کلیه اخبار مرتبط با واژه "کودک و فرشته"
مونا احمدی

مونا احمدی، متولد سال ۱۳۶۹ است و در در رشته كارشناسی تئاتر درس می‌خواند. مونا احمدی اولین فیلمش را در سن ۱۷ سالگی در فیلم کودک و فرشته بازی کرده است.
سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۵:۰۰