کلیه اخبار مرتبط با واژه "دانشگاه صنعتی شریف"
دانشجویان نخبه دانشگاه شریف نشان های المپیادهای ملی و جهانی خود را به مقام معظم رهبری اهدا می‌کنند

هفتاد نفر از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف، در اقدامی کم سابقه همه نشان‌های خود از المپیادهای ملی و جهانی را به مقام معظم اهدا می‌کنند.
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۴:۰۳