sPure Risk)

ريسکهايي هستند که احتمال خسارت يا عدم خسارت دارند، بنابراين خطرات طبيعي يا پيامدهاي ناشي از اشتباهات انساني معمولا فقط ريسکهاي خالص هستند.

ريسکهاي سوداگرانه (Speculative Risks)

وضعيتي را که در آن احتمال سود، زيان و عدم زيان باشد را توصيف ميکنند، بنابراين جزو ريسکهاي قابل بيمه نمي باشند.

ريسکهاي عام (Fundamental Risks)

ريسکهاي عام از پديده هاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي، بهداشتي و يا سياسي ايجاد ميشوند. جنگ، زمين لرزه، بيماريهاي گوناگون و رکود اقتصادي که به بيماري منجر مي شود، نمونه هايي از ريسکهاي عام هستند.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

س:

سرمايه بيمه زندگي (Benefit)

پولي است که شرکت بيمه بعد از ادعاي خسارت يا موقع تعيين شده به ذينفع بيمه نامه مي پردازد.[11]

سرمايه تحت پوشش (S.um Insured)

ارزشي است که هر دارايي به آن مقدار بيمه شده و حداکثر مبلغي است که شرکت بيمه براي هر خسارت خواهد پرداخت. در بيمه زندگي مبلغي است که بيمه گر پرداخت آن را تضمين کرده و ممکن است سرمايه افزوده هم به آن اضافه شود.

سهم بيمه اي (Contribution)

بهاي بيمه يا سهم بيمه گذار در بيمه شدن که بر خلاف حق بيمه حالت متغير دارد. سهم بيمه بيشتر در شرکتهاي بيمه تعاوني يا شرکتهاي متقابل بيمه متداول است و هر عضو شرکت آن را مي پذيرد.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ش:

شدت خسارت (Severity)

ميزان خسارت نهايي وارده که يکي از معيارهاي برآورد حق بيمه مي باشد.

شرکتهاي بيمه اختصاصي (Captive Insurance)

شرکتهايي هستند که معمولا موسسات بزرگ تاسيس ميکنند و تامين مالي ريسکهاي مربوط به آن موسسه را بر عهده دارند.

شرايط بيمه نامه (Conditions)

قسمتي از بيمه نامه است که در آن قواعدي مطرح ميشود و بيمه گر و بيمه گذار بايد آنها را رعايت کنند. براي نمونه بيمه گذار موظف است که از اموال تحت پوشش بيمه به خوبي مراقبت کند و وقوع حادثه را در اولين فرصت به اطلاع بيمه گذار برساند.

شرايط قابل تبديل (Convertible Terms)

اگر اين شرط در بيمه نامه زندگي گنجانده شود، بيمه گذار ميتواند بيمه نامه زماني خود را بدون نياز به معاينات پزشکي مجدد، به يکي از بيمه نامه هاي تمام عمر يا عمر و پس انداز تبديل کند.

شرط تمديد (Renewable Term)

اين شرط به بيمه گذار اختيار ميدهد که بعد از دوره زماني مشخصي، بدون نياز به ارائه مدارک پزشکي بيشتر، بتواند دوره پوشش بيمه نامه خود را افزايش دهد، مشروط بر اينکه سن بيمه شده به بالاتر از 65 سال نرسد.

شخص ثالث (Third Party)

شخصي غير از بيمه گذار و بيمه گر است که در يک حادثه تحت پوشش بيمه خسارت مي بيند.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ع:

علت بلافصل (Proximate Cause)

موثرترين علت در بين زنجيره اي از علتها که بصورت مستقل و بدون دخالت نيرويي ديگر موجب ايجاد خسارت مي شود.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

غ:

غرامت (Indemnity)

شامل مبلغي است که بيمه گر متعاقب يک خسارت به شخص ثالث زيان ديده ميپردازد و هم شامل زيان و خسارتي است که به خود بيمه گذار به علت وقوع خطر وارد مي شود و بيمه گر با دريافت حق بيمه متعهد پرداخت آن گرديده است.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ف:

فرم تقاضاي بيمه (Application Form)

نوعي پرسشنامه است که در آن سوالاتي به منظور شناسايي بيمه گذار و شناخت مشخصات و موقعيت خطر مطرح شده است و بيمه گذار با پاسخ دادن به آنها بيمه گر را در ارزيابي خطر و تعيين نرخ حق بيمه و قبول بيمه ياري مي کند.[12]

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ک:

کارمزد (Commission)

درصد يا قسمتي از حق بيمه که بابت فروش بيمه يا تصدي امور بيمه اي از طرف شرکت بيمه به واسطه هاي بيمه پرداخت مي شود. درصد کارمزد بيمه بر حسب رشته هاي مختلف بيمه متفاوت است.

کاستني(Deductible)

درصد يا قسمتي از خسارت که طبق شرايط بيمه نامه بعهده بيمه گذار است و بيمه گر نسبت به آن تعهدي ندارد مگر آنکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد.

کاهش ارزش (Value of Diminution)

نظريه اي که بر مبناي آن وسايط نقليه پس از تصادف و تعمير مقداري از ارزش خود را از دست مي دهند.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

م:

مرتهن، وام دهنده (Mortgagee)

شخص وام دهنده است که ميتواند از شخص بدهکار خود بيمه نامه اي به عنوان وثيقه دريافت کند و معادل وجهي باشد که او وام داده است.

مقدار حق بيمه (Premium level)

حق بيمه اي است که طبق شرايط بيمه نامه به بيمه گر پرداخت مي شود.

مستمري (Pension)

حقوقي است که بعد از بازنشستگي به افراد پرداخت مي شود.

مديريت ريسک (Risk Management)

مديريت ريسک شامل فرايندي است که طي آن با انتخاب تکنيکهاي مناسب براي برخورد با ريسکهاي خالص که شامل بيمه نيز مي شود درگير است و شامل ارزيابي ريسک، کنترل ريسک، تامين مالي ريسک، اجرا و مراقبت از آن مي باشد.[13]

معافيت از پرداخت حق بيمه (Waiver of Premium)

يکي از مزاياي اختياري بيمه زندگي است و بمعناي آن است که چنانچه بيمه گذار بر اثر بيماري يا آسيب ديدگي جسماني نتواند حق بيمه را پرداخت کند، شرکت بيمه حق بيمه ها را خواهد پرداخت.

موضوع بيمه اي (Subject Matter of Insurance)

آنچه موضوع بيمه يا موضوع قرارداد بيمه قرار ميگيرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت يا پرداخت سرمايه) است. بنابراين خطر را موضوع بيمه، وآنچه را که در مقابل خطر بيمه ميشود را مورد بيمه مي ناميم.

موعد پرداخت (Maturity)

تاريخي است که براي زمان پرداخت سرمايه بيمه هاي عمر و پس انداز توافق و تعيين شده و در آن هنگام سرمايه بيمه نامه و ديگر مزاياي آن قابل پرداخت است.

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gif

ن:

نرخ (Rate)

قيمت بيمه نامه است که معمولا بصورت هزينه يک واحد پوشش بيان مي شود براي مثال: 1000 ريال براي هر يک ميليون ريال سرمايه تحت پوشش.

نرخ تداوم (Persistency)

نرخي است که بر اساس آن بيمه گذاران بيمه نامه خود را نزد بيمه گر ادامه ميدهند.

نرخ ترکيبي (Combined Ratio)

مجموع ميزان نرخ زيان ونرخ هزينه و نرخ عدم ادعاي خسارت بيمه گذار.

نرخ خسارت (Loss Ratio)

درصد خسارت نسبت به حق بيمه هاي مربوط به عملکرد سالي که اين خسارتها در جريان آن اتفاق افتاده اند.

نفع قابل بيمه (Insurable Interest)

نوعي از نفع مالي بوده که فرد بايد داشته باشد تا قانونا پوشش بيمه قابل اجرا داشته باشد.[14]

نماينده بيمه (Agent)

شخصي است که براي يک شرکت بيمه، به فروش بيمه نامه اقدام ميکند.          

Description: http://www.alawii.com/recent_works/Tose_eh_Insurance/pics/arrow.gifه:

هزينه استهلاک (Betterment)

چنانچه بعد از حادثه و تعويض يا تغيير اموال آسيب ديده، بيمه گذار در وضعي بهتر از قبل از حادثه قرار گيرد، مبلغي از خسارتها بصورت هزينه استهلاک کسر مي شود. اين کار باعث جلوگيري از سو ءاستفاده از بيمه و ايجاد حوادث عمدي مي شود.

در بيمه اتومبيل موضوع بيمه عبارتست از هرنوع وسيله نقليه موتوري زميني از قبل اتومبيل سواري ، انواع تريلر وكاميون ، اتوبوس ، ميني بوس ، انواع وانت ، آمبولانس ، موتور سيكلت ونظاير آنها .

دربيمه اتومبيل گاهي تعهد بيمه گر جبران خسارت وارد به وسيله نقليه بيمه شده است باين معني كه بيمه گر با بيمه كردن وسيله نقليه تعهد ميكند چنانچه بعلت هريك از حوادث مشمول بيمه وسيله نقليه بيمه شده سرقت شده ويا به آن خسارت ناشي از حادثه يا آتش سوزي وارد شود خسارت وارده را جبران نمايد ، اين نوع بيمه به بيمه بدنه اتومبيل معروف است .

