کلیه اخبار مرتبط با واژه "ایرج فاضل"
ایرج فاضل رئیس سازمان نظام پزشکی شد

ایرج فاضل با رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی نظام پزشکی کشور، به عنوان رئیس جدید سازمان نظام پزشکی ایران انتخاب شد.
جمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۷:۵۷