تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۰۱:۰۰ |
کد خبر: ۳۹۲۱۴۰

سرمقاله روزنامه قانون / تقويم سينما وتقديرسينمايي

« تقويم سينما وتقديرسينمايي » عنوان يادداشت روز روزنامه قانون به قلم سيد رضا صائمي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

حتي اگرروزسينما را ازتقويم حذف کنيم نمي‌توانيم آن را ازتقدير انسان وجهان امروز پاک کنيم! درعصر رسانه‌اي شده امروز که جهان به واسطه فناوري‌هاي ارتباطي به دهکده‌اي کوچک بدل شده و تصوير، هژموني فني خود را بسط تاريخي داده است،سينما درمقام خداوندگار تصوير به آتوريته بي‌بديل اين جهان بدل شده وقدرت ذاتي خودرابه اقتداري فراذاتي تبديل کرده است. به عبارتي ديگر، سينما بيش ازمظاهر ديگر تمدن جديدحضور خودرا در زيست جهان انسان مدرن، تثبيت وحتي درمواقعي تحميل کرده است.اگرهنربرتر ازگوهر پديد آمده سينما پديده هنرهادرجهان امروزاست.امروزه کمترجامعه‌اي يا انساني پيدا مي‌شود که سينما و به طور کلي دنياي تصوير را درک نکرده وتجربه مشترک زيسته با آن نداشته باشد. البته رشد و توسعه‌يافتگي سينما متناسب با وضعيت مدرنيته در جوامع مختلف فرق مي‌کند و بنا بر تجربه‌هاي تاريخي کشورها، متفاوت است. سينما در ايران بيش از کشورهاي منطقه همزمان با آغاز پروسه مدرنيسم متولد شده و مورد توجه قرار گرفت. بر اساس روان‌شناسي اجتماعي فرهنگ ايراني، علاقه آنها به قصه‌پردازي و داستان‌سرايي و البته سابقه تاريخي آنان در پرده‌خواني و نمايش و تعزيه را بايددر عنايت به اين هنردرنظرداشت.اساسا هنرقبل از تولدفرزند هفتم آن در ايران سابقه وجايگاه تاريخي والايي داشت و مورد توجه سلاطين و پادشاهان نيز بود. همين سينماودوربين وتصويرشايداگرموردتوجه ناصرالدين شاه قرار نمي‌گرفت،صنعت سينمابه اين زودي درکشور پانمي‌گرفت.پشتيباني نظام سياسي در توسعه اين صنعت نقش بسزايي دارد و موجب تسريع در تحولات آن مي‌شود.ساختار قدرت در جهان،امروزه ازسينما به عنوان اهرمي قدرتمنددر تبليغ،توجيه ايدئولوژيک،معرفي فرهنگ و تمدن جامعه خود و در نهايت شکل‌دهي و هدايت افکار عمومي استفاده مي‌کندو اکنون ديگر اين يک حقيقت انکارناپذير است که قدرت بدون تصوير قابل تصور نيست! کافي است به سير تحولات سينماي ايران در همين عمر 50 ساله آن نگاهي بيندازيد تا همواره ردپاي سياست را در آن پيدا کنيد.
سينماي ايران درحال حاضر ازاين دو جايگاه تهديد شده و دچار بحران است؛ بحران مخاطب و بحران مديريت فرهنگي! البته تحليل اين بحران‌ها را بايد در ذيل جامعه‌شناسي سينماي ايران قرار داد به اين معني که در اين مقاله قرار نيست مسائل و چالش‌هاي سينماي ايران با رويکردي ذاتي بررسي شود. چنانچه از اين منظر نگريسته مي‌شد بايد به مشکلات فيلمنامه‌نويسي، ضعف کارگرداني، سطح بازيگري و بسياري ديگر از عوامل دروني سينما مي‌پرداختم.
در واقع عامل دومي که وضعيت کنوني سينماي ايران را رقم زده است،مديريت سينماي کشور است که به جاي داشتن ساختاري فرهنگي،زيرسايه سياست قرار گرفته است و حيات مستقلي ندارد.
تصوير غلط از سينما نزدبرخي مديران سينمايي موجب شده تا افسار سياستگذاري سينمايي به جاي فرهنگ در دستان سياست بيفتدودرنتيجه،هويت فرهنگي سينمادرپس بازي‌هاي سياسي مخدوش شود.عدم حمايت‌هاي مالي ازسينماگران،کمبود وضعيت نامناسب سينماهاي کشور،سياستگذاري ‌هاي غلط و مقطعي بخشي ازعملکرد اين مديريت در سال‌هاي اخير است که نتيجه آن اوضاع ورشکسته وبحران‌زده کنوني سينماست.متاسفانه سياست‌‌زدگي يا سياست ‌سالاري در عرصه فرهنگ همواره به ضرر فرهنگ جامعه ما منجر شده و در اين ميان، سينما به دليل دامنه اثرگذاري و به اصطلاح در چشم بودن بيشتر در چنبره سياست قرار گرفته است. سينماي ايران در وضعيت کنوني بيش از آن‌که نيازمند حمايت‌هاي دولتي باشد که هست، به فرهنگ‌سازي و تثبيت کنش فيلم ديدن به عنوان بخشي از بازيابي حقيقت و نهادينه کردن در زيست جهان خود نيازمند است. سطحي‌نگري در بدنه مخاطبان سينماي ما، آزاردهنده است. سينماي امروز ايران از وضعيت تاريخي اجتماعي آن جدا نيست؛ تناقض‌هاي رفتاري چالش سنت و مدرنيسم. تضادهاي بنيادين فکري و نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي در هنر هفتم نيز اثر خود را گذاشته است ، از همين‌روست که زبان سينماي ايران دچار لکنت شده و حتي از بيان درد خويش هم عاجز است.اين بحران زماني تشديد مي‌شود که سينما، راه خودش را از طريق صيرورت هنري‌اش پيدا نکند و ديگران خارج از متن آن با حاشيه‌هاي غير فرهنگي بخواهند آن‌را به راه راست هدايت کنند!روزسينماشايدبهانه‌اي باشدبراي يادآوري اينکه اکنون روزي سينما دست کيست و روزگار سينماچگونه مي‌چرخد! اين روزرا جشن مي گيريم، به هم تبريک مي‌گوييم و سعي مي کنيم خوشحال باشيم و بگوييم حال‌مان خوب است اماتو باور مکن!

دانلود فایل مرتبط با خبر :
Share
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :(اختیاری)پست الکترونیک :(اختیاری)
نظر شما :    
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۷ + ۱۴ ارسال
392140