گاهي تعهد بيمه گردررابطه با بيمه اتومبيل اين است كه چنانچه اتومبيل بيمه شده موجب بروز خسارت به شخص ديگري غير از بيمه گذار يا افراد استثناء شده درحاليكه بيمه گذار يا راننده مسئول جبران خسارت باشد بيمه گر خسارت مالي يا جاني اشخاص ثالث را جبران نمايد ، اين نوع بيمه ، بيمه مسئوليت مدني مي باشد كه اصطلاحا" به بيمه شخص ثالث معروف است .

 

توضيح اينكه منظور از شخص ثالث هر شخصي بجز بيمه گر وبيمه گذار است ، درواقع در رابطه با قرارداد بيمه كه بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مي شود بيمه گر شخص اول قرارداد ، بيمه گذار و ساير افراد استثناء شده شخص دوم وهر فرد ديگري كه از اتومبيل بيمه شده به او زيان وارد شود شخص ثالث محسوب مي گردد و بالاخره گاهي تعهد بيمه گر پرداخت غرامت بابت صدماتي است كه به سرنشينان اتومبيل موضوع بيمه وارد ميشود ، پرداخت غرامت به بازماندگان افراد متوفي ويا پرداخت مبلغي به عنوان غرامت نقص عضو ويا هزينه پزشكي ناشي از حادثه به زيانديدگان ، اين نوع بيمه ، بيمه حوادث سرنشين ناميده مي شود .

 

 

فصل سوم :

روش تحقیق

بیمه کار آفرین

 

 

بيمه بدنه اتومبيل

در بيمه بدنه خطرات زير با توجه به كليه شرايط عمومي بيمه بدنه وشرايط خصوصي مندرج دربيمه نامه وضمائم آن بيمه مي شود :

الف ) خسارت وارد به وسيله نقليه مورد بيمه به علت حادثه كلي وجزئي

ب ) آتش سوزي ، صاعقه وانفجار

ج ) سرقت كلي وسيله نقليه مورد بيمه

ضمنا" پوششهاي اضافي بيمه بدنه عبارتند از :

1- سرقت قطعات درجا

2- شكست شيشه وپاشيده شدن مواد اسيدي

3- هزينه اياب وذهاب

4- خطرات ناشي از سيل وزلزله وآتشفشان

خسارات وارده به وسيله نقليه مورد بيمه بعلت حوادث مشمول بيمه ( موضوع بند الف ) به شرح ذيل مورد تأمين بيمه گر خواهد بود:

 

- خساراتي كه در اثر حادثه به اتومبيل وارد ميشود درصورتيكه ناشي از بهم خوردن دواتومبيل يا برخوردن اتومبيل مورد نظربه يك جسم ثابت يا متحرك يا برخوردن شيئي ديگر به اتومبيل مورد بيمه يا واژگون شدن وسقوط اتومبيل مورد بيمه مي باشد .

تبصره 1 : لوازم يدكي اصلي كه مطابق كاتالوگ همراه اتومبيل به خريدار تحويل مي شود نيز جزء مورد بيمه محسوب مي شود .

تبصره 2 : هرگونه دزدي پس از حادثه قابل پرداخت نمي باشد .

- هزينه عادلانه نجات وحمل وسيله نقليه خسارت ديده تا نزديكترين محل تعمير توسط بيمه گر تعهد مي شود ولي درهرحال اين هزينه نبايد از 20درصد هزينه اي كه بعدا" بين بيمه گر وبيمه گذار براي تعميرات موافقت مي شود تجاوز كند .

- خساراتي كه ممكن است درجريان حمل و انتقال وسيله نقليه خسارت ديده به وسيله جراثقال ، قطار ويا هروسيله نقليه ديگري به آن وارد گردد .

خسارات ناشي از آتش سوزي ، صاعقه وانفجار (موضوع بند ب )به شرح زير مورد تأمين بيمه گر مي باشد :

بيمه گر متعهد است خسارات وارده به وسيله نقليه ( ويا لوازم يدكي اصلي آن ماداميكه همراه وسيله نقليه باشد )را در اثر آتش سوزي ، صاعقه وانفجار ، (( باستثناي گريپاژ ))حاصل شده باشد جبران كند ولي خسارات وارده به وسائل و دستگاههاي الكتريكي وسيله نقليه درصورتيكه ناشي از كار آنها باشد مشمول تأمين بيمه نمي باشد .

سرقت كلي اتومبيل (موضوع بند ج ) :

درصورتيكه وسيله نقليه مورد بيمه كلا" دزديده شود ويا دراثر عمل دزدي يا شروع به دزدي آسيب ببيند ،بيمه گر خسارت يا آسيب وارده را طبق شرايط بيمه نامه بدنه جبران مي كند .

تبصره :خسارت لوازم يدكي اصلي و وسائل اضافي از قبيل راديو ، ضبط ، كولر وغيره ( درصورتيكه وسائل اضافي درشرايط خصوصي قيد شده باشد ) هنگامي جبران مي شود كه همراه اتومبيل دزديده شده باشد مگر اينكه بيمه نامه داراي پوشش اضافي سرقت قطعات درجا باشد .

خطرات ذيل تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد :

1- جنگ ، شورش ، اغتشاش ، انقلاب ، اعتصاب ، تهاجم وخسارات مستقيم وغير مستقيم ناشي از انفجار هاي اتمي .

2- سيل ، زلزله وآتشفشان مگر اينكه بيمه گذار نسبت به اخذ پوشش اضافي مربوطه و پرداخت حق بيمه آن اقدام نموده باشد .

3- شكست شيشه به تنهائي مگر اينكه حق بيمه پوشش مربوطه پرداخت شده باشد .

تخفيف درحق بيمه بدنه وشخص ثالث :

الف) بدنه

ب) شخص ثالث

مديريت بيمه هاي باربري شركت سهامي بيمه دانا به منظور جبران خسارات ناشي از حمل و نقل اقدام به صدور انواع بيمه نامه هاي باربري طبق شرايط انستيتو بيمه گزاران كالا نموده و در اين راه گامهاي موثري برداشته است. نظر به گستردگي مجموعه شرايط اين مديريت با بكارگيري كادر مجرب و فعال در سمت مشاور اموربيمه اي همراهي لازم را با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي نموده و در اين راستا مناسب ترين نوع پوشش را پيشنهاد مي نمايد.

حال به منظور آشنائي بيشتر ذيلا شرح مختصري از بيمه نامه هاي باربري كه توسط اين شركت صادر مي گردد آورده شده است:

1- تاريخچه مختصري از بيمه باربري

2- تعريف بيمه و بيمه حمل و نقل كالا

3- ماهيت حقوقي عقد قرارداد

4- انواع طبقه بندي در بيمه هاي باربري

1- تاريخچه مختصري از بيمه باربري

محققان و تاريخ نويسان متحدالنظرند كه بيمه دريايي كه در اواسط قرون وسطي پا به عرصه نهاده است از قديميترين رشته هاي بيمه مي باشد . در واقع مي توان گفت اولين باري كه بازرگانان و صاحبان كالا، اموال و مال التجاره هاي خود را از طريق دريا حمل كرده و با خطرات گوناگون مانند ، غرق شدن كشتي ، طوفان، و راهزنيهاي دريايي مواجه گرديدند ، به فكر راه حلي براي حفظ سرمايه ها و دستاوردهاي خود افتادند و به همين دليل قوانين و مقررات خاص و گوناگون كه همه آنها مربوط به حمل و نقل دريايي بود به مرور تكامل يافت و توسط ملت ها مورد استفاده قرار گرفت كه از آن جمله مي توان به قوانين (( زيان همگاني General Average )) و يا (( وام درياييBottomry bond )) اشاره نمود .

1-1) وام دريايي

شيوه عملكرد وام دريايي بدين صورت بوده است كه اگر كشتي و كالا در اثر وقايع و خطرات دريا به كلي از بين مي رفت ، وام گيرنده از بازپرداخت وام معاف بوده است (مثل اين مي ماند كه خسارت دريافت نموده است ) . در قرن سيزدهم در ايتاليا وام دريايي بشدت رواج داشت و بررسي هاي انجام شده بيانگر اين واقعيت است كه قرن ها قبل از تاريخ مذكور اين نحوه عملكرد مورد استفاده قرار مي گرفته است ، چرا كه ايتاليا از نقطه نظر تجارت از قرن پنجم ميلادي تا آغاز جنگهاي صليبي فعاليت چشم گير و مستمر داشته است . نگاهي به شرايط و نحوه انجام قرارداد بيانگر اين حقيقت است كه عمليات مذكور شباهت زيادي به عمليات بيمه اي امروز دارد .

2-1) مبدأ پيدايش زيان همگاني

زيان همگاني در بين اقوام باستاني هند ، بابل ، يونان، در سده ششم قبل از ميلاد مسيح رايج بود است، دريانوردان ساكن درياي مديترانه مانند يوناني ها ، مصريها از چند قرن قبل از ميلاد مسيح به اين اصل معتقد بودند كه آنچه براي نجات كشتي به دريا ريخته مي شود با مشاركت همه جبران گردد .

