کلیه اخبار مرتبط با واژه "زعفران"
اثرات زعفران بر عملکرد قلب

یک متخصص طب ایرانی گفت: زعفران عملکرد بطن چپ قلب را در مواجهه با عوامل آسیب رسان حفظ می‌کند و اثرات ضد فشار خون زعفران توسط محققان مشخص شده است.
شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۶:۳۳
زعفران سوار بر الاکلنگ قیمت/ اجرای برجام مرهم درد صادرات زعفران نشد

باز شدن درهای دنیا و افزایش تعاملات کشورها، صادرات به سبب سودجویی دلالان و دپو کردن محصول در خانه های خود با آهنگ کندی در حال سپری شدن است.
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۳:۲۶