کلیه اخبار مرتبط با واژه "کهریزک"
فرشتگان شب‌های قدر به خانه‌ای در بهشت فرود آمدند

در شب قدر، آسایشگاه خیریه کهریزک مانند خانه‌ای در بهشت، فرشتگانی را در خود جای داد که با فرشتگان آسمانی پیوندی نزدیک دارند.
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۴:۰۸