 

پيدايش عمليات بيمه گري به شكل و شيوه فني ، علمي و تخصصي امروزه بر اساس دريافت حق بيمه بطور قطع مربوط به تجار شهر (( لومباردي )) فلورانس در سال 1250 ميلادي مي باشد و بطور يقين قديمي ترين اثر مدون و بجا مانده از مدارك بيمه اي مربوط به شهر جنوا مي باشد .

كم كم با پيشرفت بيمه و بوجود آمدن مشكلات بيمه گران به اين فكر افتادند فعاليتهاي خود را متمركز كرده و بصورت گروهي كار كنند ، كه در ابتدا با تأسيس انجمن هائي كه داراي اساسنامه و مقررات خاصي بود شكل گرفت، معروف ترين گردهمائي كه لازم است به آن اشاره شود گردهمائي بودكه مرتب درشهرلندن در قهوه‏خانه شخصي بنام ( ادوارد لويدز ) تشكيل مي شد ، بعدها در سال 1696 نشريه هايي نيز تحت عنوان اخبار لويدزمنتشر شد،دراين نشريه ها اخبارمربوط به تجارت وحوادث آورده مي شد ، چندي نگذشت كه آن قهوه خانه محل اجتماعات و ملاقات بيمه گران دريايي و بهترين مكان براي رد و بدل كردن اطلاعات بيمه اي و انجام معاملات بيمه اتكائي گرديد ، البته بعداً تمامي كشتيها براي ثبت مشخصات به آنجا رجوع مي كردند .

انستيتوي بيمه گران لندن ( The Institute of London Underwriters )

بيشتر از يكصدو پنجاه سال ، بيمه گران لويدز به عنوان يك اتحاديه در بازارهاي بيمه اي شناخته شده بودند ، در حاليكه شركت هاي بيمه از يك چنين مزيتي برخوردار نبودند . در طول قرن نوزدهم ايجاد ارتباط و هماهنگي بين شركت هاي بيمه بيش از پيش احساس گرديد و اين نياز باعث شد كه انستيتوي بيمه گران در سال 1884 تأسيس گردد . تا هماهنگي لازم را بين شركت هاي بيمه در بازار لندن ايجاد نمايد و بتواند مسائل و مشكلات بيمه باربري را در سطح بازار داخلي و بازار بين المللي مورد بررسي قرار داده و شرايط و مقررات يكنواختي را تدوين كند .

2- تعريف بيمه و بيمه حمل و نقل كالا

بيمه در لغت به معناي اطمينان و ضمانت يا حفظ و نگهداري در برابر خطراتي است كه بيم وقوع آن مي رود ، اين كلمه مشتق از كلمه بيم Bimea هندي به معناي ضمانت است و در اصطلاح حقوقي عبارتست از توزيع و تحميل خسارات و زيان ناشي از حادثه معين يا غيرمعين اتفاقي يا حتمي براي فرد يا افراد يا اموال و اشياء به عهده شخص يا اشخاص غير متضرر .

بيمه عقدي است كه بموجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء دريافت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .

در بيمه حمل و نقل ، با دريافت مبلغي بعنوان حق بيمه از طرف بيمه گذار ، بيمه گر متعهد پرداخت خساراتي خواهد بود كه تحت چارچوب خطرات بيمه شده مي باشد .

3- ماهيت حقوقي عقد قرارداد

طبق قانون مدني ايران (( عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد برابري نمايند و مورد قبول آنها باشد .))

 

در عقد بيمه ، رابطه حقوقي كه بين بيمه گذار و بيمه گر به وجود مي آيد منشأ تعهد است ، متعهد كه بيمه گر است تعهد مي‏كند كه تحت شرايط معيني درصورت بروز حادثه كه به تعهد بيمه‏گر تحقق مي‏بخشد از بيمه شده رفع زيان كند .

اصولاً بجز بيمه‏هاي عمر ، بيمه عقدي است لازم ، به موجب قانون مدني ايران (( عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ نداشته باشند ، مگر در موارد مشخص . ))

هرگاه هر يك از طرفين يا هر دو بتوانند عقد را به ميل خود فسخ نمايند آن عقد جايز است ، در مواردي عقد ممكن است نسبت به يك طرف عقد لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد . بيمه عمر را مي توان نسبت به بيمه‏گر لازم و نسبت به بيمه گذار جايز دانست .

4- انواع طبقه بندي در بيمه هاي باربري

بيمه باربري را مي توان به سه طريق تقسيم بندي كرد :

الف) تقسيم بندي براساس طريقه حمل

ب) تقسيم بندي بر پايه مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي

ج ) تقسيم بندي براساس نوع پوشش بيمه اي

الف) تقسيم بندي براساس طريقه حمل

 

به سه نوع است ، حمل و نقل زميني ، حمل و نقل دريايي و حمل و نقل هوائي ، البته در بعضي حملها از دو يا سه روش حمل براي ارسال محموله ها استفاده مي نمايند كه به آنها حمل مركب مي گويند .

ب) تقسيم بندي براساس مبدأ و مقصد از لحاظ جغرافيائي

1- بيمه حمل و نقل خارج از كشور يا بيمه هاي وارداتي - صادراتي - ترانزيت

2- بيمه حمل و نقل داخل كشور يا بيمه حمل و نقل داخلي

بيمه وارداتي : در اين حالت مبدأ حركت خارج و مقصد داخل ايران مي باشد .

بيمه صادراتي : در اين حالت مبدأ داخل ايران و مقصد خارج از ايران مي باشد .

بيمه ترانزيت : مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها خارج از ايران مي باشد ، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد.

بيمه حمل و نقل داخلي : مبدأ و مقصد در بيمه هاي داخلي ، داخل ايران مي باشد .

ج ) تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه اي

1- بيمه با شرايط تمام خطر (All Risks)

2- بيمه با شرايط B

 

3- بيمه با شرايط C

4- بيمه با شرايط خسارت كلي (Total Loss)

4-1) حمل و نقل داخلي

همانطور كه گفته شد مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها داخل كشور ايران مي باشد .

بيمه نامه هاي باربري را مي توان به چند شكل صادر نمود .

الف) بيمه نامه هاي عمومي

ب ) بيمه نامه با پوشش باز

ج ) بيمه نامه هاي ساده

الف )بيمه نامه هاي عمومي Floating Policy

يك قرار داد كلي است كه بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مي گردد و در آن شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوقي وتعهدات طرفين مانند خطرات تحت پوشش، شيوه حمل معين مي‏شود ودرآن با يك سرمايه بيمه‏اي معين ومشخص موافقت مي گرددكه شامل حمل هاي متعددي مي باشدوبه همين دليل،قرارداد تا زماني كه سرمايه توافق شده از طريق حمل هاي متعدد به پايان رسد داراي اعتبار مي باشد ، همانطور كه گفته شد در اين قرارداد با شرايط و مسائل كلي قرارداد توافق مي شود ولي مشخصات محموله ، نام وسيله نقليه ، تاريخ حمل و ميزان سرمايه حمل در زمان حمل بايد به اطلاع بيمه گر برساند . با چنين توافقي كليه كالا هائي كه بيمه گذار در آينده اقدام به حمل آنها مي نمايد ، تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد ، مشروط بر اينكه بيمه گذار كليه اطلاعات مربوط به حمل و نقل هر محموله را در اختيار بيمه گر قرار دهد . چنانچه مواردي در قرارداد موردموافقت قرارنگرفته باشدبايدقبل ازحمل كالا به اطلاع بيمه گر رسيده و موافقت وي اخذ شده باشد .

يكي از منافع اين نوع قراردادها و بيمه نامه ها در اين است ، كه براي حملهاي مختلف نياز به مراجعه بيمه گذار و صدور بيمه نامه از طرف بيمه گر نبوده و باعث كاهش هزينه ها و جلوگيري از اتلاف وقت مي شود .

ب ) بيمه نامه با پوشش باز Open Cover

يكي از محدوديتهائي كه در روش بيمه نامه با شرايط عمومي وجود داشت اين بود كه بيمه گذار در ابتدا صدور بيمه نامه صدرصد حق بيمه يا درصد بالائي از حق بيمه را پرداخت مي نمود ، و اين خود مشكلي بود چرا كه ممكن بود حملهاي نهائي در ماههاي ديگر حمل مي‏گرديد ، لذا روش ديگري مطرح گرديد بنام صور بيمه نامه يا قرارداد به روش پوشش باز .

مشخصات اصلي اين نوع قراردادها بشرح ذيل مي باشد :

1) بيمه گر و بيمه گذار درباره بعضي موارد كلي ، مانند نرخ و شرايط قرارداد - خطرهاي تحت پوشش توافق مي نمودند . در اين حالت ديگر نياز نبود كه بيمه گذار قبل از حركت مشخصات وسيله نقليه و سرمايه تحت پوشش را اعلام نمايد بشرطي كه كليه حملهاي بيمه گذار تحت پوشش بيمه دربيايد ، و در صورتي كه قسمتي از محمولات بيمه گذار بيمه نشود ، بيمه گر مي بايست كاملاً روي حملها كنترل لازم داشته باشد .

