تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۶/۴ ۲۱:۰۰ |
کد خبر: ۳۹۳۹۳۸

دانلود رایگان/کارآموزی رشته حسابداری

قسمت حسابداری مهمترین بخش هرموسسه و یا شرکت میباشد به گونه ای که اگر این قسمت در یک شرکت وجود نداشته باشد ادامه حیات ان با مشکل روبرو میشود و از طرف دیگر هر موسسه خواسته یا ناخواسته از سیستم حسابداری پیروی میکند از این رو حسابدار یک موسسه داری اهمیت خواصی می باشد که نیاز به مهارت و تجربه دارد و فقط درس های تئوری کفایت نمیکند از این رو باید در هنگام اموزش های تئوری اموزش های عملی نیز بییند تا بتواند از وظایف و حیات موسسه حمایت کند.

پایگاه خبری شباویز/دانلود رایگان/کارآموزی رشته حسابداری

محل کاراموزی:حسابداری اموزشکده چمران گرگان

مقدمه

قسمت حسابداری مهمترین بخش هرموسسه و یا شرکت میباشد به گونه ای که اگر این قسمت در یک شرکت وجود نداشته باشد ادامه حیات ان با مشکل روبرو میشود و از طرف دیگر هر موسسه خواسته یا ناخواسته از سیستم حسابداری پیروی میکند از این رو حسابدار یک موسسه داری اهمیت خواصی می باشد که نیاز به مهارت و تجربه دارد و فقط درس های تئوری کفایت نمیکند  از این رو باید در هنگام اموزش های  تئوری اموزش های عملی نیز بییند تا بتواند از وظایف و حیات موسسه حمایت کند. برای همین منظور وزارت علوم درسی  با عنوان کاراموزی که 2واحد و در مقطع کاردانی میباشد اختصاص داده است تا دانشجویان بتواند همزمان با اموزش تئوری اموزش های عملی نیز ببینند.

کلیات محل کاراموزی

محل کاراموزی واقع در انتهای خیابان شهید رجای _ جنب کانون طه _اموزشکده فنی و حرفه ای پسران چمران گرگان _قسمت حسابداری این موسسه میباشد .

حسابداری این موسسه دارای 2 کارمند میباشد که هر یک دارای وظایف به شرح زیر میابشد

 1. رییس قسمت حسابداری ،همچنین ذیحساب این موسسه وثبت و ارسال  حقوق و دستمزد میباشد

 2. حسابدار که شامل حسابداری ،جمع دار اموال ، و حقوق دستمزد میباشد.

ارتباط با واحدهای دخلی

در این اموزشکده حسابداری با قسمت های مهم آن ارتباط تنگاتنگی دارد که هر یک از آن واحد ها با هم داری تفاوت زیاد و همچنین  ارتباط خواصی ندارند که به شرح زیر میباشد.

واحد کارپردازی :این قسمت که یکی از مهمترین قسمت های یک موسسه میباشد که بیشترین ارتباط را با قسمت حسابداری در طول سال دارا میباشد .

واحد کارپردازی با تنخواه های که از ذیحساب دریافت میکند  برای دانشکده هزینه های و خرید های لازم را انجام داده و به انبار دار تحویل و اسناد و فاکتور های خرید را به عنوان یک سند کارپردازی تنظیم وبه ذیحساب تحویل داده و ذیحساب با بررسی های اسناد و فاکتورها اشکال های ان را گرفته و بابت اسناد و فاکتورهای صحیح چکی به مبلغ آن ها و در وجه تنخواه گردان صادر نموده و فاکتورها را در یک سند ثبت و بایگانی میکند.

واحد دبیرخانه :ارتباط حسابداری با واحد دبیرخانه درمورد ارسال و شماره گزاری نامه ها و دریافت نامه از قسمت های بالا یا دانشکده های دیگر میباشد و همچنین مهر سند های تنظیم شده و آماده بایگانی میباشد

 

واحد اداری: ارتباط با واحد اداری در مورد دریافت احکام کارکنان و اساتید و همچنین دریافت لیست و اطلاعات کارکنان و اساتید میباشد .

 

واحد اموزش: ارتباط این واحد از واحد های بالا کمتر میباشد و بیشتر در مورد اطلاعات دانشجویان و ساعت کار اساتید در هر ترم میباشد که جهت پرداخت حقوق استید و همچنین دریافت شهریه از دانشجویان و فارق تحصیلی آنها میباشد .

