کلیه اخبار مرتبط با واژه "برگزیده"
اسحاق آقایی برگزیده جشنواره ملی عکس‌نگاران شد
افتخاری دیگر برای هنرمند عکاس کهگیلویه و بویراحمد

افتخاری دیگر برای هنرمند عکاس کهگیلویه و بویراحمد، اسحاق آقایی برگزیده جشنواره ملی عکس‌نگاران شد.
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۷:۰۳
رویترز:مجموعه سوم عکس های برگزیده ۲۰۱۵

رویترز هر ساله اقدام به نمایش تصاویر منتخب مینماید. شباویز نیز اقدام به انتشار این عکس ها در سه مجموعه نموده است.
چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۶:۱۷
رویترز:مجموعه دوم عکس های برگزیده ۲۰۱۵

رویترز هر ساله اقدام به نمایش تصاویر منتخب مینماید. شباویز نیز اقدام به انتشار این عکس ها در سه مجموعه نموده است.
دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۳:۴۸
رویترز: عکس های برگزیده ۲۰۱۵

رویترز هر ساله اقدام به نمایش تصاویر منتخب مینماید. شباویز نیز اقدام به انتشار این عکس ها در سه مجموعه نموده است.
شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۶:۵۸