2) در اين حالت با توافقي كه بين بيمه گر و بيمه گذار انجام مي‏شود هر يك هفته گواهي بيمه از سوي بيمه گر صادر مي شود و حق بيمه متناسب با سرمايه هاي حمل شده از سوي بيمه گذار پرداخت مي گردد در نتيجه در اين پوشش بيمه گذار از آسايش فكري بهره مند است ، زيرا كليه محمولاتي كه در طول مدت يكسال حمل خواهد شد با نرخ معين و مناسبي تحت پوشش بيمه اي قرار دارد . مزيت ديگر آن اين است كه كليه دفعات حمل كالا تحت پوشش قرار دارد و نياز به اين نيست براي هر حمل پوشش و درخواست جداگانه اي ارسال گردد، در ضمن چون مدت قرارداد معمولاً يكسال است نيازي نيست كه مجدداً طرح ريزي و مورد مذاكره و توافق قرار گيرد . معمولاً شركت هاي حمل و نقل كالا كه در شبانه روز اقدام به حمل كالا مي نمايند ، يك قرارداد به اين شكل منعقد مي كنند ، و خيال بيمه گذار از حملهايي كه در طول شبانه روز انجام مي شود راحت مي شود ، وديگر نيازي نيست براي هر حمل با بيمه گر تماس حاصل نمايد .

ج ) بيمه نامه هاي ساده

بيمه نامه اي است كه براي حمل كالاي معيني صادر مي شود و در آن مشخصات مورد بيمه طبق فرم پيشنهاد باربري در آن قيد مي گردد ، لازمه صدور اين نوع بيمه نامه حمل و نقل كالا اين است كه بيمه گذار قبلاً از وضعيت مورد بيمه و چگونگي حمل آن اطلاع داشته و اين اطلاعات را در اختيار بيمه گر قرار دهد .

 

بيمه باربري داخلي : همانطور كه گفتيم مبدأ و مقصد در اين نوع بيمه ها داخل كشور ايران مي باشند .

4-1-1) خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي

خطرات تحت پوشش در بيمه هاي باربري داخلي به دو دسته به شرح ذيل تقسيم مي شوند :

الف. خطرات اصلي

ب. خطرات اضافي

الف . خطرات اصلي :

خطرات كه معمولاً در بيمه هاي داخلي تحت پوشش بيمه اي در مي آيد ، خطر آتش سوزي و حادثه وسيله نقليه مي باشد ، كه معمولاً در متن چاپي بيمه نامه هاي داخلي مي آيد و منظور از حادثه وسيله نقليه ، تصادف وسيله نقليه ، پرت شدن وسيله نقليه و واژگون شدن وسيله نقليه مي باشد . حدود 70% خسارت هاي ايجاد شده در حوادث جاده معمولاً ناشي از خطرات فوق مي باشد .

ب. خطرات اضافي :

 

در حمل و نقل خطرات ديگري نيز وجود دارد كه محمولات را تهديد مي نمايد مانند پرت شدن محموله از روي وسيله نقليه - برخورد جسم خارجي با مورد بيمه و بالعكس ، خسارات ناشي از بارگيري و تخليه و سرقت كلي محموله .

خطرات فوق بنا به درخواست بيمه‏گذار و پس از منظور نمودن اضافه نرخ مربوطه ، تحت پوشش بيمه نامه‏هاي داخلي درمي آيد ، بديهي است مي بايست خطرات اضافي دقيقاً در شرايط خصوصي بيمه نامه آورده شود .

4-1-2 ) نرخ حق بيمه در بيمه هاي داخلي

نرخ حق بيمه دربيمه‏هاي باربري داخلي به‏عوامل مختلفي بستگي داردكه مهمترين آنها به شرح ذيل مي‏باشد.

الف) بر اساس تعداد خطرات و نوع خطرات تحت پوشش : به اين معني كه بيمه گذار هر چه خطرات بيشتر را تحت پوشش قرار دهد نرخ حق بيمه بيشتر خواهد بود .

ب) مقدار فاصله بين مبدأ و مقصد : واضح و روشن است كه هر چه فاصله مبدأ و مقصد كمتر باشد احتمال اتفاق حادثه و در نهايت خسارت كمتر مي شود .

 

ج) نوع محموله از لحاظ آسيب پذيري و خطرناك بودن : هر چه آسيب پذيري كالاها بالاتر شود احتمال خسارت بيشتر مي شود ، مثلاً اگر كالا شكستني باشد مانند شيشه يا تخم مرغ شدت خسارت بيشتر خواهد بود پس منطقي است كه براي اينگونه كالاها حق بيمه بيشتري گرفته شود .

د) مسير حركت و نوع وسيله نقليه : اصولاً در جاده هاي كوهستاني آمار خسارت و حادثه ناشي از پرت شدن وسيله نقليه بيشتر است و در بعضي مسيرها ميبايست قسمتي از حمل در مسير دريا انجام شود،كه اين خودمخاطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت . اصولاً وسائل نقليه كه در حين حمل با سرعت بالايي حركت نمايند احتمال خطربيشتري راخواهندداشت،مثلاًحمل بانيسان به مراتب درمقايسه باحمل باكاميون پرريسك ترمي باشد

4-2) بيمه هاي وارداتي و صادراتي

4-2-1) اصطلاحات تجاري بين المللي International Commercial Terms

در يك قرارداد فروش بين المللي خريدار و فروشنده يا به عبارت ديگر وارد كننده و صادركننده هر دو مايلند كه قرارداد منعقده به نحو احسن اجرا شود ، اما در عين حال ارسال كالا از يك كشور به كشور ديگر به عنوان بخشي از معامله تجاري مي تواند با خطراتي همراه باشد . اگر كالا از ميان رفته يا خسارت ببيند يا تحويل و پرداخت قيمت آن بنا به دلايلي انجام نشود روابط خريدار و فروشنده ممكن است آنچنان تيره گردد كه راهي جز اقامه دعوي وجود نداشته باشد ، بنابراين در اختيار داشتن مجموعه اي استاندارد در مورد تعهدات فروشنده و خريدار مي تواند در تنظيم قراردادهاي فروش بين المللي كالا و تعيين مسؤوليتهاي هر يك از طرفين كمك شاياني بنمايد . بدين ترتيب مانع بروز اختلافات بعدي شود .

اينكوترمز ( اصطلاحات بازرگاني بين المللي ) كه توسط اتاق بازرگاني بين المللي براي نخستين بار در سال 1936 تنظيم و در سالهاي 1953- 1967- 1980 مورد تجديد نظر قرار گرفت و در سال 1990 با شرح و تفسير سيزده اصطلاح كه در چهار گروه E ، F ، C، D طبقه بندي شده اند تكميل گرديد . (از كتاب اينكوترمز 1990 ترجمه مسعود طارم سري ازانتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني)

اصطلاحات تجاري بين المللي بخشي از قراردادهاي خريد و فروش را تشكيل مي دهد .

قرارداد فروش صرفاً قيمت كالا - كميت و كيفيت آن را معين و مشخص مي نمايد در حاليكه اصطلاحات تجاري ضمن تعيين وظيفه خريدار و فروشنده ، مسائل مربوط به نحوه تحويل كالا را روشن مي كند ، براي جلوگيري از هرگونه اختلاف ، تعبير و تفسير شرايط قراردادهاي منعقده ، لازم است كه دو طرف قرارداد اطلاعاتي را بطور اختصار به شرح زير در قرارداد معين و مشخص نمايند .

- براساس شرايط قرارداد كداميك از طرفين موظف به انجام تشريفات مربوط به صدور و يا ورود كالا و ترخيص آن مي باشند ؟

-براساس قراردادهزينه هاي مربوط به بارگيري وتخليه كالادرمراحل مختلف حمل برعهده چه كسي نهاده شده است؟

- تقسيم ريسك بين فروشنده و خريدار در مورد آسيب ديدن كالا و اخذ پوشش هاي بيمه اي بر عهده كداميك از طرفين قرار گرفته است .

 

از اين 13 اصطلاح خريد در ايران معمولاً در قراردادها 3 نوع آن متداول بوده كه به شرح ذيل مي باشد .

1)FOB : Free On Board

يعني تحويل كالا بر روي عرشه مي باشد . براساس اين شرط فروشنده موظف است كه كالا را بر روي عرشه كشتي تحويل متصدي حمل دهد .

بر اساس (( FOB))وظايف اصلي فروشنده و خريدار عبارتند از :

وظايف فروشنده :

- كالا را روي عرشه كشتي تحويل متصدي حمل دهد

- كليه تشريفات گمركي لازم را براي صدور كالا به انجام رسانيده و پس از پرداخت عوارض ، مجوز صادرات را اخذ نمايد .

- بارنامه بدون قيد(Clean Bill of Lading) كه نشان دهنده تحويل سالم كالاست از متصدي حمل دريافت نمايد .

- نسبت به پرداخت مخارج تخليه كالا اقدام لازم را معمول دارد .

وظايف خريدار :

 

- حمل كننده را تعيين نمايد.

- قرارداد حمل را منعقد و كرايه حمل را پرداخت كند.

- مخارج بارگيري را تا حدي كه كرايه حمل منظور شده است پرداخت نمايد.

- مخارج تخليه كالا را پرداخت كند.