 

ارتباط با سایر قسمت ها به صورت جزئی و خیلی کم میباشد که در طول سال اتفاق میفتد و خیلی مهم نمیباشد.

ارتباط با موسسات و واحدهای خارج دانشکده

قسمت حسابداری هر دانشکده با قسمت های زیادی در ارتباط میباشد که تعداد آن ها زیاد میباشد ولی موسساتی که به صورت مداوم و مهم است  به شرح زیر میباشد .

1)دانشگاه فنی و حرفه ای (مرکزاصلی): ارتباط دانشکده با مرکز مهمترین ارتباط میباشد زیرا از کلیه دستور ها و بودجه ای که برای دانشکده ارسال میشود از مرکز است و همچنین لیست های حقوق و دستمزد کارکنان دانشکده برای انها ارسال میشود و ان ها برای کارکنان ارسال میکنند .

کلیه اموزش ها و سیستم های اموزشی که برای دانشکده در نظر گرفته شده و از آن ها استفاده میشود به عهده مرکز میباشد که هرساله برای مدیران مالی اموزش های لازم را تدارک میبیند و سیستم های حسابداری را به روز میکند .

2) اداره دارای:ارتباط با این واحد به صورت ماهانه و فصلی میباشد که باید هر ماه لیست حقوق و دستمزد کارکنان و اساتید را به آن ارائه و مالیات آن هارا پرداخت کندو هر فصل باید لیست معاملات بالای 5.000.000ریال را به آن ها به صورت فایل اکسس ارائه  کند .

3) موسسه خدمات و درمانی :هر ما باید لیست کارکنان دانشکده وبازنشتگان را به آن ها ارائه کرده تا کارهای خدمات درمانی و حقوق بازنشتگان را انجام داده و شاید در طول ماه جهت ارائه اطلاعات کارکنان جدید اویرایش اطلاعات برای آن ها ارسال گردد.

4) بانک تجارت و ملی : حساب اصلی دانشکده در بانک تجارت میباشد که کلیه هزینه ها وخرید های که برای دانشکده انجام میشود از بانک تجارت میباشد و همچنین ذیحساب چک های که صادر میکند از بانک تجارت میباشد .

حسابی که دانشکده در بامک ملی دارد یک حساب فرعی میباشد و همچنین در دسترس خزانه دولت میباشد که دانشجویانی که شهریه وایز میکنند به حساب خزانه میرود و پس از کسر 5% از ان دوباره به حساب دانشکده که همان بانک تجارت میباشد واریز میشود و همچنین دانشکده هیچ دستری به حساب بانک ملی ندارد .

5) ارتباط با سایر دانشکده ها :ارتباط حسابداری باسایر دانشکده ها بیشتر در مورد اموزش و کمک به یکدیکر در ثبت حسابها و اطلاع یکدیگر در مورد اخبار و تغیرات در مورد سیستم حسابداری میباشد.

6)قسمت حسابداری با اشخاص و موسسات دیگر نیز که  بسیار زیاد است و چون در هر موسسه شاید باهم تفاوت داشته باشد و نیز مهم نباشد اورده نمیشود

 

نرم افزارها و سیستم های مورد استفاده در حسابداری

در قسمت حسابداری ار سیستم ها و نرم افزار های زیادی استفاده میشود که هر یک کارای خود را دارا میباشد وجهت سهولت انجام کار های حسابدار ارائه شده است که به شرح زیر میباشد .

 1. سیستم ناد: که یک سیستم جدید میباشد و بیشترین کارای را دارد در این سیستم اطلاعات و تراز مالی دانشجویان میباشد این سیستم که جدید میباشد و تحت وب میباشد که در ان کارکنان باید دارای دسترسی به اینترنت باشند تا بتوانند به ان وارد شوند و کار های مربوطه را انجام دهند مانند پرداخت های دانشجویان  دیدن تراز مالی آن ها و... سیستم قبلی که از ان استفاده میکردند نماد بود که به صورت افلاین و بدون نیاز به اینترنت بود تقریبا حمان کار را انجام میداد با کارای کمتر و کنترل کمتر ولی سیستم ناد که سرور ان در تهران میباشد امکانات بهتر و کارای راحت تر است.

