کلیه اخبار مرتبط با واژه "داروساز"
داروخانه دارو فروشی نیست/ برخی بیمارستان‌های دولتی داروساز ندارند

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: میزان بهره مندی جامعه از خدمات داروسازان، ارتباط مستقیم به میزان خواست و اراده دست اندرکاران نظام سلامت دارد.
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۳:۲۹:۰۸