2)CFR : Cost and Freight

يعني هزينه و كرايه حمل توسط فروشنده پرداخت مي شود . بر اساس اين شرط فروشنده موظف است هزينه ها و كرايه حمل مورد نياز براي حمل كالا به بندر مقصد در قرارداد را بپردازد . لازم بذكر است كه ريسك و خطر از بين رفتن كالا و يا خسارت وارده به آن و ساير مخارج اضافي كه ممكن است بعد از تحويل كالا به متصدي حمل اتفاق بيفتد از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد . بر اين اساس وظايف ترخيص كالا برعهده فروشنده نهاده شده است . در اين اصطلاح عمده ترين وظايف فروشنده و خريدار عبارتند از :

وظايف اصلي فروشنده :

- مي بايست قرارداد حمل را با متصدي حمل منعقد نموده و كرايه حمل را تا بندر مقصد مندرج در قرارداد پرداخت نمايد .

 

- كالا را در عرشه كشتي تحويل متصدي حمل دهد .

- تشريفات لازمه را براي صدور كالا انجام داده و عوارض و مالياتهاي مربوطه را پرداخت كرده و مجوز لازم اخذ نمايد .

- پس از تحويل كالا به متصدي حمل بارنامه بدون قيد (Clean) را جهت تحويل به خريدار اخذ نمايد .- مخارج بارگيري را پرداخت نمايد .

- مخارج تخليه كالا را تا حد و اندازه اي كه در قرارداد حمل منظور شده است پرداخت كند .

وظايف خريدار

- خريدار پس از دريافت اسناد حمل ، فاكتور ، سند و ... كالا را در بندر مقصد تعيين شده در قرارداد تحويل مي گيرد .

- مخارج تخليه كالا را تا حدودي كه در كرايه حمل منظور نشده پرداخت نمايد .

3) CIF : Cost,Insurance and Freight

يعني هزينه ، بيمه و كرايه حمل توسط فروشنده تا بندر مقصدتعيين شده پرداخت مي شود .

 

براساس اين شرط فروشنده موظف است كه هزينه و كرايه حمل را مانند شرط ” CFR “ پرداخت نموده و براي حفظ منافع و كالائي كه در جريان حمل قرار دارد و احتمالاً ممكن است مورد آسيب قرار گيرد بيمه نامه دريايي تهيه كند . وظيفه انعقاد قرارداد بيمه و پرداخت حق بيمه با فروشنده است .

خريدار بايد مطلع باشد كه براساس اين شرط ، فروشنده موظف است حداقل پوشش بيمه اي را خريداري نمايد و لذا نوع كالا ، مسير حمل و وسيله حمل اين را مي طلبد كه فروشنده درصورت نياز بيمه تكميلي مورد نياز خود را ابتياع نمايد در اين اصطلاح عمده ترين وظايف فروشنده عبارتند از :

وظايف فروشنده :

- مي بايست قرارداد حمل را با متصدي حمل منعقد نموده و كرايه حمل را تا بندر مقصد مندرج در قرارداد پرداخت نمايد .

- كالا را در عرشه كشتي تحويل متصدي حمل دهد .

- تشريفات لازمه را براي صدور كالا انجام داده و عوارض و مالياتهاي مربوطه را پرداخت كرده و مجوز لازم را اخذ نمايد .

- حداقل پوشش بيمه اي مورد نياز را خريداري نموده و حق بيمه آنرا پرداخت نمايد .

 

- پس از تحويل كالا به متصدي حمل ، بارنامه بدون قيد (Clean) را جهت تحويل به خريدار اخذنمايد.

- مخارج بارگيري و تخليه را پرداخت نمايد .

وظايف خريدار :

- مخارج تخليه كالا را تا حدي كه در كرايه حمل منظور نشده است بپردازد.

4-2-2) مدت اعتبار بيمه نامه باربري صادراتي و وارداتي

اساساً مدت اعتبار بيمه نامه باربري در كلوزهاي انگليسي و شرايط بيمه نامه هاي باربري بصورت انبار به انبارWarehouse to Warehouse ( انبارمبدأ تا انبار مقصد ) بوده ولي همانطور كه در شرايط اينكوترمز ملاحظه مي شود نقطه شروع تعهد بستگي به نوع قرارداد خريد داشته و به زبان ساده زمان انتقال خطر يا مسؤوليت از فروشنده به خريدار زمان شروع تعهد بيمه گر مي باشد .

مثلاً در خريد Ex- works تعهدات بيمه گر از انبار فروشنده كالا در مبدأ شروع مي شود و در خريد بصورت FOB و CIF تعهدات بيمه گر از زماني كه كالا بوسيله جرثقيل از نرده هاي كشتي عبور مي‏كند شروع مي شود، ادامه پوشش در طول مسير حمل عادي بوده و پايان آن يكي از موارد زير هر كدام زودتر واقع شود خواهد بود .

 

الف) بمحض تخليه كالا به انبار مقصد مندرج در بيمه نامه

ب) بمحض انقضاء 60 روز از تاريخ تخليه كامل كالا از كشتي

ج) بمحض انقضاء 60 روز از تاريخ ورود كالا به مرز زميني

د) بمحض انقضاء 30 روز از تاريخ تخليه كالا در فرودگاه مقصد

شايان ذكر است كه مدت هاي مذكور با پرداخت حق بيمه اضافي و قبل از انقضاء قابل تمديد بود .

4-2-3) خطرات تحت پوشش كلوزهاي مختلف

همانطور كه گفته شده يك نوع ديگر از طبقه بندي بيمه هاي باربري ، بيمه هاي باربري با سه كلوز يا سه طبقه مختلف است ، قبل از سال 1982 بيمه هاي باربري با سه كلوز All Risk ، WA (With Particular average)، FPA (Free from Particular average)صورت مي‏گرفت ولي از سال 1982 به بعد سه كلوز A ، B ، C بترتيب جانشين سه كلوز فوق شدند . شرايط جديد در سه كلوز A,B,C اصولاً به نفع بيمه گذاران تعديل شده است .

توجه : شركت سهامي بيمه دانا از شروع فعاليت خود در زمينه بيمه هاي اموال با سه شرايط C , B , A اقدام به صدور بيمه هاي باربري نموده است .

استثنائات در سه كلوز C , B , A

 

در سه كلوز C, B , A در بند 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، استثنائات بشرح ذيل آمده است ، به اين معني كه اصولاً بيمه باربري خطرات لحاظ شده در اين استثنائات را تحت پوشش قرار نمي دهد ، مگر اينكه بوسيله يك كلوز مخصوص آنها را بيمه نمايد .

4 -موارد استثناء

اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:

4-1- تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار .

4-2- نش و ريزش عادي ، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه .

4-3- تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل ((بسته بندي ) مندرج در اين بند(4-3) شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي گردد ، به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد)

4-4- تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه .

4-5- تلف ، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تأخير باشد ، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد

 

4-6- تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان ، مديران ، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها .

4-7-آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه ياقسمتي ازآن توأم باسوءنيت از طرف هركس .

4-8- تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند .

5-استثناء مربوط به عدم قابليت دريا نوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي .

5-1-اين بيمه به هيچ وجه زيان ، آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد :

5-1-1-عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي.

5-1-2-نامناسب بودن كشتي ، كرجي وسيله حمل ، كانتينر يا ليفت وان جهت حمل سالم مورد بيمه مشروط بر اينكه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند.

5-2-بيمه گر از هر گونه نقض تعهدات ضمني مربوط به قابليت دريانوردي كشتي و مناسب بودن كشتي براي حمل مورد بيمه به مقصد صرف نظر مي نمايد مگر اينكه بيمه گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن اطلاع داشته باشند .

6-استثناء خطر جنگ

از بين رفتن ، آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از عوامل زير به هيچ وجه تحت پوشش اين بيمه نيست :

6-1-جنگ ، جنگ داخلي ، انقلاب ، شورش ، قيام و يا زد وخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم .

6-2-توقيف ، ضبط ، مصادره ، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور (به استثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها .

6-3-مين ، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه .

7-استثناء خطر اعتصابات

اين بيمه به هيچ وجه تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد :

7-1-عمل اعتصاب كنندگان ، جلوگيري ازورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري ، آشوبها يااغتشاشات داخلي شركت مي كنند.

7-2-اعتصاب ، تعطيل محل كار ، درگيريهاي كارگري ، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي.

7-3- عمل هر تروريسم يا هر شخصي با انگيزه سياسي .

خطرات تحت پوشش كلوز C

 

اين كلوز بجز موارد مندرج در بند 4 ، 5 ، 6 ، 7 خساراتي را كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد .

1) آتش سوزي يا انفجار

2) بگل نشستن و زمينگير شدن ، برخورد باكف دريا ، غرق شدن ، يا واژگون شدن كشتي يا شناور

3) واژگون شدن يا از خط خارج شدن وسيله حمل و نقل زميني

4) تصادم يا برخورد كشتي ، شناور يا هر وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي بغير از آب

5) تخليه كالا در بندر اضطراري

6) فدا كرن كالا در جريان خسارت عمومي

7) به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي

خطرات تحت پوشش كلوز B

اين كلوز بجز مواد مندرج در بند 4 ، 5 ، 6 ، 7 استثنائات خساراتي كه منطقاً مرتبط با يكي از موارد ذيل باشد تحت پوشش قرار مي دهد .

1- تمام خطرات تحت پوشش C

 

2- زلزله - آتشفشان يا صاعقه

3- تلف يا آسيب وارده به كالاي مورد بيمه كه علت آن يكي از موارد ذيل باشد .

3-1) فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي

3-2)به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي

3-3)ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر ، ليفت وان يا محل انبار .