 2. سیستم حقوق و دستمزد:این سیستم که برای حقوق و دستمزد کارکنان و اساتید میباشد یک سیستم تحت وب میباشد که با ان مدیر مالی حقوق و دستمزد ها و کسری کارکنان را در ان وارد کرده و برای مرکز ارسال میگردد و آنها از طریق آن برای حقوق کارکنان را واریز میکنند و کسری حقوق را برای دانشکده واریز میکند تا ان را دانشکده به حساب طلب کاران کارکنان واریز کند.

نکته : لیست حقوق و دستمزد هر ما برای مرکز ارسال مشود و برای واریز حقوق باید کلیه دانشکده ها لیست حقوق و دستمزد  را ارسال کنند و اگر حتی یکی از دانشکده ها ارسال نکند حقوقی برای کارکنان واریز نمیشود .

 1. سیستم حقوق بازنشستگان: این سیستم برای تنظیم و ثبت حقوق بازنشستگان میباشد که در آن اطلاعاتی لازم برای ثبت و پرداخت حقوق و مزایای بازنشتگان دانشکده ثبت شده است.

 

 1. سیستم مالیاتی: این سیستم که از طرف اداره دارای در اختیار دانشکده قرار داده شده است برای ثبت مالیات کارکنان و همچنین خرید و فروش ها میباشد که در ان ثبت شده و برای اداره دارای ارسال میشود.

 

 

در قسمت حسابداری دانشکده کلیه دریافت ها و پرداخت هم به صورت سیستمی و هم بصورت دستی ثبت میشود البته در ثبت های دستی فقط سند حسابداری تنظیم و بایگانی مشود و در دفتر اندیکاتور ثبت میشود تایافتن سند راحت تر شود .

 

 

روند تنظیم و بایگانی کردن سند حسابداری به روش دستی

برای تنظیم سند حسابداری باید اول قسمت کارپردازی فاکتورها را با لیست سیاحه تحویل حسابداری داده و ذیحساب با برسی و  فاکتورها که بصورت زیر میباشد چکی به مبلغ فاکتورها صادر میکند.

بررسی فاکتور

 1. فاکتورها را با لیست سیاحه کارپردازی تطبیق داده وجمع آن را در دفتر اندیکاتور ثبت میکند.

 2. اول فاکتورها را با نام درخواست خرید کالا از لحاظ تاریخ ،تعداد،نوع کالا درخواستیو امضای متقاضی و رئیس تطبیق و برسی میکند.

 3. به مهر و امضای فروشنده و همچنین تاریخ خرید و مبلغ فی و تعداد خرید هر کالا توجه میکند .

 4. لیست کالاها تحویلی به انبار و فاکتورهای خرید را باهم تطبیق میدهد تا کم و کسری نداشته باشد.

 5. طی نامه به رئیس و گرفتن امضا از آن چکی برای کارپرداز صادر نموده و تحویل وی داده

 6. اسناد و فاکتورهارا در یک سند حسابداری قرار داده و مدارک لازم را   بعد از فاکتور مربوطه قرار داده و آن را بایگانی کرده جهت ارائه به حسابرسان دیوان محاسبات.

 

نتیجه گیری

حسابداری یکی از مهمترین بخشهای یک سازمان میباشد که در آن باید خلاقیت ،علاقه و دانش کافی داشته باشید .در حسابداری کلیه ثبت ها به صورت دو طرفه ثبت میشود و دشواری حسابداری زمانی معلوم میشود که باید تمام حسابها جمع و باهم تطبیق داده شود که اگر در حسابها کوچک ترین اشتباه ثبت شود در پایان معلوم شده که پیدا کردن سخت است .

حسابداری ارگان های دولتی یکی از دشوارترین حسابداری ها میباشد زیرا در آن کلیه ثبت ها و پرداخت در طی سال چند بار حسابرسی میشود و برای بازگست اشتباه ها راه های کمتری وجود دارد که این خود حساسیت کار را بالا میبرد برای ثبت حسابها باید حسابرس تمرکز لازم را داشته باشد تا بتواند با اطمینان کامل ثبت های لازم را زده و در اختیار حسابرسان قرار بدهد

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۰ + ۱۲ ارسال
393938
نظرات
۱۶:۲۹
 ساعت -
سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴
رضا
0
0
پاسخ به این نظر
رضا  
۱۶:۲۹
 ساعت - 
سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴
عالی
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید :
= ۱۰ + ۱۲ ارسال
 • عالی