کلیه اخبار مرتبط با واژه "سربازی و سازندگی"
سربازی و سازندگی

بازنگری در قوانین خدمت نظام وظیفه عمومی در شرایط کنونی یک ضرورت است. این بازنگری باید به سمت استفاده از ظرفیت های بی شمار مشمولان خدمت سربازی در زمینه هایی مانند توسعه، سازندگی و رفاه جامعه حرکت کند.
پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵:۰۰