4- تلف شدن كلي هربسته دركشتي ياشناور و يا تلف كلي هر بسته بعلت افتادن بهنگام تخليه كشتي يا شناور .

لازم به ذكر است هم اكنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق خطرات عدم تحويل يك بسته كامل كالا- دزدي- قلاب زدگي ، آبديدگي ، روغن زدگي ، شكست و ريزش- خسارات ناشي از كالاهاي مجاور نيز تحت پوشش قرار مي‏گيرد .

خطرات تحت پوشش كلوز A

اين بيمه كليه خطراتي به جزء موارد مندرج در بندهاي 4 ، 5 ، 6 ، 7 را كه موجب زيان و يا آسيب به مورد بيمه مي گردد تحت پوشش قرار مي دهد .

 

 

 

 

فصل چهارم

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 

اصولاً وقتي بيمه نامه با چنين خطراتي از سوي بيمه گذار درخواست مي گردد كه فروشنده كالا يا خريدار يك بيمه نامه خارجي تهيه نموده است و براي انجام تشريفات واردات و صادرات نياز به يك بيمه نامه ايراني دارد يا اينكه مورد بيمه در صورت آسيب ، تنها در يك مرحله ممكن است خسارت ببيند . دراينحالت در شرايط خصوصي بيمه نامه با شرايط C متن زير مي بايست اضافه گردد .

((عليرغم هر شرط ديگري كه در كلوز C و سايز شرايط مندرج در متن ظهر بيمه نامه ، كالاي مورد بيمه فقط در اثر از بين رفتن كل محموله در يك مرحله و در نتيجه آتش سوزي ، غرق شدن كشتي ، سقوط هواپيما و به محض تخليه كالا در فرودگاه مقصد يا بندر مقصد اعتبار بيمه نامه خاتمه مي يابد .))

4-2-4) نرخ و شرايط كلوزها :

شرايط C :

حق بيمه ، بيمه نامه با شرايط C براي انواع كالاها يكنواخت بوده و معادل 55/2 در هزار مبلغ بيمه شده مي باشد ، چنانچه بيمه گذار درخواست نمايد كه عدم تحويل يك بسته كامل هم بيمه گردد با ضميمه نمودن شرايط انگليسي عدم تحويل به بيمه نامه كه به نام Institute Non - Delivery Clause مي باشد حق بيمه بيمه نامه معادل 975/2 در هزار مبلغ بيمه شده محاسبه مي گردد .

توجه : بيمه نامه با شرايط C فرانشيز ندارد .

شرايط B :

 

حق بيمه با شرايط B صريحاً در آئين نامه شماره 8 شورايعالي آورده شده است كه براي انواع مختلف كالاها نرخهاي متفاوتي را منظور نموده است .

توجه : فرانشيز براي خطراتي كه در پوشش شرايط B اضافه گرديده است تنها به ميزان 3% ارزش هر بسته خسارت ديده منظور مي گردد .

شرايط A :

حق بيمه اين بيمه نامه 20% بيشتر از بيمه نامه با شرايط B بوده و شامل فرانشيز نيز نمي‏گردد .

4-2-5) تخفيفات و اضافه نرخها

تخفيف پرداخت حق بيمه بصورت نقد :

- در صورتي كه در بيمه هاي واردات و صادرات حق بيمه بصورت نقد دريافت گردد شركت هاي بيمه مي توانند حداكثر به ميزان 10% حق بيمه به عنوان تخفيف در نظر بگيرند .

تخفيف حمل با كانتينر :

- در صورتي كه حمل كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با كانتينر حمل گردد ، درصورت احراز اين مطلب بيمه گر مي تواند 20% به عنوان تخفيف كانتينر از حق بيمه هاي اخذ شده را برگشت دهد .

تخفيف صادراتي :

 

در صورتي كه بيمه از نوع بيمه هاي صادراتي باشد ، براي تشويق صادركنندگان و كاهش قيمت هاي تمام شده كالاهاي صادراتي ، شركت هاي بيمه مي توانند تا 45% حق بيمه را تخفيف دهند .

اضافه نرخها

شرط طبقه بندي كشتي :

در صورتيكه بيمه نامه باربري وارداتي يا صادراتي نوع وسيله نقليه كشتي و يا كشتي با وسائل نقليه ديگر از قبيل كاميون يا قطار اعلام شود ، شرط طبقه بندي كشتي كه به زبان انگليسي است بنام( Institue Classification Clause ) مي باشد ، مي بايست به بيمه نامه ضميمه گردد،دراين شرايط كشتي هاي حامل كالا مي بايست توسط يكي از مؤسسات مندرج در شرايط ذكر شده طبقه بندي شده باشند . منظور ازطبقه بندي شرايطي است كه كشتي هاي حامل كالا مي بايست دارا باشند و اين شرايط معمولاً توسط مؤسسات معتبر بين المللي كه مورد قبول انستيتوي بيمه گران لندن مي باشند كنترل مي شود و به كشتي گواهي طبقه بندي اعطاء مي شود ، حال چنانچه كشتي طبق شرايط مذكور طبقه بندي نشده باشد و يا سن كشتي بيش از حدودي باشد كه در شرايط ذكر شده و يا كالاروي عرشه كشتي حمل مي شود بيمه گذار مي بايست اضافه نرخ متعلقه را پرداخت نمايد .

 

در صورتي كه كشتي حامل كالا طبقه بندي نشده باشد مي بايست 50% اضافه نرخ در محاسبات منظور گردد اگر محموله مورد بيمه روي عرشه حمل شود به ميزان 5/2 درهزار يا 30% حق بيمه هر كدام بيشتر باشد لحاظ مي گردد .

توجه : كالاهائي كه بصورت عرف كشتيراني بايد روي عرشه حمل شود نمي بايست اضافه نرخ پرداخت نمايند مانند ( حمل كانتينر )

- درصورتي كه سن كشتي از 15 سال به بالا باشد طبق جداول مخصوص شامل اضافه نرخ ميگردند .

4-3)بيمه باربري ترانزيت

ترانزيت خارجي كالا عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالائي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مالا" از همان نقطه يا از نقاط مرزي كشور خارج مي گردد.

هرگاه كالاي ترانزيت خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود ، ترانزيت خاتمه يافته گرديده و گمرك مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد بود.

بيمه هاي مهندسي

بيمه هاي مهندسي از انواع بيمه هاي اشيا(غرامتي) است كه هدف آن ارائه تاميني جامع و كافي براي موارد بيمه شده مي باشد از انواع بسيار متداول بيمه هاي مهندسي مي توان به بيمه تمام خطر پيمانكاران (C.A.R ) ، بيمه تمام خطر نصب (E.A.R) ، بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاران (C.P.M ) ، شكست ماشين آلات (M.B ) و بيمه ريسك هاي تكميل شده ساختماني (C.E.C.R ) اشاره نمود.

1- بيمه تمام خطر پيمانكاران (Contractor’s All Risks )

به موجب اين بيمه طرح هاي عمراني و ساختماني مانند پروژه هاي احداث واحدهاي مسكوني ، تجاري ، راه آهن ، فرودگاه ، جاده ، پل ، سد ، ساختمان كارخانه ها و نيروگاهها ، شبكه هاي فاضلاب و غيره تحت پوشش قرار مي گيرد . مدت بيمه از زمان تخليه مصالح در محل اجراي پروژه شروع و تا اتمام آن و تحويل كار به كارفرما ادامه دارد . علاوه بر آن يك دوره نگهداري نيز مطابق پيمان مي تواند تحت پوشش قرار گيرد.

تحت اين بيمه نامه ساختمان هاي موقت ،تجهيزات و ماشين آلات ساختماني ، اموال مجاور و مسئوليت در قبال اشخاص ثالث نيز قابل بيمه شدن مي باشند .

2- بيمه تمام خطر نصب (Erection All Risks )

به موجب اين بيمه نامه عمليات نصب ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي از قبيل توربين ها ، ژنراتورها ، ديگهاي بخار، كمپرسورها، موتورهاي درون سوز ، ترانسفورماتورها ، مبدل ها ، ماشين هاي ابزار ، همچنين دستگاههاي چاپ ، ماشين آلات كاغذسازي و نساجي و خطوط هوايي انتقال نيرو ، خطوط لوله ، مخازن و پل هاي فلزي تحت پوشش قرار مي گيرد. پوشش بيمه اي از زمان تخليه تجهيزات و ماشين آلات در محل اجراي طرح شروع و در كليه مراحل نصب ، آزمايش و راه اندازي و نگهداري ادامه دارد. پوشش مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث نيز در اين بيمه نامه پيش بيني شده است.

3- بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري (Contractor’s Plant & Machinery )

اين نوع ماشين آلاتي را كه فاقد شماره شهرباني هستند و معمولا" براي كار در پروژه ها از آنها استفاده مي شود ، تحت پوشش قرار مي دهد. براي مثال مي توان از ماشين آلات ساختماني ـ راهسازي مانند لودر ، بولدوزر، گريدر ، بيل مكانيكي ، غلطك ، تاوركرين ، جرثقيل نام برد .اين نوع بيمه از انواع بيمه نامه هاي تمام خطر مي باشد كه به جز چند استثناء كه در شرايط عمومي بيمه نامه قيد گرديده تقريبا" هر نوع خسارت ناگهاني را جبران مي نمايد .

