کلیه اخبار مرتبط با واژه "رئیس سازمان نظام پزشکی"
ایرج فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی شد

ایرج فاضل با رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی کشور، به عنوان رئیس جدید سازمان نظام پزشکی ایران انتخاب شد.
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۷:۵۷