4- بيمه شكست ماشين آلات(Machinery Breakdown)

در اين بيمه انواع ماشين آلات ، تاسيسات و تجهيزات مكانيكي ممكن است تحت پوشش قرار گيرند. بيمه شكست ماشين آلات نه تنها براي كارخانجات بزرگ كه داراي واحدهاي بزرگ و يا دستگاههاي كاملا" خودكارجهت توليد هستندبلكه براي كارگاههاي كوچك ومتوسط نيزكه شكست ماشين آلات نتايج مالي براي آنها در بردارد ، مفيد مي باشد .

5- بيمه ريسك هاي تكميل شده ساختماني (Civil Engineering Completed Risks )

صاحبان و متصديان سازه هاي مهندسي اغلب خواهان پوشش جامع براي جبران خسارت هاي وارده پس از تكميل سازه و شروع بهره برداري از آن هستند از آنجا كه بيمه هاي آتش سوزي براي چنين سازه هايي كافي نيست لذا ارائه بيمه نامه هايي مانند بيمه مهندسي سازه هاي تكميل شده مي تواند نياز اين گروه از بيمه گذاران را برطرف سازد . خطراتي مانند سيل ، زلزله ، طوفان و خطرات ناشي از وضعيت زمين شناختي و خطرات مرتبط با عمليات و استفاده از امكانات سازه ها به موجب اين بيمه تحت پوشش قرار مي گيرند. سازه هاي زير براي استفاده از بيمه مهندسي ريسك هاي تكميل شده ساختماني مناسب مي باشند : راه ها ، اسكله ها ، تعميرگاه كشتي ، باندهاي فرودگاه ، دكل هاي انتقال نيرو ، پل ها ، تونل ها ، كانال ها ، شبكه آبياري و زهكشي ، سدها ، مخازن آب ، سيستم فاضلاب ومانند اينها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت بيمه كارآفرين يكي از نخستين شركت هاي بيمه خصوصي است كه پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي و قانون تجارت در تاريخ 27/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسيده و با اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران فعاليت خود را در سطح كشور آغاز نموده است .

فلسفه تاسيس :گروهي از كارآفرينان فرهيخته و صاحب نام صنعت بيمه و بانك با شركت گروهي از كارآفرينان مهندسي صنايع ساختمان و معماران اقتصادي كشور دست به دست يكديگر داده با هدف تغيير ريشه اي ساختار سنتي در حال سكون صنعت بيمه و استقرار توسعه پايدار و خلاق در اين صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهاي نوين با به كارگيري ابزارهاي فني مديريتي وسيستماتيك قابل بهره برداري از ساختار متحول بازار بين المللي بيمه ، بيمه كارآفرين را بنا نهادند.

اهداف شركت:

1-حاكميت شركتي

2-مشتري محوري و تكريم ارباب رجوع

3-بيمه گري با بكارگيري ابزارهاي حرفه اي

4-خلاقيت و ابداع طرح هاي نو مطابق با نياز هاي يك جامعه پيشرفته

5- آموزش مداوم كاركنان در كليه سطوح

توان مالي شركت :

سرمايه شركت بالغ بر 400ميلياردريال و ذخاير فني آن در پايان سال 1389 بالغ بر 1138 ميليارد ريال بوده است. سهامداران شركت،بانك كارآفرين،گروههاي ساختماني، صنعتي و خدماتي و تعدادي از برجسته ترين كارشناسان صنعت بيمه مي باشند كه 65 درصد از سهام متعلق به اين گروهها و 35 درصد از طريق پذيره نويسي عام تامين شده است .

دارائيهاي شركت درپايان سال 1389 بالغ بر 3261 ميليارد ريال بوده است.

موضوع فعاليت شركت :

*انجام عمليات بيمه اي مستقيم در انواع بيمه هاي زندگي و غير زندگي .

*سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه .

*قبول ريسك بصورت اتكائي از شركتهاي بيمه داخلي

  توان فني و تخصصي:

اين شركت با بهره گيري از مديران و  كارشناسان كارآمد و متخصص و مجرب كه بين 20 تا 40 سال پيشينه فعاليت در سطوح بالاي مديريتي در صنعت بيمه كشور داشته و در برنامه ريزيهاي كلان اين صنعت مشاركت داشته اند ، آمادگي دارد كاملترين پوششهاي بيمه اي و مناسب ترين شرايط و مطلوب ترين خدمات را در كليه رشته هاي بيمه از جمله بيمه هاي باربري ( صادراتي ، وارداتي ، داخلي ) آتش سوزي ( صنعتي ، تجاري ، خدماتي و مسكوني ) اتومبيل ( بدنه ، شخص ثالث و سرنشين ) اشخاص ( عمر گروهي ،  عمر و سرمايه گذاري ، حوادث و درمان ) ، مهندسي ، مسئوليت ، اعتباري و بيمه هاي نفت و انرژي ارائه نمايد.

شركت بيمه كارآفرين نخستين شركت بيمه بخش خصوصي است كه توانسته است پوششهاي اتكايي خود را از معتبرترين بيمه گران جهان اخذ نمايد و با تحصيل پوشش هاي اتكايي قادر است انواع ريسك هاي صنعتي و غير صنعتي را با هر ميزان سرمايه تحت پوشش قرار دهد.

پرسنل و كارشناسان:

با علم به اين واقعيت كه رسالت خطير حساس و پر مسئوليتي را به عهده گرفته ايم از ابتدا سعي نموديم در زمينه استخدام كاركنان ،بهترين هاي موجود را در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد مرتبط با اين حرفه دعوت نماييم ،تحت آموزش قرار دهيم و بعد در كنار نخبگان صنعت كه سرمايه معنوي اين شركت مي باشند به كار گماريم.اينك به تدريج هدف ما به بار نشسته است .

در حال حاضر تعداد كاركنان به 483 نفر رسيده كه از اين تعداد 176 نفر در تهران و بقيه در شعب و واحدهاي صدور شركت در سراسر كشور در خدمت مشتريان گرامي ميباشند.  

شعب فعال :

بيمه كارآفرين علاوه بر واحدهاي ستادي و شعبه مركزي تهران در25 مركز استان و شهرستان داراي شعبه مي باشد :

شعب شركت در مراكز استانهاي اصفهان - آذربايجان شرقي - آذربايجان غربي - فارس - مازندران- اردبيل - چهار محال و بختياري - همدان - خراسان رضوي- قزوين - يزد - كرمان - هرمزگان- خوزستان - سمنان - مركزي - خراسان شمالي- كرمانشاه - كردستان -  البرز- قم - بوشهر گرگان- زنجان و شهرستان كاشان فعاليت دارند .

تعداد نمايندگيها:

در حال حاضر تعداد نمايندگيهاي حقيقي و حقوقي شركت در تهران و شهرستانها 1466  مي باشد كه از اين تعداد 180 نمايندگي در تهران و 1020 نمايندگي در شهرستانها فعاليت دارند .

همچنين شركت از خدمات كارگزاران بيمه در سراسر كشور برخوردار مي باشد.

 

بیمه یکی از دستاوردهای خلاقانه و دوراندیشانه بشر بمنظور مقابله با رخداد های ناگوار است. اندیشه

 ایجاد تامین در مقابل مخاطرات مختلف ، قدمتی دیرینه دارد. حفظ و حراست از جان و مال ، زدودن تشویش خاطر ، تحکیم زندگی و تثبیت وضعیت اقتصادی خانواده و جامعه ، با انواع پوشش های بیمه ای میسر شده است. اگر چه انسان امروز هم، مانند کسانی که در ادوار گذشته زندگی می کردند ، انوشه روان و نامیرا نیست ، اما آنانی که در این دوره زندگی می کنند ، با بهره مندی از بیمه ، زندگیشان همچون گذشتگان ، در هنگام مواجه شدن با اندک ناملایمات دچار تلاطم و انقلاب نمی گردد. از آنجاییکه بیمه زندگی با جان و حیات انسان سر و کار دارد ، از این لحاظ در مقایسه با سایر انواع بیمه ، اهمیت بیشتری دارد . از سوی دیگر بدلیل ماهیت و کارکرد بیمه زندگی در تثبیت اوضاع اقتصادی خانواده ، جامعه و کشور، یکی از راهبردی ترین رشته های بیمه ای محسوب می گردد . بدیگر سخن ، آسودگی خاطر و آرامش و آسایش آحاد جامعه هدف نهایی بیمه زندگی است. کتاب دانستنی های بیمه زندگی که هفتمین و آخرین جلد از مجموعه دانستنی های بیمه است توسط دو نفر از صاحبنظران بیمه : آقایان علی اعظم محمد بیگی ، کارشناس بیمه مرکزی ایران و عباس رنجبر کلهرودی محاسب فنی بیمه های عمر و پس انداز شرکت بیمه دانا، تهیه و تدوین گردیده و از طریق انتشارات پوشش گستر چاپ و منتشرشده است.

این کتاب که بمنظور تبیین و تشریح اصول ومبانی بیمه های زندگی و انواع آن که درحال حاضر در بازاربیمه کشور رایج است ، تدوین و منتشر شده است ، راهگشای همه کسانی است که در رشته بیمه زندگی بویژه بیمه های عمر و پس انداز فعالیت می کنند و هم برای کسانی که به هردلیل مایلند اطلاعاتی را در این رشته کسب کنند از جمله نمایندگان و کارگزاران بیمه ،دانشجویان و... ، مفید فایده است . کتاب دانستنی های بیمه در یک مقدمه و4 سرفصل و 95 صفحه بشرح زیر تدوین شده است: بخش اول : اصطلاحات بیمه ، شامل کلیه اصطلاحاتی است که در بیمه های زندگی کاربرد دارد و به همراه هر اصطلاح، علاوه بر وا‍ژه های مترادف ، توضیحاتی اجمالی درحد یک یا چند پارگراف نیزآمده است . بخش دوم : مدارک اصلی در صدور بیمه زندگی رامعرفی شده است . بخش سوم : نمونه هایی از جداول حق بیمه انواع بیمه زندگی مورد عمل در شرکت های بیمه ارائه شده است. بخش چهارم : اطلاعاتی که بیمه شدگان بیمه های زندگی باید از آن آگاه باشند ، از جمله : حقوق ممتازبیمه زندگی، مقررات و معافیت های مالیاتی ، بیمه عمر کارکنان دولت و... آورده شده است

 

 

 

منابع

-     اکبری،هادی، (1385) سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،روزنامه ایران شماره 3510 صفحه 8.

-     اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چالش های فرارو

www.hamedan.agri –jahad.ir

-     توانایی ها و تنگناهای کشاورزی، (1388) ،روزنامه اطلاعات، شماره 24606  صفحه17.

-     توانایی ها و تنگناهای کشاورزی ، (1388) ،روزنامه اطلاعات شماره 24606.

-     ذوالانواری،مرتضی، (1388) ،صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اصل44، روزنامه دنیای اقتصاد،شماره 1896.

-     سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در افق سال 2050 ،

www.iana.ir                                                                                                 

-     سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 4/8 درصد کاهش یافت،روزنامه سرمایه شماره 1105.

-     لطفی،حسین،چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در جهان،

www.hamshahrionline.ir 

-      موسوی،ع و قائدی ،م، (1385) ،بررسی سرمایه گذاری  مستقیم خارجی درایران، ماهنامه تدبیر شماره 173.

-     مصاحبه خبرگزاری فارس با آقای مهدی کاظم نژاد،معاون موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی کشاورزی(19آبان 1388).          www.farsnews.ir                                                         -      مبحث مربوط به ریسک برگرفته از کتاب مبانی نظری و عملی بیمه بازگردان آقایان دکتر عبدالناصر همتی و دکتر دهقانی است .

-      نتایج نشست مشترک بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی                www.bina.ir  

-      ورمرزیاری،ح و صالح،الف ومسلم زاده ، ح ،تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ) با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی(

 

واژه نامه

حادثه  و درمان

Accident & health

حادثه  قهري , بلاي آسماني

Act of God

آكچوئر ,محاسب  نرخ  بيمه

Actuary

نماينده  بيمه

Agent

تمام  خطر

All risks

مقرري  بيمه  عمر

Annuity

قاعده  نسبي

Average clause

سرمايه  بيمه  زندگي

Benefit

هزينه  استهلاك

Beterment

دلال  بيمه ; كارگزار

Broker

بيمه  ساختمان

Buildings insurance

ظرفيت  شركت  بيمه

Capacity

شركت هاي  بيمه  اختصاصي

Captive insurer

گواهينامه

Certificate

ادعاي  خسارت

Claim

بيمه  مشترك

Co-insurance

بيمه نامه هاي  تجمعي  زندگي

Collective life policies

كارمزد

Commission

بيمه  جامع

Comprehensive insurance

شرايط بيمه نامه

Conditions

خسارت هاي  تبعي

Consequential loss

بيمه نامه  اثاث  منزل

Contents policy

شرطمستمري

Contingent annuities

شرط قابل  تبديل

Convertible term

گواهي  موقت

Cover note

بيمه  بيماري  وخيم

Critical illness

بيمه  عمر زماني  نزولي

Decreasing term insurance

مستمري  معوق

Deferred annuities

سرمايه  از كارافتادگي

Disability benefit

پوشش  مسؤوليت  كارفرما

Employer’s liability coverage

الحاقيه

Endorsement

بيمه نامه  عمر مختلط پس انداز

Endowment policy

بيمه نامه  مازاد

Excess of loss policy

استثنائات

Exclusion

پرداخت ارفاقي

Extra payment

بيمه نامه  صداقت  و امانت  كاركنان

Fidelity guarantee policy

 بيمه  غيرزندگي

General insurance

بيمه  مسؤوليت  عمومي

General liability insurance

كارت  سبز

Green card

بيمه  عمر گروهي

Group life insurance

بيمه  درماني  گروهي

Group permanent health insurance

 بيمه  بازنشستگيگروهي

 Group personal pensions

بيمه تعطيلات

Holiday insurance

بيمه  منزل  مسكوني

Home service

مستمري  آني

Immediate annuities

بيمه با سرمايه افزايشي

Increasing term

 اصل  جبران  غرامت

Indemnity

سرمايه  براساس  شاخص

Index-linked

بيمه  ازكارافتادگي  دايم

Individual permanent health insurance

بيمه نامه  انفرادي  زندگي

Individual policy

نفع  بيمه پذير

Insurable interest

بيمه

Insurance

شركت  بيمه

Insurance company

بيمه  شده

Insured

بيمه گر

Insurer

واسطه  بيمه اي

Intermediary

سرمايه گذاري

Investment

درآمد سرمايه گذاري

Investment income

بيمه  عضو مؤثر

Key person insurance

بيمه  هزينه هاي  پيگرد قانوني

Legal expenses insurance

مقدار حق  بيمه

Level premium

مسؤوليت

Liability

اميد به  زندگي

Life expectancy

اعضاي  لويدز

Lloyd's members

لويدز لندن

Lloyd's of London

حق  بيمه  مازاد

Loading

بيمه  مراقبت هاي  طولاني

Long-term care insurance

بيمه هاي  بلندمدت

Long-term insurance

بازرس  خسارت

Loss adjuster

ارزياب  خسارت

Loss assessor

بيمه  بدنه  كشتي  و هواپيما

Marine aviation and transport

بيمه  باربري  دريايي

Marine insurance

موعد پرداخت

Maturity

بيمه  خراب  شدن  ماشين آلات

Mechanical breakdown insurance

بيمه  غرامت  رهن

Mortgage indemnity insurance

بيمه نامه تضمين پرداخت  اقساط وام  

Mortgage payment protection policy

بيمه نامه  مانده  بدهكار

Mortgage protection policy

بيمه نامه هاي  جامع  وام  رهني

Mortgage-related policies

بيمه  مسؤوليت  مدني  دارندگان  وسايل  نقليه  

Motor insurance

متقابل

Mutual

بيمه  جايگزيني  با نو

New-for-old

تخفيف  عدم  خسارت

No claim discount; bonus

بيمه  مستمري  گروهي

Occupational pensions

بيمه  زيان  پولي

Pecuniary loss

مستمري

Pension

مستمري  ساليانه

Pension annuities

بيمه  ازكارافتادگي  دايم

Permanent health insurance

نرخ  تداوم

Persistency

بيمه  حوادث  شخصي

Personal accident insurance

مستمري  انفرادي

Personal pension

بيمه  بدي  آب  و هوا

Pluvius insurance

بيمه  نامه

Policy

بيمه گذار

Policyholder

بيمه  زيان  ناشي  از عمليات  تروريستي

Pool re

حق  بيمه

Premium

بيمه  درمان  خصوصي

Private medical insurance

بيمه نامه  مسؤوليت  محصول

Product liability policy

بيمه نامه  جبران  خسارت حرفه اي

Professional indemnity insurance

بيمه  اموال

Property damage

برگه  پيشنهاد

Proposal form

پيشنهاد دهنده

Proposer

بيمه نامه  مسؤوليت  عمومي

Public liability policy

نرخ

Rate

بيمه  اتكايي

Reinsurance

بيمه نامه  با قابليت  حق  بيمه  يكجا

Renewable single premium policy

شرط تمديد

Renewable term

اعلام  براي  تمديد بيمه نامه

Renewal notice

سرمايه  افزوده

Reversionary bonus

بيمه نامه هاي  پس انداز

Saving policies

بيمه نامه  با حق  بيمه  يكجا

Single premium policy

توان  مالي  براي  ايفاي  تعهدات

Solvency margin

اصل  جانشيني

Subrogation

سرمايه  تحت  پوشش  بيمه

Sum insured

سرمايه  مخفف

Surrender value

سنديكا

Syndicate

بيمه  نامه  زماني

Temporary policy

شخص  ثالث

Third party

سود تجاري

Trading result

كم  بيمه شدگي

Underinsurance

ريسك  بيمه ناپذير

Unisurable risk÷

 كمال حسن  نيت

Utmost good faith

معافيت  از پرداخت  حق  بيمه

Waiver of premium

بيمه  ضمانت  كالا

Warranty insurance

بيمه نامه  تمام  عمر

Whole life policy

بيمه نامه  همراه  با سود

With-profit bonds

خسارت  كلي

Write-off

حق  بيمه  ساليانه

Yearly premium

 

 

 

[1]

[5]

   

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۳ + ۱ ارسال
393948